Menu

Фасада

Фасадите на новата сграда на Европейската централна банка (ЕЦБ) ще са изградени от стъкло, клинкерови тухли, бетон и метал. Сградата на Гросмарктхале (халето на бившата франкфуртска борса за търговия на едро) има фасади от бетонна решетка и клинкерови тухли, а двукорпусната административна сграда и порталният блок със своите фасади от стъкло и метал ясно се отличават като нови постройки.

Фасадите на Гросмарктхале: стара сграда, реставрирана до предишния си блясък

Специфичната зидария и фасадата от бетонна решетка на Гросмарктхале са реставрирани в тясно сътрудничество с органите по опазване на историческото наследство. Галерия с изображения

още

Източното и западното крило

Извършен е основен ремонт на тухлените фасади на двете крила на сградата. Повредените тухли са подменени със здрави, събрани по време на разрушаването на пристройките. Всички фуги на зидарията са издълбани и, съгласно първоначалния проект на архитект Мартин Елзесер, са запълнени с два цвята хоросан – светъл за хоризонталните фуги и тъмен за вертикалните, за да се подчертае хоризонталността на тухлените ивици.

Преди в източното крило са се намирали хладилните помещения на борсата, поради което фасадата му е нямала прозорци. След съгласуване с органите по опазване на историческото наследство в зидарията е направено място за редове прозорци, така че сега фасадата на източното крило е сходна с тази на западното. Що се отнася до прозорците на стълбищата на двете крила, в старите стоманени рамки са монтирани нови стъклени панели.

Фасади от бетонна решетка

Северната и южната фасада от бетонна решетка на Гросмарктхале са внимателно ремонтирани и почистени, а почти всички прозорци са подменени. Стоманените рамки на новите прозорци са сглобени така, че да са толкова тесни, колкото старите, но достатъчно устойчиви да издържат двойно остъкление. Освен това новите прозорци са много по-енергийно ефективни от старите.

Тухлените фасади на приземния и първия етаж на халето са разрушени и заменени с редове прозорци, за да влиза повече естествена светлина. Прозорците от северната страна на сградата са с термоизолиращо остъкление, а тези от южната – със стъкла, които са слънцезащитни и термоизолиращи.

Пристройката от северната страна

Зидарията на най-външната стена на пристройката от северната страна на Гросмарктхале е напълно реставрирана. Три от оригиналните прозорци са реставрирани и с ново остъкление, а останалите са подменени с нови прозорци с тесен стоманен профил и един стъклен панел, подобно на първоначалните. Старите стоманени решетки също са реставрирани и монтирани пред трите оригинални прозореца.

Концепцията „сграда в сградата"

В съответствие с концепцията „сграда в сградата“ на архитектурната фирма „COOP HIMMELB(L)AU“ зоната за конференции и ресторантът за служителите са интегрирани в Гросмарктхале като отделни постройки. Носещите им конструкции са от стоманени подпори и греди, а индивидуалните им фасади са с термоизолиращо стъкло. Въпреки че новите конструкции представляват обособени помещения, всяко със собствена система за регулиране на температурата, заобикалящите ги открити пространства се влияят от сезонната температура навън.

Фасадата на двукорпусната административна сграда: сложни геометрични форми

Двете офисни кули и прозрачният атриум, който ги свързва, са проектирани като монолитна стъклена структура. Галерия с изображения

още

Фасади на административната сграда

Заради комбинацията от различни геометрични форми двукорпусната административна сграда прилича на огромен кристал – западната и източната фасада са полегати, а северната и южната са във формата на хиперболичен параблоид. Хиперболичният параблоид е по същество извита вдлъбната повърхност, която се получава при придвижването на отворена надолу парабола по фиксирана отворена нагоре парабола. От значение е обаче, че повърхността с форма на седло може да се образува от две прави линии, така че хиперболичният параболоид може да се построи от праволинейни елементи.

Именно на този принцип се основава дизайнът на фасадата на небостъргача. Кулите са с плоски стъклени панели, 90 % от които са идентични един с друг. Всеки панел е с височината на един етаж, така че се виждат само вертикалните свръзки между тях. В резултат на това се получава цялостна извита стъклена повърхност, съставена от прави панели.

Повърхността представлява модерна „хибридна екранна фасада“, съставена от три пласта, и е стилно съчетание от класическа архитектура с издадени прозорци, двойно остъкление и двойни фасади. За да отговаря на различните изисквания, свързани с пожарната безопасност, отразяването на радиолокационни сигнали, почистването на фасадите и предпазването от слънцето, е избран специален вид стъклопакет, състоящ се от слънцезащитно външно стъкло и термоизолиращо вътрешно стъкло. Също така между двата стъклени панела са монтирани алуминиеви щори за по-добра защита от слънцето.

Офисите ще бъдат климатизирани, но също така ще има възможност за естествена вентилация посредством нов механизъм за отваряне, при който панелите излизат хоризонтално от рамките си. Този механизъм е „скрит“ зад външната фасада и снабдява офисите със свеж въздух през създадените от него вентилационни отвори. Ако индивидуално регулируемите вентилационни процепи са отворени, климатичната система в съответния офис автоматично се изключва, за да се пести енергия. Отварящите се панели могат да бъдат застопорени във всяка позиция чрез механични панти.

Фасадата на атриума

Стъклените панели за фасадата на атриума, свързващ двете полигонални кули, са монтирани върху специална стоманена решетка. Тя е достатъчно устойчива да издържи теглото на стъклените панели по цялата височина на атриума и се вижда ясно през тях. Съгласно проекта, остъклението на атриума е безцветно и прозрачно. Така хората могат да виждат небостъргача през атриума като две отделни кули. Общото впечатление за прозрачност на атриума е подсилено от покрива му, който също е изработен от стъкло. Въпреки че стъклото е с покритие, което поглъща по-малко от 10 % от слънчевите лъчи, небето се вижда през него.

Фасадата на порталния блок: ясно открояващ се дизайн

Открояващият се портален блок, намиращ се пред двукорпусната административна сграда и хоризонтално ориентираната Гросмарктхале, придава завършен вид на комплекса и характерен облик на ЕЦБ. Галерия с изображения

още

Порталният блок е издаден на 20 м от Гросмарктхале към улица „Sonnemannstrasse“. Северната му фасада, зад която се намира пресцентърът, е особено забележителна: за разлика от тази на двукорпусната административна сграда тя представлява триизмерно извита повърхност от хиперболични стъклени панели.

Стените на порталния блок, както и долната му част ще бъдат покрити с алуминиеви листове, а стъклените панели контрастират на фасадата от бетонна решетка на Гросмарктхале, като така ясно се откроява главният вход на ЕЦБ.

Допълнителна информация за фасадите можете да намерите в „Publications“ („Публикации“)  „Other publications“ („Други публикации“) в new premises media centre (медийния ни център за новата сграда).