Menu

De gevel

De gevels van het nieuwe kantoorgebouw van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn uitgevoerd in glas, baksteen, beton en metaal. Kenmerkend voor de Großmarkthalle (de voormalige groothandelsmarkt van Frankfurt) zijn de gevels van betonrasters en baksteen, terwijl de dubbele kantoortoren en het entreegebouw, met hun gevels van glas en metaal, duidelijk als nieuw herkenbaar zijn.

De gevels van de Großmarkthalle: historisch gebouw in zijn oude glorie hersteld

De karakteristieke gevels van de Grossmarkthalle uit baksteen en betonraster zijn gerestaureerd in nauwe samenwerking met monumentenzorg. Beeldengalerij

meer

Gebouwen aan de oost- en westvleugel

Aan de bakstenen gevels van beide vleugelgebouwen zijn uitgebreide herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Beschadigde bakstenen zijn vervangen door bakstenen die zijn verzameld tijdens het verwijderen van de bijgebouwen. Alle voegen tussen de bakstenen zijn leeg geschraapt en, in overeenstemming met het oorspronkelijke ontwerp van Martin Elsaesser, gevuld met twee verschillende kleuren cement - een lichte kleur cement voor de horizontale verbindingen en een donkere kleur cement voor de verticale verbindingen - teneinde de horizontale lijnen te accentueren.

In het gebouw aan de oostvleugel bevonden zich destijds de koelcellen van de markt. De gevels hadden dus vrijwel geen ramen. In overleg met monumentenzorg is daarom ruimte in de bakstenen gecreëerd voor rijen van ramen, zodat de gevel nu lijkt op die van het gebouw aan de westvleugel. Wat betreft de ramen in de trappenhuizen van de twee vleugelgebouwen, zijn de oude stalen raamwerken voorzien van nieuwe glazen panelen.

Gevels uit betonraster

De gevels uit betonraster aan de noord- en zuidzijde van de Grossmarkthalle zijn met zorg gerestaureerd en schoongemaakt, en, op enkele uitzonderingen na, zijn alle ramen vervangen. De stalen kozijnen van de nieuwe ramen zijn zodanig geconstrueerd dat zij net zo nauw zijn als de oorspronkelijke kozijnen, maar sterk genoeg om dubbele beglazing te ondersteunen. Verder zijn de nieuwe ramen veel energiezuiniger dan de oude ramen.

De bakstenen gevels op de begane grond en eerste verdieping van het marktgebouw zijn verwijderd en vervangen door rijen van ramen om meer natuurlijk licht binnen te laten. De ramen aan de noordzijde zijn voorzien van thermisch isolerend glas, terwijl die aan de zuidzijde zijn voorzien van glas dat zowel zonwerend als thermisch isolerend is.

Aanbouw aan de voorkant aan de noordzijde

De bakstenen van de buitenste muur van de aanbouw aan de noordzijde van de Grossmarkthalle worden volledig gerestaureerd. Drie van de oorspronkelijke ramen zijn gerestaureerd en voorzien van nieuwe beglazing, terwijl de andere zijn vervangen door nieuwe ramen bestaande uit smalle stalen delen en één enkel glazen venster, gelijkend op de oorspronkelijke ramen. De oorspronkelijke stalen spijlen zijn eveneens gerestaureerd en vóór de drie oorspronkelijke ramen geplaatst.

"Gebouw-in-gebouw"-concept

Overeenkomstig het door de architectenfirma COOP HIMMELB(L)AU ontworpen "gebouw-in-gebouw"-concept, zijn de conferentieruimte en het bedrijfsrestaurant als afzonderlijke bouwelementen in de Grossmarkthalle geïntegreerd. Deze hebben een structureel raamwerk van stalen palen en balken, en afzonderlijke gevels bestaande uit thermisch isolerend glas. Terwijl de nieuwe bouwelementen gesloten ruimtes vormen met hun eigen klimaatbeheersingssysteem, worden de open ruimtes van de Grossmarkthalle rondom deze bouwelementen door de temperatuur van de buitenlucht beïnvloed.

Gevel van de dubbele kantoortoren: complexe geometrie

De dubbele toren is ontworpen als één massale glasstructuur, met twee torens die door een doorzichtig atrium met elkaar worden verbonden. Beeldengalerij

meer

Kantoorgevels

Een combinatie van verschillende geometrische vormen geeft de dubbele kantoortoren de aanblik van een groot kristal, met schuine oppervlakken aan de westelijke en oostelijke gevels en hyperbolisch paraboloïde oppervlakken aan de noordelijke en zuidelijke gevels. Een hyperbolisch paraboloïde oppervlak is in wezen een concaaf gerond oppervlak dat wordt verkregen door een naar onderen geopende parabool langs een vaste naar boven geopende parabool te bewegen. Wat echter van belang is, is dat het hyperbolisch paraboloïde oppervlak kan worden verkregen met behulp van twee series rechte lijnen, zodat de hyperbolische paraboloïde kan worden geconstrueerd uit rechtlijnige elementen.

Dit beginsel vormde de basis van het gevelontwerp voor de hoogbouw. De torens zijn voorzien van platte glazen panelen die voor 90% identiek zijn aan elkaar. Elk paneel beslaat de gehele hoogte van één verdieping, zodat alleen de verticale bevestigingspunten zichtbaar zijn. Het resultaat is een homogeen gerond glazen oppervlak dat bestaat uit rechte panelen.

Dit oppervlak bestaat uit een geavanceerde "shield hybrid"-gevel die drie lagen omvat en een verfijnde synthese vormt van klassieke gevelconstructies waarin de functies van vierkante ramen, ramen met dubbelglas en dubbele gevels worden gecombineerd. Om aan diverse vereisten te voldoen met betrekking tot brandveiligheid, de vermindering van radarweerkaatsing, gevelreiniging en zonwering, is gekozen voor een speciaal type beglazing, bestaande uit zonwerend glas aan de buitenzijde en thermisch isolerend glas aan de binnenzijde. Tevens zijn tussen de twee glazen panelen jaloezieën bevestigd voor een betere bescherming tegen de zon.

De kantoren hebben airconditioning, maar natuurlijke ventilatie is ook mogelijk met behulp van een nieuw openingsmechanisme, waarbij de panelen parallel aan elkaar naar binnen bewegen. Dit mechanisme is "verstopt" achter de buitengevel en voorziet de kantoren van buitenlucht via de ventilatiegaten die het creëert. Als de afzonderlijk instelbare ventilatiegaten openstaan, schakelt het airconditioningssysteem in de betreffende kantoorruimte zich automatisch uit om energie te besparen. De geopende panelen kunnen in elke stand worden vastgezet met behulp van motorgestuurde scharnieren.

Atrium-gevel

De glazen panelen voor de gevel van het atrium - dat de twee veelhoekige kantoortorens met elkaar verbindt - zijn bevestigd op een speciaal gemaakt stalen raster. Het is sterk genoeg om het gewicht van de glazen panelen over de volledige hoogte van het atrium te dragen, en is daarom duidelijk door de panelen heen te zien. Overeenkomstig het ontwerpconcept, is de beglazing van het atrium neutraal van kleur en transparant. Hierdoor kan men dwars door het atrium heen kijken en de hoogbouw zien als twee afzonderlijke torens. De indruk van een transparant atrium wordt versterkt doordat het dak ervan eveneens van glas is gemaakt. Het glas is van een beschermende laag voorzien die minder dan 10% van de zonne-energie absorbeert, hoewel de lucht er nog steeds doorheen is te zien.

Gevel van het entreegebouw: duidelijk herkenbaar als ingang

Het kenmerkende entreegebouw op de voorgrond van de dubbele kantoortoren en het lange horizontale uitspansel van de Grossmarkthalle, vervolledigt het gebouwenensemble en bepaalt het uiterlijk van de ECB. Beeldengalerij

meer

Het entreegebouw komt ongeveer 20 m uit de Grossmarkthalle naar voren in de richting van de Sonnemannstrasse. Met name de noordgevel ervan, waarachter zich het perscentrum bevindt, springt in het oog: in tegenstelling tot die van de dubbele kantoortoren, is het een driedimensionaal gerond oppervlak bestaande uit hyperbolische glazen panelen.

De muren van het entreegebouw worden, net als de onderkant ervan, bedekt met aluminium platen, terwijl glazen panelen de Grossmarkthalle-gevel van betonraster onderbreken en daarmee een duidelijke markering vormen voor de hoofdingang van de ECB.

Verdere gegevens over de gevels zijn te vinden onder "Publicaties  Overige publicaties" in ons mediacentrum nieuwe gebouw