Menu

Fasáda

Fasády nového sídla Európskej centrálnej banky (ECB) sú zo skla, lícových tehál, betónu a kovu. Budova Grossmarkthalle (bývalá frankfurtská veľkoobchodná tržnica) je charakteristická svojou mrežovanou betónovou fasádou a fasádou z lícových tehál, kým v prípade dvojice administratívnych výškových budov a vstupnej budovy s fasádami zo skla a kovu ide už na prvý pohľad o novú stavbu.

Fasády haly Grossmarkthalle: historická budova opäť v pôvodnom lesku

Charakteristická tehlová a mrežovaná betónová fasáda budovy Grossmarkthalle bola renovovaná v úzkej spolupráci s pamiatkovým úradom. Galéria

viac informácií

Východné a západné krídlo

Tehlová fasáda oboch krídel prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Všetky poškodené časti muriva boli nahradené tehlami získanými počas demolácie vedľajších budov tržnice. Všetky spoje medzi tehlami boli vyškrabané a v súlade s pôvodným návrhom architekta Martina Elsaessera vyplnené maltou dvoch rôznych odtieňov – vodorovné škáry svetlou a zvislé tmavou maltou – na zvýraznenie vodorovnej línie radov tehál.

Východné krídlo budovy pôvodne slúžilo ako chladiareň, preto nemalo takmer žiadne okná. Po dohode s pamiatkovým úradom bol preto v murive vytvorený rad stavebných otvorov na okná, takže fasády východného i západného krídla teraz vyzerajú podobne. Pokiaľ ide o okná v schodiskách oboch krídel, pôvodné oceľové rámy boli osadené novými sklenenými tabuľami.

Mrežované betónové fasády

Mrežované betónové fasády na severnej a južnej strane Grossmarkthalle boli dôkladne zrenovované a očistené a všetky okná boli až na pár výnimiek vymenené. Oceľové rámy nových okien boli vyrobené tak, aby boli rovnako úzke ako rámy pôvodné, ale zároveň dostatočne pevné na dvojité zasklenie. Nové okná sú zároveň podstatne energeticky úspornejšie než pôvodné.

Tehlová fasáda na prízemí a na prvom poschodí tržnice bola nahradená radami okien, ktoré dovnútra prepúšťajú viac denného svetla. Okná na severnej strane sú zasklené tepelne izolačným sklom, zatiaľ čo zasklenie okien na južnej strane popri tepelnej izolácii poskytuje aj ochranu pred slnečným žiarením.

Predná prístavba na severnej strane

Tehlové murivo vonkajšej steny prednej prístavby na severnej strane Grossmarkthalle prechádza kompletnou rekonštrukciou. Tri z pôvodných okien boli zrenovované a nanovo zasklené, ostatné boli nahradené novými oknami s úzkymi oceľovými profilmi a súvislou tabuľou skla, ktoré pripomínajú pôvodný tvar. Zrenovované boli aj pôvodné oceľové mreže, ktoré boli osadené na tri pôvodné okná.

Koncept „domu v dome“

V súlade s konceptom „domu v dome“ podľa návrhu architektonickej kancelárie COOP HIMMELB(L)AU boli konferenčné priestory a jedáleň pre zamestnancov začlenené do objektu Grossmarkthalle ako samostatné stavebné prvky. Sú tvorené konštrukciou z oceľových stĺpov a nosníkov, opláštenou vlastnou fasádou z tepelne izolačného skla. Tieto nové stavebné prvky predstavujú samostatné jednotky s vlastným termoregulačným systémom, na rozdiel od otvoreného priestoru Grossmarkthalle okolo nich, ktorého teplota bude ovplyvnená ročným obdobím a vonkajšou teplotou vzduchu.

Fasáda dvojice administratívnych výškových budov: komplexná geometria

Dvojica administratívnych výškových budov prepojených priehľadným átriom je navrhnutá ako monolitická sklenená stavba. Galéria

viac informácií

Fasáda administratívnych budov

Vďaka kombinácii rôznych geometrických tvarov pôsobí dvojica administratívnych výškových budov ako veľký kryštál, ktorý je na západnej a východnej strane skosený a na severnej a južnej strane má tvar hyperbolického paraboloidu. Hyperbolický paraboloid je v podstate konkávne zakrivená plocha, ktorá vzniká posúvaním paraboly otvorenej nadol pozdĺž fixnej paraboly otvorenej nahor. Podstatné je však to, že hyperbolický paraboloid sa dá vytvoriť pomocou dvoch súborov priamok, takže sa dá postaviť z priamočiarych stavebných prvkov.

Návrh fasády výškovej budovy je postavený práve na tomto princípe. Výškové budovy boli obložené plochými sklenenými panelmi, z ktorých 90 % je identických. Každý panel zaberá výšku jedného celého podlažia, takže je vidieť len zvislé kotviace lišty. Výsledkom je jednoliaty zakrivený sklenený povrch zložený z obdĺžnikových panelov.

Na opláštenie bola použitá najmodernejšia „ochranná hybridná fasáda“ zložená z troch vrstiev, ktorá je dômyselným spojením klasických konštrukčných prvkov fasád ako sú arkierové okná, dvojité presklenie a dvojité fasády. V záujme splnenia rôznych požiadaviek na protipožiarnu ochranu, zníženie radarového odrazu, čistenie fasád a ochranu proti slnečnému žiareniu bol použitý zvláštny typ presklenia so sklom s ochranou proti slnečnému žiareniu na vonkajšej strane a tepelne izolačným sklom na vnútornej strane. Úroveň ochrany proti slnečnému žiareniu zároveň zvyšujú hliníkové žalúzie umiestnené medzi obomi sklenenými tabuľami.

Kancelárie budú klimatizované, ale vďaka mechanizmu, ktorým sa okenné tabule dajú vodorovne vysúvať z rámu, umožňujú aj prirodzené vetranie. Tento mechanizmus je skrytý za vonkajším opláštením a prostredníctvom vzniknutých ventilačných otvorov do kancelárii vpúšťa vzduch z exteriéru. Pri otvorení jednotlivo ovládaných ventilačných otvorov sa v danej kancelárii v záujme šetrenia energie automaticky vypne klimatizácia. Vďaka motorickým závesom sa otváracie panely dajú zastaviť v ľubovoľnej polohe.

Fasáda átria

Sklenené tabule tvoriace fasádu átria, ktoré prepojuje obidve polygonálne veže, sú namontované na špeciálnom oceľovom rošte. Rošt je dostatočne pevný nato, aby uniesol váhu sklenených panelov po celej výške átria a je preto cez sklo jasne viditeľný. V súlade s architektonickým návrhom má presklenie átria neutrálnu farbu a je priehľadné. To umožňuje otvorený pohľad skrz átrium a jasné odlíšenie dvoch samostatných výškových budov. Celkový dojem priehľadného átria umocňuje jeho strecha, ktorá je tiež zo skla. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave sklo pohlcuje menej ako 10 % slnečnej energie, ale napriek tomu je cez neho vidieť oblohu.

Fasáda vstupnej budovy: jasne definovaný prístup

Jedinečná vstupná budova v popredí dvojice výškových administratívnych budov a horizontálnej línie Grossmarkhalle zavŕši celý komplex sídla ECB a podpíše sa pod jeho finálnu podobu. Galéria

viac informácií

Vstupná budova vyčnieva z objektu Grossmarkhalle asi o 20 m smerom k Sonnemannstrasse. Obzvlášť pôsobivá je jej severná fasáda, za ktorou je umiestnené tlačové stredisko. Na rozdiel od dvojice výškových budov má tvar trojrozmerne zakriveného povrchu zloženého z hyperbolických sklenených panelov.

Steny vstupnej budovy i jej spodnej časti budú opláštené hliníkovými plátmi, zatiaľ čo sklenené panely opticky rozbijú mrežovanú betónovú fasádu Grossmarkthalle a zreteľne vymedzia hlavný vchod do ECB.

Viac informácií o fasádach sa nachádza v časti „Publications  Other publications" v sekcii new premises media centre.