Menu

Vanjski izgled

Vanjski zidovi nove zgrade Europske središnje banke (ESB) izrađeni su od stakla, klinker-opeke, betona i metala. Za nekadašnju frankfurtsku veletržnicu Grossmarkthalle tipične su rešetkaste betonske plohe i klinker-opeka, dok su dvostruki uredski toranj i ulazna zgrada s vanjskim zidovima od stakla i metala prepoznatljivi kao nov dio poslovnog kompleksa.

Vanjski zidovi Grossmarkthallea: staroj zgradi restauracijom je vraćen nekadašnji sjaj

Karakteristični vanjski zidovi Grossmarkthallea od opeke i rešetkastih betonskih ploha restaurirani su u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima za zaštitu baštine. fotogalerija

više

Istočno i zapadno krilo zgrade

Vanjski zidovi od opeke obaju krila zgrade temeljito su obnovljeni. Sve oštećene opeke zamijenjene su opekama prikupljenim tijekom uklanjanja aneksa. Sve sljubnice između opeka očišćene su i, prema izvornom nacrtu Martina Elsaessera, ispunjene žbukom u dvije različite boje – vodoravne sljubnice svijetlom žbukom, a okomite tamnom – da bi se naglasio vodoravni smjer opeka.

U istočnom krilu zgrade nekoć su se nalazile komore za hladno skladištenje, pa ono praktički nije imalo prozora. U dogovoru s nadležnim tijelima za zaštitu baštine na zidu od opeke stvoren je prostor za redove prozora, stoga ono sada sliči vanjskom zidu zapadnog krila zgrade. U prozore na stubištima obaju krila zgrade u stare metalne okvire stavljene su nove staklene ploče.

Rešetkasti betonski vanjski zidovi

Rešetkasti betonski vanjski zidovi na sjevernoj i južnoj strani Grossmarkthallea brižljivo su obnovljeni i očišćeni, a svi su prozori osim nekolicine zamijenjeni. Čelični okviri novih prozora jednako su uski kao i stari, ali su dovoljno čvrsti da mogu nositi dvostruko staklo. Osim toga, novi su prozori znatno veće energetske učinkovitosti od starih.

Vanjski zid od opeke u prizemlju i na prvom katu zgrade tržnice uklonjen je i zamijenjen redovima prozora kako bi u prostor ulazilo više prirodnog svjetla. U prozore na sjevernoj strani ugrađena su stakla koja pružaju toplinsku izolaciju, dok su u prozore na južnoj strani ugrađena stakla koja i štite od sunca i pružaju toplinsku izolaciju.

Proširenje na sjevernoj strani

Zid od opeke na najizbočenijem dijelu pročelja Grossmarkthallea na sjevernoj strani potpuno je obnovljen. Tri izvorna prozora obnovljena su i u njih su stavljena nova stakla, dok su ostala zamijenjena novima, koji imaju uske metalne profile i jednostruka stakla, tako da nalikuju izvornima. Obnovljene su i originalne željezne rešetke, koje su postavljene na tri izvorna prozora.

Koncept »kuće u kući«

U skladu s konceptom »kuće u kući«, koji je osmislio arhitektonski ured COOP HIMMELB(L)AU, konferencijski centar i restoran za zaposlenike integrirani su u Grossmarkthalle kao zasebni dijelovi zgrade. Imaju kostur od čeličnih stupova i greda te vlastite vanjske zidove od stakla koji pružaju toplinsku izolaciju. Dok su novi dijelovi zgrade zatvorene cjeline s vlastitim sustavom regulacije temperature, otvoreni prostori Grossmarkthallea koji ih okružuju bit će pod utjecajem vanjskih sezonskih temperatura.

Vanjski zidovi dvostrukog uredskog tornja: kompleksna geometrija

Oba uredska tornja i prozirni atrij koji ih povezuje zamišljeni su kao monolitna staklena cjelina. fotogalerija

više

Vanjski zidovi uredskog dijela nove zgrade

Zbog kombinacije različitih geometrijskih oblika dvostruki uredski toranj izgleda poput velikog kristala s kosim plohama na zapadnom i istočnom te hiperboličkim paraboloidima na sjevernom i južnom vanjskom zidu. Hiperbolička paraboloidna ploha u biti je konkavna zakrivljena ploha koja nastaje pomicanjem parabole otvorene prema dolje uzduž fiksirane parabole otvorene prema gore. Međutim, bitno je da se hiperbolička paraboloidna ploha može dobiti iz dviju skupina ravnih crta, pa je hiperbolički paraboloid moguće izgraditi od pravocrtnih elemenata.

Na tom se načelu temeljio dizajn vanjskih zidova nebodera. Na tornjeve su postavljene ravne staklene ploče, od kojih je 90 % identično. Svaka je ploča visine jednoga kata, što znači da su vidljivi samo okomiti okovi. Rezultat je homogena zakrivljena staklena površina načinjena od ravnih ploha.

Tu površinu čine najsuvremeniji troslojni »štitni hibridni vanjski zidovi« koji predstavljaju rafiniranu sintezu klasičnih fasadnih struktura, ujedinjujući funkcije izbočenih prozora, prozora s dvostrukim ostakljenjem i dvostrukih vanjskih zidova. Kako bi se udovoljilo raznim protupožarnim zahtjevima te radi smanjenja radarskog odbljeska, čišćenja vanjskih zidova i zaštite od sunca, odabrana je posebna vrsta stakla koje pruža zaštitu od sunca s vanjske strane te toplinsku izolaciju s unutarnje strane. Radi bolje zaštite od sunca između dviju staklenih ploča ugrađene su i aluminijske žaluzine.

Uredi će biti klimatizirani, ali i uz mogućnost prirodnog prozračivanja primjenom novog mehanizma otvaranja, pri čemu se staklene ploče vodoravno pomiču iz okvira. Taj je mehanizam »skriven« iza vanjskog zida i omogućuje pritjecanje vanjskog zraka u urede kroz ventilacijske otvore koje stvara. Ako su ti zasebno prilagodljivi ventilacijski otvori otvoreni, klimatizacijski sustav u uredu automatski se isključuje radi uštede energije. Pomične ploče koje se otvaraju moguće je namjestiti u bilo koji položaj pomoću motoriziranog mehanizma šarki.

Vanjski zidovi atrija

Staklene plohe za vanjske zidove atrija, koji povezuje dva poligonalna tornja, postavljene su u čeličnu rešetku izrađenu po mjeri. Ona je dovoljno čvrsta da podnese njihovu težinu u cijeloj visini atrija i jasno je vidljiva kroz staklo. U skladu s projektnim rješenjem ploče za zastakljivanje atrija prozirne su i neutralne boje. Zahvaljujući tomu atrij će biti proziran i moći će se vidjeti dva zasebna tornja u sklopu nebodera. Dojam prozirnosti atrija pojačava njegov krov, koji je također izrađen od stakla. Staklo je tako obloženo da upija manje od 10 % sunčeve energije, a ipak se kroz njega vidi nebo.

Pročelje ulazne zgrade: jasno definiran pristup

Prepoznatljiva ulazna zgrada ispred dvostrukog uredskog tornja i dugačke vodoravno položene zgrade Grossmarkthallea u nastavku zaokružuje cijeli kompleks i pridonosi prepoznatljivom izgledu nove zgrade ESB-a. fotogalerija

više

Ulazna zgrada izbočena je dvadesetak metara iz okvira Grossmarkthallea u smjeru ulice Sonnenmannstrasse. Osobito je upečatljivo njezino pročelje, na sjevernoj strani, iza kojeg se nalazi tiskovni centar. Za razliku od dvostrukog uredskog tornja, to je trodimenzijska zakrivljena površina od hiperboličkih staklenih ploča.

Zidovi ulazne zgrade, kao i njezina donja strana, bit će prekriveni aluminijskim limom, dok će staklene ploče razdvajati rešetkasto betonsko pročelje Grossmarkhallea i tako jasno naznačiti glavni ulaz u ESB.

Dodatne informacije o vanjskom izgledu mogu se pronaći u odjeljku medijski centar: nova zgrada ESB-a pod »Publications  Other Publications«.