Menu

Facaden

Facaderne på Den Europæiske Centralbanks nye hovedsæde er opført i glas, murstensklinker, beton og metal. Grossmarkthalles (Frankfurts tidligere engrosmarked) karakteristiske facade med betongitter og murstensklinker er blevet bibeholdt, mens det dobbelte kontortårn og indgangsbygningen med glas- og metalfacader tydeligt fremstår som nye bygninger.

Grossmarkthalles facader: restaurering af gammel bygning, så den får sin oprindelige glans tilbage

Grossmarkthalles karakteriske facade af murstensklinker og betongitter er blevet restaureret i tæt samarbejde med fredningsmyndighederne. Billedgalleri

Læs mere

Den østlige og den vestlige fløjbygning

Der er foretaget omfattende reparationer af begge fløjbygningers murstensfacader. Beskadigede mursten er blevet udskiftet med mursten fra de nedrevne anneksbygninger. I overensstemmelse med arkitekten Martin Elsaessers oprindelige design er alle fugerne mellem murstensklinkerne blevet udkradset og mellemrummene herefter fyldt med mørtel i to forskellige farver for at fremhæve murstenenes horisontale forløb. De horisontale fuger er blevet fyldt med en lys mørtel, mens de vertikale er blevet fyldt med en mørk.

Den østlige fløjbygning rummede det tidligere engrosmarkeds kølerum, hvilket betød, at der stort set ingen vinduer var i facaden. Derfor er der efter aftale med fredningsmyndighederne blevet skabt plads til vinduesrækker mellem murstensklinkerne, så bygningens facade nu er magen til den på den vestlige fløjbygning. Der er ligeledes blevet indsat nyt vinduesglas i de oprindelige stålrammer i de to fløjbygningers trappeopgange.

Betongitterfacaderne

Betongitterfacaderne på den nordlige og den østlige side af Grossmarkthalle er blevet omhyggeligt repareret og istandsat, og alle vinduerne – med kun få undtagelser – er blevet udskiftet. De nye vinduers stålrammer er konstrueret således, at de er lige så smalle som de tidligere, men stærke nok til at bære termoglas. De nye vinduer er også langt mere energieffektive end de tidligere.

Murstensfacaden på stueetagen og første etage er blevet fjernet og udskiftet med vinduesrækker for at lukke mere naturligt lys ind i bygningen. Vinduerne på den nordlige side er blevet monteret med varmeisolerende glas, mens vinduerne på den sydlige side er blevet monteret med glas, der både er solafskærmende og varmeisolerende.

Udbygningen på den nordlige side

Murværket på udbygningen på Grossmarkthalles nordlige side har gennemgået en komplet restaurering. Tre af de oprindelige vinduer er blevet restaureret og monteret med nyt glas. De øvrige vinduer er blevet udskiftet med nye, som er fremstillet af smalle stålelementer og har enkeltruder for at være magen til de oprindelige. De oprindelige stålrammer er også blevet restaureret og herefter monteret foran de tre oprindelige vinduer.

"Hus-i-hus"-konceptet

I overenstemmelse med "hus-i-hus"-konceptet, som er designet af arkitektfirmaet COOP HIMMELB(L)AU, er konferenceområdet og personalerestauranten blevet integreret i Grossmarkthalle som separate bygningselementer. Deres bærende konstruktion er udført i stål, og de enkelte facader består af varmeisolerende glas. De nye bygningselementer er lukkede enheder med hver deres eget system til temperaturregulering. I den åbne del af Grossmarkthalle vil temperaturen derimod variere alt efter årstiden.

Dobbelttårnets facade: kompleks geometri

Dobbelttårnet er konstrueret som en monolitisk glasstruktur, idet de to tårne forbindes af et transparent atrium. Billedgalleri

Læs mere

Kontorområdets facader

En kombination af forskellige geometriske former får dobbelttårnet til at fremtræde som en stor krystal med skrånende overflader på de vestlige og østlige facader og hp-flader (hyperbolske paraboloide) på de nordlige og sydlige facader. En hp-flade er i al væsentlighed en konkav overflade, som skabes ved at forskyde en hængende parabel, der er åben nedadtil, hen over en stående parabel, som er åben opadtil. Det er dog vigtigt, at hp-fladen kan skabes ved hjælp af to sæt rette linjer, således at den hyperbolske paraboloide kan konstrueres af retlinede elementer.

Dette princip danner grundlag for højhusets facadedesign. Tårnene er blevet monteret med flade glaspaneler, hvoraf 90 pct. er identiske. Højden på de enkelte paneler er én etage, således at kun de vertikale fikseringer er synlige. Resultatet er en sammenhængende, krum glasoverflade, som består af lige paneler.

Overfladen er en nyudviklet facadetype, en såkaldt "shield hybrid facade", som består af tre lag, og hvor komponenter af klassiske facadekonstruktioner er videreudviklet og kombineret med hinanden. Denne facadetype kombinerer funktionerne af kassevinduer, vinduer med dobbeltglas og dobbeltfacader. For at imødekomme forskellige krav i forhold til forebyggelse af brand, minimering af radarrefleksion, rengøring af facaderne og solafskærmning, blev der anvendt en speciel type glas. Denne har solafskærmende glas på ydersiden og varmeisolerende glas på indersiden. I mellemrummet mellem de to glas er placeret aluminiumlameller, som beskytter yderligere mod solen.

Kontorerne udstyres med aircondition, men på grund af en ny åbningsmekanisme, der gør det muligt at bevæge ruderne indad parallelt med deres ramme, er der også mulighed for naturlig ventilation. Denne mekanisme er skjult bag den ydre facade og sørger for frisk luft på kontorerne gennem de ventilationsspalter, der skabes. For at spare på energien slukker airconditionsystemet på de enkelte kontorer automatisk, hvis de individuelt justerbare ventilationsspalter er åbne. Ventilationsspaltens åbning kan varieres ved hjælp af motordrevne hængsler.

Atriummets facade

Glasruderne i facaden på atriummet – som forbinder de to polygonale tårne – er monteret på en specialfremstillet stålkonstruktion, der er stærk nok til at bære vægten af glaspanelerne i atriummets fulde højde, og som tydeligt kan ses gennem glasset. I tråd med designkonceptet er atriummets glas farveneutralt og transparent. Man kan derfor kigge direkte gennem atriummet og se højhuset som to separate bygninger. Atriummets tag er også lavet af glas, hvilket forstærker fornemmelsen af et transparent atrium. Glasset har fået en overfladebehandling, der gør, at det absorberer mindre end 10 procent af solens energi. Himlen kan dog stadig ses gennem det.

Indgangsbygningens facade: en klart defineret indgang

Den karakteristiske indgangsbygning, som er placeret foran dobbeltbygningen, og den lange horisontale udbygning af Grossmarkthalle afrunder hele bygningsværket og definerer ECB's udseende. Billedgalleri

Læs mere

Indgangsbygningen danner et udhæng på 20 meter i retning af Sonnenmannstrasse. Bygningens nordlige facade, som pressecentret ligger bagved, er særligt iøjnefaldende. I modsætning til dobbelttårnet har den en tredimensionel, krum overflade, som består af hyperbolske glaspaneler.

Både indgangsbygningens vægge og underside er beklædt med aluminiumplader, men også glaspaneler præger indgangen og står i kontrast til Grossmarkthalles betongitterfacade. Herved markeres det tydeligt, at bygningen er ECB's hovedindgang.

Yderligere information om facaderne kan findes under "Publications" "Other publications" new premises media centre