Menu

Fasāde

Eiropas Centrālās bankas (ECB) jaunās ēkas fasādē izmantots stikls, klinkera ķieģeļi un metāls. Frankfurtes vēsturiskās vairumtirdzniecības tirgus halles (Grossmarkthalle) raksturīga iezīme ir betona režģa un klinkera ķieģeļu fasāde, bet skaidri redzams, ka gan dubultā biroju torņa, gan ieejas ēkas stikla un metāla fasādes ir jaunas.

Tirgus halles fasādes – senā ēka atguvusi kādreizējo krāšņumu

Raksturīgā Tirgus halles ķieģeļu un betona režģa fasāde ir restaurēta, cieši sadarbojoties ar kultūras pieminekļu aizsardzības iestādēm. Attēli

Sīkāka informācija

Austrumu spārna un rietumu spārna ēkas

Halles abos spārnos izvietoto ēku ķieģeļu fasādēm veikti apjomīgi restaurācijas darbi. Bojātie ķieģeļi fasādēs aizstāti ar savāktajiem ķieģeļiem no nojauktajām piebūvēm. Ķieģeļu mūra šuves iztīrītas un aizpildītas ar jaunu javu divās krāsās – atbilstoši arhitekta Martina Elzēsera (Martin Elsaesser) sākotnējam projektam horizontālos savienojumus aizpildīja ar gaišu javu, bet vertikālos – ar tumšu javu, tādējādi akcentējot ķieģeļu klājuma horizontālo orientāciju.

Austrumu spārna ēkā kādreiz atradās tirgus saldētavu telpas, tāpēc tās fasādē logu nebija. Tādēļ ar kultūras pieminekļu aizsardzības iestāžu atļauju ķieģeļu sienā izveidoja vietu logu rindām. Līdz ar to ēkas fasāde kļuvusi līdzīgāka rietumu spārna ēkas fasādei. Logiem, kas atrodas abu spārnu ēku kāpņutelpās, oriģinālajos tērauda logu rāmjos ievietoja jaunas stikla loga rūtis.

Betona režģa fasādes

Tirgus halles ziemeļu un dienvidu fasādes, kas veidotas no betona režģa, rūpīgi atjaunoja un notīrīja, un to logus, izņemot dažus, nomainīja. Jauno logu tērauda rāmji veidoti tikpat šauri kā vecie logu rāmji, tomēr tie ir pietiekami izturīgi, lai balstītu dubultu stiklojumu. Turklāt jaunie logi ir ievērojami energoefektīvāki nekā vecie.

Tirgus halles pirmā un otrā stāva fasādē ķieģeļu mūri nojauca un aizstāja ar logu rindām, lai ēkā ieplūstu vairāk dabiskās gaismas. Ziemeļu fasādē logus iestikloja ar siltumizolējošu stiklu, bet dienvidu fasādē – ar stiklu, kas nodrošina gan aizsardzību pret saules stariem, gan siltumizolāciju.

Ziemeļu puses piebūve

Tirgus halles ziemeļu pusē esošās piebūves ārsienas ķieģeļu mūris tiek restaurēts pilnībā. Trīs vecie logi restaurēti un no jauna iestikloti, citi – aizvietoti ar jauniem logiem, kas veidoti no šauriem tērauda posmiem ar vienu loga rūti un vizuāli līdzinās piebūves vēsturiskajiem logiem. Triju restaurēto logu priekšā saglabātas un restaurētas arī vecās tērauda restes.

Koncepcija "ēka ēkā"

Saskaņā ar arhitektu biroja COOP HIMMELB(L)AU radīto "ēka ēkā" koncepciju konferenču telpas un darbinieku restorāns integrēti Tirgus halles iekšpusē kā atsevišķas būves. To karkass veidots no tērauda balstiem un sijām un fasādes – no siltumizolējoša stikla. Šo jauno, slēgto būvju iekšienē būs iespējams regulēt gaisa temperatūru, bet Tirgus halles atvērtajā daļā to visos gadalaikos ietekmēs gaisa temperatūra ēkas ārpusē.

Dubultā biroju torņa fasāde – smalka ģeometrija

Abi biroju torņi un caurredzamais ātrijs, kas tos savieno, veidoti kā monolīta stikla konstrukcija. Attēli

Sīkāka informācija

Biroju torņa fasādes

Biroju torņa fasādē izmantots dažādu ģeometrisko formu salikums, tāpēc tornis līdzinās lielam kristālam. To veido ieslīpas virsmas rietumu un austrumu pusē un hiperboliska paraboloīda formā izliektas ziemeļu un dienvidu fasādes. Hiperbolisks paraboloīds ir sedlveida virsma, kas veidojas, pārvietojot parabolu, kuras zari vērsti uz leju, pa otru parabolu, kuras zari vērsti uz augšu. Turklāt svarīgi, ka hiperbolisku paraboloīdu var iegūt arī, izmantojot divus pārus taišņu, tātad – to var izveidot no taisniem elementiem.

Šis princips ir augstceltnes fasādes dizaina pamatā. Torņu fasādes klāj plakani stikla paneļi, no kuriem 90% ir pilnīgi vienādi. Katrs panelis ir viena stāva augstumā, tāpēc redzami tikai vertikālie stiprinājumi. Tādējādi iegūta izliekta vienlaidu stikla virsma, kas sastāv no taisniem paneļiem.

Šo virsmu veido mūsdienīga saliktā vairogveida fasāde trīs slāņos, kura ir moderns klasisku fasādes konstrukcijas elementu apvienojums – tā pilda gan uz āru izvirzītu logu, gan dubultstiklotu logu, gan dubultas fasādes funkcijas. Lai ēka atbilstu dažādām prasībām saistībā ar ugunsdrošību, radaru signālu atstarojuma slāpēšanu, fasāžu tīrīšanu un aizsardzību pret saules stariem, izvēlēts īpašs stiklojuma veids: ārpusē – stikls ar aizsegu pret spilgtu saules gaismu, bet iekšpusē – siltumizolējošs stikls. Starp abām logu rūtīm ir alumīnija žalūzijas, kas vēl vairāk pasargā no tiešiem saules stariem.

Birojos paredzēta gaisa kondicionēšana, bet būs iespējama arī dabiskā ventilācija, izmantojot modernu logu atvēršanas mehānismu, kas ļaus logu vērtnes horizontāli izbīdīt no to rāmjiem. Šis mehānisms paslēpts zem fasādes ārējā slāņa un atver ventilācijas atveres, nodrošinot gaisa ieplūšanu birojos no ārpuses. Ja individuāli regulējamās ventilācijas atveres ir atvērtas, gaisa kondicionēšanas sistēma šajā biroja telpā automātiski izslēdzas un tiek taupīta enerģija. Izbīdāmās logu vērtnes iespējams fiksēt jebkurā pozīcijā, izmantojot motorizētas eņģes.

Ātrija fasāde

Ātrijs savieno abus daudzstūru torņus, un stikla logu rūtis tā fasādē stiprinātas īpašā tērauda režģī. Tas ir pietiekami izturīgs, lai noturētu stikla paneļu svaru visā ātrija augstumā, tāpēc režģis ir skaidri saskatāms caur stikla rūtīm. Atbilstoši dizaina iecerei ātrija stiklojums ir bezkrāsains un caurredzams. Tāpēc ātrijam var redzēt cauri un rodas iespaids, ka augstceltne ir divi atsevišķi torņi. Ātrija caurredzamības iespaidu papildina tā jumts, jo arī tas veidots no stikla. Jumta stiklam ir pārklājums, kas nodrošina, ka tiek absorbēts mazāk kā 10% saules enerģijas, tomēr caur to skaidri redzamas debesis.

Ieejas ēkas fasāde – skaidri noteikta pieeja

Ieejas ēka dubultā biroju torņa un horizontālās Tirgus halles priekšā būs pamanāms elements, kas noslēgs ēku ansambli un noteiks ECB mītnes veidolu. Attēli

Sīkāka informācija

Ieejas ēka izvirzīta no Tirgus halles aptuveni 20 metrus uz Zonnemana ielas (Sonnemannstrasse) pusi. Īpaši pārsteidzoša ir tās ziemeļu fasāde, aiz kuras izvietots preses centrs. Pretstatā dubultā biroju torņa fasādei tā ir trijās dimensijās izliekta virsma, ko veido hiperboliski stikla paneļi.

Ieejas ēkas sienas un apakšējā daļa tiks apšūtas ar alumīnija loksnēm, bet Tirgus halles betona režģa fasādē būs stikla paneļu ielaidums, kas skaidri iezīmēs ECB galveno ieeju.

Sīkāka informācija par ECB ēku fasādēm atrodama Jaunās ēkas preses centra interneta vietnes sadaļā "Publications"  "Other publications".