Menu

Fasad

Fasaderna på Europeiska centralbankens (ECB) nya lokaler är av glas, klinker, betong och metall. Kännetecknande för Grossmarkthalle (tidigare Frankfurts grosshandelsmarknad) är dess rutmönstrade fasad av betong och klinker medan man tydligt ser att dubbeltornen och entrébyggnaden, med sina glas- och metallfasader, är nybyggda.

Grossmarkthalles fasad: gammal byggnad återfår i sin forna glans

Grossmarkthalle med sin karakteristiska rutmönstrade fasad av tegel och betong har renoverats i nära samarbete med de kulturhistoriska myndigheterna. Bildgalleri

mer

Östra och västra flyglarna

Båda byggnadernas fasader har genomgått stora reparationer. Skadade tegelsternar ersattes med dem som hade sparats när annexen revs. Alla fogar i tegelmurverket har kratsats ur och, i enlighet med Martin Elsässers orginalritning, fyllts med murbruk i två olika färger, ett ljust för de vågräta fogarna och ett mörkare för de lodräta. Det görs för att accentuera teglets vågräta riktning.

Östra flygeln användes tidigare för kylförvaring så fasaden på den har nästan inga fönster. Efter överenskommelse med myndigheterna har rader av fönster skapats så att fasaden nu liknar den på västra flygeln. I fönstren i trapporna i de två flyglarna har de gamla stålramarna fått nya glasrutor.

Rutmönstrad fasad av betong

Den rutmönstrade betongfasaden på norra och södra sidorna av Grossmarkthalle har renoverats varsamt och rengjorts och alla fönster, med några få undantag, har ersatts. Stålramarna på de nya fönstren har konstruerats på ett sådant sätt att de är lika smala som de gamla, men tillräckligt starka för att hålla för tvåglasfönster. Dessutom är de nya fönstren mycket energisnålare än de gamla.

Telgelfasaden på bottenvåningen och första våningen på marknadshallen har tagits bort och ersatts av fönsterrader för att släppa in mer naturligt ljus. Fönstren på norra sidan har försetts med värmeisolerande glas, medan de på södra sidan har glas som både ger solskydd och värmeisolering.

Tillbyggnad på norra sidan

Tegelverket på den yttre väggen på tillbyggnaden på norra sidan av Grossmarkthalle har restaureras fullständigt. Tre av orginalfönstren har renoverats och försetts med nytt glas, medan de andra har ersatts med nya av smala stålsektioner och en enda glasruta, som liknar de gamla. De ursprungliga stålbalkarna har också restaurerats och monterats framför de tre originalfönstren.

"Hus-i-huset"

I linje med arkitekterna COOP HIMMEL(B)s "hus-i-huset"-koncept har konferensutrymmena och personalmatsalen integrerats i Grossmarkthalle som fristående byggnadselement. De har ett strukturellt ramverk av stålstolpar och -balkar och individuella fasader av värmeisolerande glas. De nya byggnadselementen är slutna enheter med ett eget värmeregleringssystem, men Grossmarkthalles kringliggande öppna utrymmen kommer att påverkas av lufttemperaturen utomhus.

Fasaden på dubbeltornen - komplicerad geometeri

De två kontorstornen är konstruerade som en monolitisk glasstruktur där de två tornen binds samman av ett transparent atrium. Bildgalleri

mer

Kontorsfasader

En kombination av olika geometriska former gör att dubbeltornen ser ut som en stor kristall med sneda ytor på de västra och östra fasaderna och överdrivet paraboloida ytor på de norra och södra fasaderna. En hyperbolisk paraboloid yta är en konkav svängd yta som produceras genom att röra en parabel med öppningen nedåt längs en fast parabel med öppningen uppåt. Det som är viktigt är dock att ytan kan produceras genom två uppsättningar raka linjer så att den hyperboliska parabloiden kan göras från rätlinjiga element.

Det är den principen som är grunden för utformningen av fasaden på höghuset. Tornen har fått platta glaspaneler, varav 90 procent är identiska. Varje panel löper över hela höjden av ett våningsplan så att bara de vertikala fästena syns. Resultatet är en homogen svängd glasyta som består av raka paneler.

Ytan består av en skalfasad med tre lager och är en elegant syntes av klassisk fasadkonstruktion och kombinerar burspråk, tvåglasfönster och dubbla fasader. För att uppfylla olika krav på brandskydd, minskning av radarreflektion, rengöring av fasaden och solskydd valdes en speciell typ av glas som skyddar mot sol på utsidan och värmeisolerar på insidan. Aluminiumjalusier har monterats mellan de två glasrutorna för att förbättra solskyddet.

Kontoren kommer att vara luftkonditionerade, men det kommer också att vara möjligt att vädra genom att använda en ny öppningsmekanism då rutorna öppnas horisontellt från sina karmar. Mekanismen är gömd bakom den yttre fasaden och frisk luft kommer in genom de ventilationsöppningar som skapas. När de är öppna stängs luftkonditionerningen i respektive kontor för att spara energi. Öppningspanelerna kan fixeras i vilken position som helst med hjälp av motordrivna gångjärn.

Atriumets fasad

Glasskivorna på atriumets fasad, som sammanbinder de två polygona tornen, monteras på ett speciellt rutnät av stål. Det är tillräckligt starkt för att bära upp glaspanelerna utmed hela atriumets höjd och syns tydligt genom dem. I enlighet med utformningskonceptet är atriumets förglasning neutral och transparent. Genom atriumet och ser man höghuset som två separata torn. Intrycket av transparens förstärks av taket som också är av glas. Glaset har en beläggning så det absorberar mindre än 10 procent av solenergin, men man kan ändå se genom det.

Entrébyggnadens fasad: en tydlig utformning

Entrébyggnaden, framför de två kontorstornen och Grossmarkthalles långa horisontella sträckning, rundar av helhetsintrycket av byggnaderna och definierar ECB:s utseende. Bildgalleri

mer

Entrébyggnaden sticker ut 20 m från Grossmarkthalle i riktning mot Sonnemannstrasse. Den norra fasaden, där presscentrum ligger, är särskilt slående: i kontrast till de dubbla kontorstornen är den en tredimensionell svängd yta av hyperboliska glaspaneler.

Entrébyggnadens väggar, liksom dess undersida, täcks med aluminiumplåtar, medan glaspaneler bryter av Grossmarkthalles fasad med ett rutnät av betong, och markerar ingången till ECB.

Mer information om fasaderna finns under "Publications Other publications i vårt new premises media centre