Menu

Общ преглед

Нов дом за ЕЦБ

По препоръка на Европейската сметна палата към всички европейски институции, че е много по-икономично в дългосрочна перспектива те да притежават свои сгради, отколкото да наемат офиси, ЕЦБ построи собствена сграда на мястото на Гросмарктхале (бившия пазар за търговия на едро). Сградата е проектирана от виенската архитектурна фирма COOP HIMMELB(L)AU, която през 2004 г. се класира на първо място на международния конкурс за градоустройствен и архитектурен проект.

Височина на офисната кула 185 м
още

Обща площ на терена 120 000 м² още

Дължина на Гросмарктхале 250 м още

Избор на мястото

Когато през 1992 г. е подписан Договорът от Маастрихт, е взето решение, че ЕЦБ ще бъде разположена във Франкфурт на Майн. През 1998 г. ЕЦБ започва дейността си в помещения под наем в Eurotower, като същевременно започва търсенето на подходящо място за собствена сграда на банката във Франкфурт. След като разглежда 35 възможни варианта в града, накрая ЕЦБ избира да използва мястото на Гросмарктхале и да включи съществуващата сграда в проекта на новата си централа.

Проведеното проучване за осъществимостта на проекта показва, че теренът е икономически най-подходящ, той е добре свързан от инфраструктурна гледна точка, както и че изискванията за пространство могат да се изпълнят, а мястото е оптимално за прилагане на мерките за сигурност, които изисква една централна банка. Освен това той предлага достатъчно пространство за допълнително строителство и разширяване.

По-голямата част от служителите, работещи в областта на паричната политика, вече са събрани под един покрив, във франкфуртския квартал Остенд. Тъй като новата сграда е проектирана, когато не се е предвиждало ЕЦБ да поеме отговорностите по банковия надзор в еврозоната, през ноември 2013 г. ЕЦБ взема решение да продължи да наема сградата Eurotower за своите служители по банковия надзор. Изпълняващият общи услуги персонал е настанен в двете сгради.

73 км реставрирани фуги още

4300 т стомана още

3500 врати още

Функционалност и гъвкавост

Описанието на конкурса, окончателното решение на журито и следващите етапи на планиране акцентират върху функционалността и устойчивостта на новата сграда, като тези ключови аспекти продължават да играят важна роля и по отношение на начина на нейното използване. Структурният и пространственият дизайн на новата сграда създава работна атмосфера, която отговаря на изискванията за функционалност и съдейства за откритата комуникация, като по този начин подпомага работата в екип и взаимодействието на всяко равнище. В същото време степента на пластичност на дизайна позволява лесно приспособяване към променящите се изисквания.

6000 фасадни елемента още

Над 700 дървета още

14 диагонални стоманени ферми още

Забележителност в градската среда

Комплексът от сгради е разработен като част от процеса на градоустройствено проектиране, отправна точка в който е хармонизирането на комплекса с центъра на Франкфурт. Резултатът е открояваща се забележителност в градската среда, изградена върху терена на Гросмарктхале, като офисната кула разширява на изток силуета на франкфуртските небостъргачи. Преустройството на бившето градско тържище и вграждането му в проекта свърза ЕЦБ с историческото минало и допринася за уникалността на тази забележителност на франкфуртския квартал Остенд.