Menu

Fasáda

Fasády nového sídla Evropské centrální banky jsou zhotoveny ze skla, slinutých pohledových cihel, betonu a kovu. Pro bývalou frankfurtskou velkoobchodní tržnici Grossmarkthalle je charakteristická fasáda z betonové mřížky a slinutých pohledových cihel, zatímco v případě dvojice kancelářských věží i vstupní budovy s jejich fasádami ze skla a kovu se na první pohled jedná o nové stavby.

Fasáda haly Grossmarkthalle: stará budova opět v původní kráse

Charakteristické pohledové zdivo a mřížkovaná betonová fasáda budovy Grossmarkthalle byly zrenovovány v úzké spolupráci s orgány památkové péče. Galerie

Více informací

Východní a západní křídlo budovy

Cihlová fasáda západního i východního křídla prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Všechny poškozené části zdiva byly nahrazeny cihlami získanými při rozbírání vedlejších budov tržnice. Spáry mezi cihlami byly vyčištěny a přesně podle původního návrhu architekta Martina Elsaessera vyplněny maltou dvou různých odstínů - vodorovné spáry světlou maltou, svislé tmavou - pro zdůraznění vodorovné linie cihelné vazby.

Východní křídlo budovy sloužilo dříve tržnici jako chladírna, takže zde nebyla téměř žádná okna. Se souhlasem orgánů památkového dohledu byla ve zdivu vytvořena řada otvorů pro okna, takže fasády východního i západního křídla teď vypadají obdobně. Co se týče oken ve schodišťových šachtách obou křídel, byly původní ocelové rámy osazeny novými skleněnými tabulemi.

Mřížkovaná betonová fasáda

Mřížkované betonové fasády na severní a jižní straně Grossmarkthalle byly pečlivě očištěny a zrenovovány a všechna okna byla až na několik málo výjimek vyměněna. Ocelové rámy nových oken byly vyrobeny tak, aby svou šířkou odpovídaly původním, ale zároveň byly natolik pevné, aby unesly okna s dvojitým zasklením. Nová okna jsou také výrazně energeticky úspornější než ta původní.

Cihlová fasáda v přízemí a prvním patře byla nahrazena řadami oken, aby dovnitř proudilo více přirozeného světla. Okna na severní straně jsou opatřena tepelně izolačním sklem, zatímco zasklení oken na jižní straně poskytuje kromě tepelné izolace také ochranu před slunečním zářením.

Přední přístavba na severní straně

Zdivo vnější zdi přední přístavby na severní straně Grossmarkthalle prochází kompletní rekonstrukcí. Tři z původních oken byla zrenovována a nově zasklena. Zbytek byl nahrazen novými okny tvořenými úzkými ocelovými profily a nedělenými skleněnými tabulemi, která připomínají původní okna. Renovací prošly také původní ocelové mříže, kterými byla osazena tři původní okna.

Koncept „domu v domě“

V souladu s konceptem „domu v domě“ navrženém architektonickým studiem COOP HIMMELB(L)AU byly konferenční prostory a jídelna pro zaměstnance včleněny do Grossmarkthalle jako samostatné budovy. Ty jsou tvořeny konstrukcí z ocelových sloupů a nosníků a opláštěny každá vlastní fasádou z tepelně izolačního skla. Tyto samostatné budovy představují uzavřené jednotky s vlastními systémy regulace teploty na rozdíl od otevřeného prostoru Grossmarkthalle kolem nich, kde bude teplota záviset na teplotě vzduchu venku.

Fasáda dvojice kancelářských věží: promyšlená geometrie

Obě administrativní výškové budovy a průhledné atrium, které je propojuje, jsou pojaty jako monolitická skleněná stavba. Galerie

Více informací

Fasády kancelářských budov

Díky kombinaci různých geometrických principů působí dvojice kancelářských věží jako veliký krystal, který je na západní a východní straně zkosený, zatímco jižní a severní fasáda mají tvar hyperbolického paraboloidu. Hyperbolický paraboloid je v podstatě konkávně zakřivená plocha vytvořená posouváním paraboly otevřené dolů po pevně stojící parabole otevřené nahoru. Podstatné ovšem je, že hyperbolický paraboloid lze sestrojit pomocí dvou sad přímek, takže ho lze postavit za použití rovnoběžných prvků.

Právě z tohoto principu vychází základ návrhu fasády pro dvojici výškových budov. Výškové budovy byly obloženy skleněnými panely, z nichž je 90 % identických. Každý panel zabírá celou výšku jednoho podlaží, takže jsou vidět jen svislé spáry. Výsledkem je jednolitý zakřivený skleněný povrch tvořený obdélníkovými panely.

Na opláštění byla použita nejmodernější „ochranná hybridní fasáda“ tvořená třemi vrstvami, která v sobě důmyslně spojuje funkce běžných konstrukčních prvků fasád, jako jsou arkýřová okna, okna s dvojitým zasklením a dvojité fasády. Aby byly splněny požadavky na protipožární ochranu, snížení radarového odrazu, čištění fasády a ochranu proti slunečnímu záření, bylo zvoleno zvláštní skleněné opláštění tvořené na vnější straně sklem, které chrání proti slunečnímu záření, a na vnitřní straně tepelně izolačním sklem. K ochraně proti slunečnímu záření dále slouží také hliníkové žaluzie umístěné mezi oběma skleněnými tabulemi.

Kanceláře budou klimatizované, díky novém otevíracímu mechanismu se ale budou moci okenní tabule také vodorovně vysunout z rámu, což umožní i přirozenou ventilaci. Tento mechanismus je „schován“ za vnějším opláštěním a prostřednictvím vzniklých větracích otvorů pouští do kanceláří venkovní vzduch. Při otevření těchto větracích otvorů se v dané kanceláři automaticky vypne klimatizace, aby se šetřilo energií. Otevírací panely lze zafixovat v jakékoli pozici díky motorem poháněným závěsům.

Fasáda atria

Skleněné tabule tvořící fasádu atria, které propojuje obě polygonální věže, jsou namontovány na ocelovém roštu vytvořeném na míru. Ten je dostatečně pevný, aby unesl váhu skleněných panelů přes celou výšku atria, a je přes sklo jasně viditelný. V souladu s architektonickým návrhem má zasklení atria neutrální barvu a je průhledné. Díky tomu je přes skleněné opláštění dobře vidět, a je jasně patrné, že výšková budova je tvořena dvěma samostatnými věžemi. Celý dojem z průhledného atria podtrhuje také střecha, která je rovněž ze skla. Díky speciální povrchové vrstvě pohlcuje sklo méně než 10 % energie ze slunce, ale přesto je přes něj stále vidět obloha.

Fasáda vstupní budovy: jasně definovaný přístup

Jedinečná vstupní budova před dvojicí výškových kancelářských budov a horizontálně rozmáchlou Grossmarkthalle završí podobu celého sídla ECB a dodá mu na charakteru. Galerie

Více informací

Vstupní budova vyčnívá z objektu Grossmarkthalle asi o 20 m směrem k Sonnenmannstrasse. Zvláště působivá je její severní fasáda, za níž se bude nacházet tiskové středisko – její trojrozměrný zakřivený povrch z hyperbolických skleněných panelů kontrastuje s fasádou dvojice kancelářských budov.

Stěny vstupní budovy stejně jako její spodní převislá část budou pokryty hliníkovými pláty, zatímco její skleněné panely opticky rozbijí mřížkovanou betonovou fasádu Grossmarkthalle a zřetelně vymezí hlavní vchod do ECB.

Více informacích o fasádách nové budovy najdete pod záložkou „Publications   Other publications" v sekci new premises media centre