Menu

Podstawowe informacje

Nowa siedziba EBC

Zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Obrachunkowego skierowaną do wszystkich instytucji europejskich, że w dłuższej perspektywie znacznie bardziej opłaca się użytkować własny obiekt biurowy niż obiekt wynajmowany, EBC wybudował dla siebie nową siedzibę na terenie Grossmarkthalle (dawnej miejskiej hali targowej). Autorem projektu jest wiedeńska pracownia architektoniczna COOP HIMMELB(L)AU, która zajęła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym w 2004 roku.

Wieżowiec – wys. 185 m
więcej

Teren – pow. 120 000 m²
więcej

Grossmarkthalle – dł. 250 m
więcej

Wybór miejsca

Kiedy w 1992 roku podpisywany był traktat z Maastricht, postanowiono, że siedziba EBC będzie się mieścić we Frankfurcie nad Menem. W 1998 roku EBC rozpoczął działalność w wynajętym budynku Eurotower, a jednocześnie przystąpił do poszukiwania odpowiedniego terenu we Frankfurcie, na którym miał powstać jego własny biurowiec. Spośród 35 możliwych lokalizacji, rozmieszczonych w różnych częściach miasta, EBC wybrał ostatecznie teren Grossmarkthalle i postanowił włączyć budynek hali do projektu swojej nowej siedziby.

Zgodnie ze studium wykonalności ten teren był najbardziej opłacalny, miał dogodne położenie pod względem infrastrukturalnym, spełniał wymogi przestrzenne, a ponadto umożliwiał wprowadzenie zabezpieczeń, jakich wymaga bank centralny. Co więcej, był na tyle rozległy, by w przyszłości można było na nim prowadzić dalsze prace budowlane i rozbudowę siedziby.

Większość pracowników pionu polityki pieniężnej pracuje już pod jednym dachem na frankfurckim Ostendzie. Ponieważ jednak w czasie projektowania nowej siedziby nie przewidywano, że EBC obejmie także nadzór nad bankami w strefie euro, w listopadzie 2013 zapadła decyzja, by nadal wynajmować budynek Eurotower, w którym znajdą się biura pracowników nadzoru. Wspólne służby pomocnicze postanowiono rozmieścić w obu obiektach.

73 km odnowionych spoin
więcej

4300 ton stali
więcej

3500 drzwi
więcej

Funkcjonalność i swoboda aranżacji

W wytycznych konkursowych, ostatecznej decyzji jury i na późniejszym etapie planowania nowej siedziby kierowano się przede wszystkim względami funkcjonalności i równowagi środowiskowej. Są one nadal decydujące przy eksploatacji obiektu. Układ i zagospodarowanie przestrzenne nowej siedziby tworzą środowisko pracy, które spełnia różne wymogi funkcjonalne i ułatwia bezpośrednią komunikację, a co za tym idzie – sprzyja pod każdym względem interakcji i pracy zespołowej. Jednocześnie projekt pozostawia swobodę aranżacji pozwalającą na jego łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb.

6000 paneli na elewacji
więcej

Ponad 700 drzew
więcej

14 stalowych wiązarów
więcej

Znak rozpoznawczy miasta

Projekt wpisywał się w koncepcję urbanistyczną przyjmującą za punkt wyjścia centrum Frankfurtu. W efekcie na terenie Grossmarkthalle powstał obiekt, który stał się znakiem rozpoznawczym miasta i przedłużeniem jego panoramy w kierunku wschodnim. Dzięki uczynieniu odrestaurowanej hali targowej integralną częścią swojej nowej siedziby EBC stał się współuczestnikiem historii tego szczególnego miejsca na mapie Ostendu, a jednocześnie wyeksponował jego wyjątkowy charakter.