Menu

Fațadă

Fațadele noului sediu al Băncii Centrale Europene (BCE) sunt construite din sticlă, cărămizi aparente, beton și metal. Grossmarkthalle (fosta hală a pieței de gros din Frankfurt pe Main) se distinge prin fațade de tip raster din beton și cărămizi aparente, în timp ce, cu fațadele lor din metal și sticlă, turnul dublu de birouri și clădirea de acces pot fi ușor identificate drept construcții noi.

Fațadele Grossmarkthalle: vechea clădire restaurată își regăsește splendoarea din trecut

Fațada caracteristică de tip raster din zidărie de cărămidă și beton a Grossmarkthalle a fost restaurată în strânsă cooperare cu autoritățile responsabile de conservarea monumentelor istorice. Galerie foto

Mai mult

Aripa de est și aripa de vest a clădirii

Lucrări ample de reparații au fost efectuate pe fațadele din cărămidă ale ambelor aripi. Toate cărămizile deteriorate au fost înlocuite cu cele colectate pe parcursul demolării clădirilor anexe. Toate rosturile zidăriei de cărămidă au fost răzuite și, în concordanță cu proiectul inițial al arhitectului Martin Elsaesser, umplute cu mortar de două culori diferite – o nuanță mai deschisă pentru rosturile orizontale și una închisă pentru cele verticale – pentru a accentua orizontalitatea asizelor de cărămidă.

Aripa de est adăpostea în trecut camerele frigorifice pentru depozitarea mărfurilor ale pieței de gros și, prin urmare, fațada ei era practic lipsită de ferestre. De comun acord cu autoritățile responsabile de conservarea monumentelor istorice, au fost practicate în zidăria de cărămidă spații pentru rânduri de ferestre, astfel încât fațada este acum asemănătoare cu cea a aripii de vest. În ceea ce privește ferestrele corespunzătoare caselor scărilor din cele două clădiri, în vechile profile de oțel au fost montate ferestre din sticlă noi.

Fațadele de tip raster din beton

Fațadele de tip raster din beton din partea de sud și din partea de nord a Grossmarkthalle au fost reparate și curățate cu grijă și toate ferestrele, cu câteva excepții, au fost înlocuite. Profilele din oțel ale noilor ferestre au fost confecționate astfel încât sunt la fel de înguste precum cele vechi, dar suficient de solide pentru a susține ferestre din termopan. În plus, noile ferestre sunt mult mai eficiente din punct de vedere energetic decât cele vechi.

Fațadele din cărămidă ale halei pieței de la nivelul parterului și al primului etaj au fost demolate și înlocuite cu rânduri de ferestre, pentru a permite pătrunderea, într-o mai mare măsură, a luminii naturale. Ferestrele din partea de nord au fost prevăzute cu sticlă termoizolantă, iar cele din partea de sud, cu sticlă care asigură atât protecție solară, cât și izolare termică.

Extensia frontală din partea de nord

Zidăria din cărămidă a peretelui ultraperiferic al extensiei din partea de nord a Grossmarkthalle este restaurată integral. Trei dintre ferestrele originale au fost restaurate și prevăzute cu sticlă nouă, celelalte fiind înlocuite cu ferestre noi constând în profile înguste din oțel și o singură foaie de sticlă, similare celor originale. Barele originale de oțel au fost, de asemenea, restaurate și montate în fața celor trei ferestre originale.

Conceptul „casă în casă”

În concordanță cu conceptul „casă în casă” proiectat de biroul de arhitectură COOP HIMMELB(L)AU, zona de conferințe și restaurantul destinat personalului au fost integrate în Grossmarkthalle ca elemente de construcție separate. Acestea au un cadru structural de grinzi și traverse din oțel, iar fațadele individuale sunt din sticlă termoizolantă. În timp ce elementele de construcție noi reprezintă unități închise, cu un sistem propriu de reglare a temperaturii, zonele deschise ale Grossmarkthalle care le înconjoară vor fi afectate de temperaturile exterioare sezoniere.

Fațada turnului dublu de birouri: geometrie complexă

Cele două turnuri de birouri și atriumul transparent care le unește sunt concepute ca o structură monolită de sticlă. Galerie foto

Mai mult

Fațadele birourilor

O combinație de geometrii diferite face ca turnul dublu de birouri să arate ca un cristal de mari dimensiuni, cu suprafețe oblice pe fațadele de est și de vest și cu suprafețe paraboloide hiperbolice pe fațadele de nord și de sud. O suprafață paraboloidă hiperbolică este esențialmente o suprafață curbă concavă produsă prin deplasarea unei parabole cu deschiderea în jos de-a lungul unei parabole fixe cu deschiderea în sus. Un aspect important, totuși, este că suprafața paraboloidă hiperbolică poate fi produsă prin două seturi de linii drepte, astfel încât paraboloidul hiperbolic poate fi construit din elemente rectilinii.

Acesta este principiul care a stat la baza proiectului de fațadă pentru zgârie-nori. Turnurile au fost dotate cu panouri de sticlă plate, 90% dintre acestea fiind identice unele cu altele. Fiecare panou acoperă întreaga înălțime a unui etaj, astfel încât sunt vizibile numai elementele de fixare. Rezultatul este o suprafață curbă și omogenă din sticlă, alcătuită din panouri drepte.

Această suprafață constă într-o „fațadă termoizolantă hibridă” de ultimă generație, care cuprinde trei straturi și reprezintă o sinteză rafinată a construcțiilor clasice de fațade, combinând funcțiile ferestrelor cu șprosuri, ferestrelor din termopan și fațadelor duble. Pentru a îndeplini diferite cerințe legate de prevenirea incendiilor, reducerea reflexiei undelor electromagnetice, curățarea fațadelor și protecția solară, a fost ales un tip special de sticlă, cu protecție solară în exterior și termoizolație în interior. Între cele două panouri de sticlă au fost, de asemenea, prevăzute storuri din aluminiu pentru a spori nivelul de protecție solară.

Birourile vor fi dotate cu aer condiționat, dar va exista și posibilitatea ventilării naturale prin utilizarea unui nou mecanism de deschidere, care va permite deplasarea orizontală a panourilor în afara profilelor. Mecanismul este „ascuns” în spatele fațadei exterioare și alimentează birourile cu aer din exterior prin orificiile de ventilație pe care le creează. Dacă orificiile de ventilație ajustabile individual sunt deschise, sistemul de aer condiționat din biroul respectiv se închide automat pentru conservarea energiei. Panourile de deschidere pot fi fixate în orice poziție prin intermediul unor articulații acționate de un motor electric.

Fațada atriumului

Panourile din sticlă destinate fațadei atriumului – care conectează cele două turnuri poligonale – sunt montate pe o structură personalizată de tip raster din oțel. Aceasta este suficient de solidă pentru a susține greutatea panourilor din sticlă pe întreaga înălțime a atriumului și, prin urmare, este perfect vizibilă prin acestea. În concordanță cu conceptul arhitectural, sticla utilizată pentru atrium are o culoare neutră și este transparentă. Aceasta permite privirii să traverseze atriumul și să observe cele două turnuri separate care alcătuiesc zgârie-norii. Impresia de atrium transparent este sporită de acoperiș, care este, de asemenea, din sticlă. Aceasta din urmă prezintă un înveliș de protecție care face posibilă absorbția a mai puțin de 10% din energia solară, deși cerul rămâne încă vizibil prin ea.

Fațada clădirii de acces: o abordare clar definită

Clădirea de acces distinctivă, în spatele căreia se profilează turnul dublu de birouri și suprafața orizontală alungită a Grossmarkthalle, va completa ansamblul de clădiri și va defini aspectul BCE. Galerie foto

Mai mult

Clădirea de acces depășește aliniamentul Grossmarkthalle cu aproximativ 20 de metri în direcția Sonnemannstrasse. Fațada din partea de nord a clădirii, în spatele căreia se află centrul de presă, este deosebit de frapantă: contrastând cu cea a turnului dublu de birouri, aceasta reprezintă o suprafață curbată tridimensional constând în panouri de sticlă hiperbolice.

Pereții clădirii de acces, la fel ca și suprafața aflată dedesubtul acesteia, vor fi acoperiți cu foi de aluminiu, în timp ce panourile de sticlă vor „sparge” fațada de tip raster din beton a Grossmarkthalle, marcând fără echivoc intrarea principală a BCE.

Mai multe informații privind fațadele pot fi găsite pe pagina New premises media centre din secțiunea „Publications  Other publications".