Menu

Prezentare generală

Un nou sediu pentru BCE

În baza unei recomandări adresate de Curtea de Conturi Europeană tuturor instituțiilor europene, potrivit căreia deținerea unui sediu propriu este mult mai rentabilă pe termen lung decât închirierea de spații pentru birouri, BCE și-a construit propriul sediu pe amplasamentul Grossmarkthalle (hala fostei piețe de gros a orașului Frankfurt). Sediul a fost proiectat de biroul vienez de arhitectură COOP HIMMELB(L)AU, care a câștigat premiul întâi în cadrul concursului internațional de urbanism și arhitectură din 2004.

Turn de birouri cu o înălțime de 185 m
Mai mult

Suprafață totală de 120 000 m²
Mai mult

Lungime de 250 m corespunzând Grossmarkthalle
Mai mult

Alegerea amplasamentului

La semnarea Tratatului de la Maastricht în anul 1992, s-a decis ca BCE să aibă sediul la Frankfurt pe Main. În anul 1998, când și-a demarat activitatea în birouri închiriate din clădirea Eurotower, BCE a început să caute un amplasament corespunzător pentru propriul său sediu în Frankfurt. După ce a analizat 35 de opțiuni în oraș, BCE a decis în cele din urmă să folosească amplasamentul Grossmarkthalle și să incorporeze clădirea deja existentă în proiectul noului său sediu.

Potrivit unui studiu de fezabilitate, acest amplasament era cel mai viabil din punct de vedere economic, dispunea de o infrastructură bine dezvoltată, asigura îndeplinirea cerințelor de spațiu și permitea aplicarea, în mod optim, a măsurilor de securitate necesare unei bănci centrale. În plus, acest amplasament oferea spațiu suficient pentru construcții suplimentare și extinderi.

Majoritatea membrilor personalului responsabil de politica monetară lucrează acum sub același acoperiș în cartierul Ostend din Frankfurt. Totuși, din moment ce noul sediu a fost proiectat înainte de a se prevedea că BCE își va asuma responsabilitatea în materie de supraveghere bancară pentru zona euro, BCE a decis, în luna noiembrie 2013, să continue închirierea clădirii Eurotower pentru a găzdui personalul cu atribuții de supraveghere bancară. Personalul implicat în serviciile partajate este situat în ambele clădiri.

73 de km de rosturi refăcute
Mai mult

4 300 de tone de oțel
Mai mult

3 500 de uși
Mai mult

Funcțional și flexibil

Caietul de sarcini al concursului de arhitectură, decizia finală a juriului și etapele de planificare ulterioare s-au axat pe funcționalitatea și sustenabilitatea noului sediu, aceste aspecte esențiale continuând să dețină un rol important în utilizarea acestuia. Organizarea structurală și spațială a noului sediu creează un mediu de lucru care îndeplinește diferite cerințe funcționale și facilitează comunicarea deschisă, încurajând astfel lucrul în echipă și interacțiunea la toate nivelurile. În același timp, gradul de flexibilitate al proiectului permite adaptarea cu ușurință la cerințele în schimbare.

6 000 de elemente de fațadă
Mai mult

Peste 700 de arbori
Mai mult

14 grinzi diagonale din oțel
Mai mult

Punct de reper urban

Ansamblul de clădiri a fost conceput în cadrul unui plan urbanistic care a avut ca punct de plecare alinierea cu centrul orașului Frankfurt. Rezultatul este un punct de reper urban ușor de observat pe amplasamentul Grossmarkthalle, cu un turn de birouri care completează orizontul orașului Frankfurt în partea de est a acestuia. Transformarea fostei hale a pieței de gros a orașului și incorporarea acesteia în proiect au făcut din istorie o parte integrantă a BCE, adăugând un plus de unicitate acestui edificiu de referință din cartierul Ostend al orașului Frankfurt.