Menu

Uvod

Novi dom za ECB

Na priporočilo Evropskega računskega sodišča vsem evropskim institucijam, da je dolgoročno mnogo varčnejše imeti lastne prostore, kot pa jih najemati, je ECB na zemljišču nekdanje frankfurtske veleprodajne tržnice Grossmarkthalle po načrtih dunajskih arhitektov COOP HIMMELB(L)AU zgradila lastno stavbo. Večina zaposlenih, ki delajo na področju denarne politike, je zdaj pod isto streho, medtem ko bodo tisti, ki delajo na področju bančnega nadzora, nameščeni v stavbi Eurotower, ki jo bo ECB obdržala v najemu. Zaposleni, ki delajo v skupnih službah, so nameščeni v obeh stavbah.

185 metrov visok pisarniški nebotičnik več

120.000 m² veliko zemljišče več

250 metrov dolga Grossmarkthalle več

Izbira lokacije

Ob podpisu Maastrichtske pogodbe leta 1992 je bilo sklenjeno, da bo ECB svoj sedež imela v Frankfurtu na Majni. Iskanje primernega zemljišča za lastno stavbo se je začelo leta 1998, ko je ECB začela delovati v najetih prostorih v stavbi Eurotower. Po pregledu 35 možnih lokacij po vsem mestu se je ECB nazadnje odločila, da bo uporabila zemljišče Grossmarkthalle in ohranila tudi obstoječo stavbo. Študija izvedljivosti je pokazala, da je ta lokacija ekonomsko najbolj upravičena, infrastrukturno dobro povezana, omogoča izpolnitev prostorskih zahtev in je najprimernejša za izvedbo varnostnih ukrepov, potrebnih za centralno banko. Poleg tega je dovolj velika za nadaljnje gradnje in razširitve.

73 km obnovljenih fasadnih spojev več

4.300 ton jekla več

3.500 vrat več

Funkcionalnost in prilagodljivost

Glavni poudarek v pogojih natečaja, končni odločitvi žirije in v vseh nadaljnjih fazah načrtovanja je bil zagotoviti funkcionalnost in okoljsko trajnost novih prostorov. Ti temeljni zahtevi imata še vedno pomembno vlogo pri tem, kako se prostori uporabljajo. Nova stavba je strukturno in prostorsko zasnovana tako, da nudi ustrezno delovno okolje, ki izpolnjuje različne funkcionalne zahteve in omogoča odprto komunikacijo, s tem pa spodbuja timsko delo in sodelovanje na vseh ravneh. Obenem so novi prostori tako prilagodljivi, da jih je mogoče brez večjega napora prilagajati novim zahtevam.

6000 fasadnih elementov več

Več kot 700 dreves več

14 prečnih jeklenih opornikov več

Razpoznavni znak mesta

Stavbni kompleks je bil zasnovan kot del urbanističnega koncepta, katerega izhodiščna premisa je bila povezava z mestnim središčem Frankfurta. Rezultat je jasno viden razpoznavni znak mesta na lokaciji Grossmarkthalle, ki značilno silhueto nebotičnikov mesta Frankfurt podaljšuje proti vzhodu. S preoblikovanjem nekdanje veleprodajne tržnice in njeno vključitvijo v arhitekturni koncept novih prostorov je zgodovina postala sestavni del ECB, kar še dodatno prispeva k edinstveni naravi te nove znamenitosti v frankfurtski četrti Ostend.