Menu

Fassaad

Euroopa Keskpanga (EKP) uue hoonekompleksi fassaad ehitatakse klaasist, klinkertellistest, betoonist ja metallist. Frankfurdi endise hulgimüügituru Grossmarkthalle fassaad on valmistatud betoonist ja klinkrist, sellele vastanduvad kontorihooneteks kavandatud kaksiktornide ja sissepääsuhoone klaas- ja metallfassaadid.

Grossmarkthalle fassaad: vana hoone taastatakse endises hiilguses

Grossmarkthallele iseloomulikud tellisseinad ja betoonsõrestikfassaad on restaureeritud tihedas koostöös muinsuskaitseametiga. Galerii

loe lisaks

Ida- ja läänepoolne tiibhoone

Mõlema tiibhoone tellisfassaadi on ulatuslikult restaureeritud. Kahjustatud telliskivid on asendatud lisahoonete lammutamise käigus kogutud kividega. Kõik tellisseina vuugid on puhastatud ning kooskõlas arhitekt Martin Elsaesseri esialgse projektiga täidetud kaht eri värvitooni mördiga. Horisontaalsed vuugid on täidetud heledama ja vertikaalsed vuugid tumedama mördiga, et rõhutada horisontaalseid telliskivikihte.

Idapoolses tiibhoones paiknesid varem turu külmruumid ning hoone fassaad oli peaaegu akendeta. Kokkuleppel muinsuskaitsega on tellisseintesse ehitatud aknaread ja fassaad sarnaneb nüüd läänepoolse tiibhoone fassaadiga. Tiibhoonete treppide juures asuvate akende terasraamidesse on paigaldatud uued klaastahvlid.

Betoonsõrestikfassaad

Grossmarkthalle põhja- ja lõunakülje betoonsõrestikfassaad on hoolikalt restaureeritud ja puhastatud ning kõik aknad peale mõne üksiku on asendatud. Uute akende terasraamid on konstrueeritud sama kitsana kui vanad, aga piisavalt tugevana, et kanda kahekordset klaasi. Lisaks on uued aknad palju energiasäästlikumad.

Turuhalli esimese kahe korruse klinkerfassaad on eemaldatud ja asendatud aknaridadega, et hoonesse pääseks rohkem päevavalgust. Põhjakülje aknad on soojusisolatsiooniga klaasist ning lõunapoolsete akende klaasid tagavad lisaks sellele päikesekaitse.

Põhjakülje eenduv osa

Grossmarkthalle põhjakülje eenduva osa välimine telliskivisein on täies ulatuses restaureeritud. Kolm originaalakent on taastatud ja uuesti klaasitud. Ülejäänud aknad on uued kitsaste terasraamide ja ühes tükis klaastahvlitega aknad, mis sarnanevad originaaliga. Ka algsed metallvarvad on restaureeritud ja paigaldatud kolme originaalakna ette.

Hoone-hoones süsteem

Kooskõlas arhitektuuribüroo COOP HIMMELB(L)AU projektis ettenähtud nn hoone-hoones süsteemiga on konverentsikeskus ja töötajate söökla integreeritud turuhoonesse eraldi hoonena. Nende konstruktsioonis on kasutatud terasposte ja -talasid ning fassaadidel soojusisolatsiooniga klaasi. Uued hooneosad on nii-öelda täiendavad üksused ja neil on oma õhukonditsioneerimissüsteem. Neid ümbritsevate Grossmarkthalle avatud alade temperatuuri mõjutab aga välisõhk.

Kaksiktorni fassaad: keeruline geomeetria

Monoliitne kõrghoone moodustub kahest klaastornist, mida ühendab avatud aatrium. Galerii

loe lisaks

Kontorihoone fassaad

Kaksiktorni projekteerimisel on lähtutud eri geomeetriliste vormide kombinatsioonist, mis lasevad tornil paista suure kristallina. Lääne- ja idapoolse fassaadi pind on kaldu ning põhja- ja lõunafassaadid on kujundatud hüperboolse paraboloidina. Selline lahendus tekitab nõguskumera pinna, mis saadakse, kui liigutada kumerat parabooli mööda fikseeritud nõgusat parabooli. Siinjuures on oluline, et hüperboolse paraboloidpinna saab tekitada ka kahe sirgjoonte komplekti kaudu, nii et hüperboolne paraboloid ehitatakse tasapinnalistest elementidest.

Sellest põhimõttest lähtuti kõrghoone fassaadi projekteerimisel. Tornid on kaetud tasapinnaliste klaastahvlitega, millest 90% on identsed. Iga paneel on paigaldatud terve korruse ulatuses, nii et nähtaval on üksnes vertikaalsed kinnitused. Tulemuseks on tasapinnalistest klaaspaneelidest moodustunud homogeenne kõverpind.

Tegemist on tänapäevase hübriidfassaadiga. See on kolmekihiline ja selle valmistamisel on kasutatud erinevaid klassikalisi fassaadikonstruktsioone. Fassaadis on ühendatud topeltakende, kahekordse klaasiga akende ja kahekordse fassaadi funktsioonid. Selleks et täita mitmesuguseid nõudeid seoses tuleohutuse, radarite peegeldumise vähendamise, fassaadi puhastamise ja päikesekaitsega, valiti spetsiaalne klaas, mis on väljastpoolt kaetud päikesekaitsega ja seestpoolt soojusisolatsiooni tagava kihiga. Suurema päikesekaitse saavutamiseks on kahe klaaspaneeli vahele paigaldatud ka alumiiniumribakardinad.

Kontorites on õhukonditsioneerid, aga ruume on võimalik ka loomulikul teel õhutada. Akendel on uudne avamissüsteem, mille abil saab klaaspaneele horisontaalselt liigutada. See mehhanism on peidetud välisfassaadi alla ja võimaldab välisõhul ventilatsiooniavade kaudu kontorisse pääseda. Ventilatsiooniavasid saab avada igas kontoris eraldi. Kui need on lahti, siis lülitub õhukonditsioneer energia säästmiseks selles ruumis automaatselt välja. Avatavaid paneele saab elektriliste hingede abil igas asendis fikseerida.

Aatriumi fassaad

Kaht hulknurkset torni ühendava aatriumi fassaadi klaaspaneelid on paigaldatud spetsiaalsele terassõrestikule. See on piisavalt tugev, et kanda klaastahvleid kogu aatriumi kõrguses, ja on läbi klaasi selgelt nähtav. Kooskõlas projektiga on aatriumi klaasid neutraalset tooni ja läbipaistvad. See võimaldab kõrghoonet vaadelda kahe eraldi tornina. Läbipaistvast aatriumist loob mulje ka selle katus, mis on samuti klaasist. Klaas on kaetud kihiga, mis neelab vähem kui 10% päikeseenergiast, ent võimaldab siiski näha läbi klaasi ka taevast.

Pääslahoone fassaad: selgelt eristuv sissepääs

Hoone eenduv pääslahoone, mis asub kaksiktorni esimesel korrusel ja on ehitatud Grossmarkthalle suhtes pikisuunas, ühendab hoonekompleksi ja kujundab EKP välimust. Galerii

loe lisaks

Pääslahoone eendub turuhallist ligikaudu 20 meetri ulatuses Sonnenmannstrasse suunas. Selle põhjafassaad, mille taga asub pressikeskus, on eriti silmapaistev: kontrastiks kaksiktornile on see hüperboolsetest klaastahvlitest koosnev kolmemõõtmeliselt keerduv pind.

Pääslahoone seinad ja alumine osa kaetakse alumiiniumtahvlitega, samal ajal kui klaastahvlid ristuvad Grossmarkthalle betoonsõrestikfassaadiga, märgistades selgelt EKP peasissepääsu.

Loe lisaks fassaadi kohta: „Publications  Other publications” veebilehel New Premises media centre.