Menu

Apžvalga

Naujieji ECB namai

Po to, kai Europos Audito Rūmai savo rekomendacijoje visoms Europos institucijoms nurodė, kad ilgu laikotarpiu yra daug ekonomiškiau, kai biuro patalpos yra ne nuomojamos, o priklauso institucijai, ECB pasistatė nuosavą pastatą Grossmarkthalle (buvusios Frankfurto didmeninės turgavietės) pastato teritorijoje. Pastatą suprojektavo Vienos architektų biuras COOP HIMMELB(L)AU, kuris 2004 m. laimėjo pirmą vietą tarptautiniame teritorijos planavimo ir architektūrinio projekto konkurse.

185 m. aukščio biurų pastatas
daugiau

120 000 m² teritorija
daugiau

250 m ilgio Grossmarkthalle pastatas
daugiau

Vietos rinkimasis

1992 m. pasirašius Mastrichto sutartį buvo nuspręsta, kad ECB įsikurs Frankfurte prie Maino. Kai 1998 m. ECB pradėjo savo veiklą nuomojamuose biuruose Eurotower pastate, Frankfurte prasidėjo banko nuosavai būstinei tinkamo sklypo paieškos. Išnagrinėjęs 35 galimus variantus visame mieste, ECB galiausia nusprendė pasirinkti šalia Grossmarkthalle pastato esančią teritoriją ir išsaugoti buvusios turgavietės pastatą.

Pagrįstumo tyrimo rezultatai parodė, kad šis sklypas yra tinkamiausias ekonominiu požiūriu, turi gerą susisiekimo infrastruktūrą, gali būti patenkinti ploto reikalavimai. Taip pat šiame sklype geriausiai galėjo būti įdiegtos centriniam bankui būtinos saugumo priemonės. Be to, teritorija buvo pakankamai didelė, kad ateityje būtų galima plėstis.

Dauguma banko darbuotojų, kurių veikla susijusi su pinigų politika, dabar darbuojasi po vienu stogu Ostend rajone esančiame pastate. Tačiau ECB naujos patalpos buvo projektuojamos tuo metu, kai euro zonos bankų priežiūros uždaviniai dar nebuvo numatyti Europos Centriniam Bankui, todėl 2013 m. lapkričio mėn. ECB nusprendė toliau nuomotis Eurotower pastatą ir jame įkurdinti priežiūros darbuotojus. Bendras paslaugas teikiantys skyriai įsikūrę abiejuose pastatuose.

73 km atnaujintų siūlių
daugiau

4 300 t plieno
daugiau

3 500 durų
daugiau

Funkcionalus ir lankstus

Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovautasi rengiant informaciją apie objektą, vertinimo komisijai priimant galutinį sprendimą ir vėliau planavimo etapo metu buvo naujojo pastato funkcionalumas ir lankstumas. Šie kriterijai yra labai svarbūs ir pastatą jau naudojant. Naujojo pastato konstrukcijų ir erdvių dizainu sukuriama įvairius funkcinius reikalavimus atitinkanti ir darbuotojų tarpusavio bendravimą skatinanti darbo aplinka, tinkanti komandiniam darbui ir sąveikos įvairiais lygiais palaikymui. Kartu tam tikras pastato konstrukcijų lankstumas leistų jį nesunkiai pritaikyti, jei keistųsi reikalavimai.

6 000 fasado elementų
daugiau

Daugiau kaip 700 medžių
daugiau

14 įstrižų plieninių sutvirtinimų
daugiau

Matomas miesto objektas

Pastatų ansamblis buvo kuriamas integruojant jį į bendrą miesto planą ir pirmiausia derinant prie Frankfurto centro. Rezultatas – sukurtas labai aiškiai matomas miesto architektūros objektas Grossmarkthalle pastato teritorijoje. Aukštybinis pastatas papildo Frankfurto aukštybinių pastatų panoramą ją pratęsdamas į rytus. Atnaujinta ir į projektą integruota buvusi miesto didmeninės prekybos turgavietė simbolizuoja ir ECB istoriją, o tai šį žinomą Frankfurto Ostend rajono pastatą daro dar ypatingesniu.