ЕЦБ и изменението на климата

Ние в ЕЦБ проучваме ефикасни начини за борба срещу изменението на климата. Стремим се да идентифицираме рисковете, на които климатичните промени могат да изложат икономиката и финансовата система. Климатичните промени могат да окажат отражение върху икономиката чрез екстремни климатични явления и несигурност, свързана с прехода към нисковъглеродна икономика.


„В нашия преглед на стратегията ще определим къде и как изменението на климата и борбата с него реално могат да окажат въздействие върху нашите политики.“

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ


ЕЦБ предприема действия в четири основни области на своята компетентност

Икономически анализ

Служителите на ЕЦБ се грижат за това изменението на климата да намери отражение в макроикономическите модели, методите за прогнозиране и оценките на риска в ЕЦБ.

Банков надзор

Надзорните органи работят с банките за повишаване на осведомеността за произтичащите от климатичните промени рискове. Целта им е да се уверят, че банките са в състояние да управляват тези рискове по подходящ начин.

Парична политика и инвестиционни портфейли

В рамките на програмата на ЕЦБ за закупуване на активи инвестирахме в зелени облигации, като се съобразихме с необходимостта да не допускаме изкривяване на пазарите.

Финансова стабилност

Специалисти в областта на финансовата стабилност измерват и подлагат на оценка рисковете, които климатичните промени пораждат за финансовата система. Техните констатации стават достояние на широката общественост, участниците на пазара и създателите на политики.


Мрежа за по-зелена финансова система (NGFS)

ЕЦБ е членка на Мрежата за по-зелена финансова система – група на централни банки и финансови надзорни органи от пет континента, които търсят начини да подпомогнат гладък преход към нисковъглеродна икономика.

Повече информация


Други инициативи

Зелена ЕЦБ

Ние полагаме непрестанни усилия за намаляване на екологичните последици от дейността на ЕЦБ. Ако се интересувате какво сме постигнали досега, вижте страницата ни на тема защита на околната среда.

Европейска седмица на мобилността

ЕЦБ участва редовно в това събитие. Тя насърчава служителите си да се придвижат до работа по възможно най-благоприятен за околната среда начин.

Часът на Земята

ЕЦБ участва в това събитие от 2012 г. насам. Като изключваме осветлението в основната си сграда, се стремим да повишим осведомеността за климатичните промени.


Речи и интервюта

27 Feb 2020
Christine Lagarde: Climate change and the financial sector
Speech by Christine Lagarde, President of the ECB, at the launch of the COP 26 Private Finance Agenda, London
21 Nov 2019
Luis de Guindos: Implications of the transition to a low-carbon economy for the euro area financial system
Speech by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at the European Savings and Retail Banking Group Conference, “Creating sustainable financial structures by putting citizens first”
21 Nov 2019
Andrea Enria: Regulation, proportionality and the sustainability of banking
Speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Retail Banking Conference "Creating sustainable financial structures by putting citizens first" of European Savings Bank Group, in Brussels
17 Oct 2019
Luis de Guindos: Climate-related risks
Speaking notes by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at roundtable event on climate-related risks at Bloomberg
9 Sept 2019
Pentti Hakkarainen: The greening of the financial sector
Speech by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Hannes Snellman Financial Law Seminar, Helsinki, 9 September 2019
15 May 2019
Frank Elderson: We need to ensure resilience to climate-change risk
Interview with Frank Elderson, Member of the Supervisory Board of the ECB, Supervision Newsletter, 15 May 2019
17 Apr 2019
Sabine Lautenschläger: Central Bankers, Supervisors and Climate-Related Risks
Panel remarks by Sabine Lautenschläger, Member of the Executive Board of the ECB, at the Network for Greening the Financial System Conference, in Paris, France, 17 April 2019
27 Nov 2018
Yves Mersch: Climate change and central banking
Speech by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB, Workshop discussion: Sustainability is becoming mainstream, Frankfurt, 27 November 2018
8 Nov 2018
Benoît Cœuré: Monetary policy and climate change
Speech by Benoît Cœuré, Member of the Executive Board of the ECB, at a conference on “Scaling up Green Finance: The Role of Central Banks”, organised by the Network for Greening the Financial System, the Deutsche Bundesbank and the Council on Economic Policies, Berlin, 8 November 2018

Изследвания

No. 64
27 Nov 2019
Research bulletin
Finance and decarbonisation: why equity markets do it better

Abstract

JEL Classification

G10 : Financial Economics→General Financial Markets→General

O4 : Economic Development, Technological Change, and Growth→Economic Growth and Aggregate Productivity

Q5 : Agricultural and Natural Resource Economics, Environmental and Ecological Economics→Environmental Economics
 

Abstract

This article provides evidence that economies receiving more funding from stock markets than credit markets generate fewer carbon emissions. Increasing the equity financing share to one-half globally would reduce aggregate per capita emissions by about one-quarter of the Paris Agreement commitment. Our findings call for supporting equity-based initiatives rather than policies aimed at decarbonising the European economy through the banking sector.

No. 2318
26 Sep 2019
ECB Working Paper Series
Finance and carbon emissions

Abstract

JEL Classification

G10 : Financial Economics→General Financial Markets→General

O4 : Economic Development, Technological Change, and Growth→Economic Growth and Aggregate Productivity

Q5 : Agricultural and Natural Resource Economics, Environmental and Ecological Economics→Environmental Economics
 

Abstract

We study the relation between the structure of financial systems and carbon emissions in a large panel of countries and industries over the period 1990-2013. We find that for given levels of economic and financial development and environmental regulation, CO2 emissions per capita are lower in economies that are relatively more equity-funded. Industry-level analysis reveals two distinct channels. First, stock markets reallocate investment towards less polluting sectors. Second, they also push carbon-intensive sectors to develop and implement greener technologies. In line with this second effect, we show that carbon-intensive sectors produce more green patents as stock markets deepen. We also document an increase in carbon emissions associated with the production of imported goods equal to around one-tenth of the reduction in domestic carbon emissions.

29 May 2019
Financial Stability Review
Climate change and financial stability

Abstract

JEL Classification

G01 : Financial Economics→General→Financial Crises

G18 : Financial Economics→General Financial Markets→Government Policy and Regulation

G20 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→General

Q54 : Agricultural and Natural Resource Economics, Environmental and Ecological Economics→Environmental Economics→Climate, Natural Disasters, Global Warming
 

Abstract

This special feature discusses the channels through which climate change can affect financial stability and illustrates the exposure of euro area financial institutions to risks from climate change with the help of granular data. Notwithstanding currently limited data availability, the analysis shows that climate change-related risks have the potential to become systemic for the euro area, in particular if markets are not pricing the risks correctly. A deeper understanding of the relevance of climate change-related risks for the euro area financial system at large is therefore needed. Better data availability and comparability and the development of a forward-looking framework for risk assessments are important aspects of this work going forward.

No. 2247
25 Feb 2019
ECB Working Paper Series
The Green Golden Rule: habit and anticipation of future consumption

Abstract

JEL Classification

D90 : Microeconomics→Intertemporal Choice→General

Q56 : Agricultural and Natural Resource Economics, Environmental and Ecological Economics→Environmental Economics→Environment and Development, Environment and Trade, Sustainability, Environmental Accounts and Accounting, Environmental Equity, Population Growth

G20 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→General

Q54 : Agricultural and Natural Resource Economics, Environmental and Ecological Economics→Environmental Economics→Climate, Natural Disasters, Global Warming
 

Abstract

We derive the Green Golden Rule (GGR) in the Habit Formation (HF) and Anticipation of Future Consumption (AFC) frameworks. Since consumption is the key variable of GGR, time non-separabilities in preferences over consumption streams, given by the AFC and HF, may have important impacts on the environment and sustainability. We demonstrate that agents who smooth their consumption patterns, according to the HF hypothesis, are more likely to preserve the environment than those who anticipate future consumption or who do not so smooth consumption.

Issue 7/2018
8 Nov 2018
Economic Bulletin
Purchases of green bonds under the Eurosystem’s asset purchase programme

Abstract

JEL Classification

D90 : Microeconomics→Intertemporal Choice→General

Q56 : Agricultural and Natural Resource Economics, Environmental and Ecological Economics→Environmental Economics→Environment and Development, Environment and Trade, Sustainability, Environmental Accounts and Accounting, Environmental Equity, Population Growth

G20 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→General

Q54 : Agricultural and Natural Resource Economics, Environmental and Ecological Economics→Environmental Economics→Climate, Natural Disasters, Global Warming
 

Abstract

We derive the Green Golden Rule (GGR) in the Habit Formation (HF) and Anticipation of Future Consumption (AFC) frameworks. Since consumption is the key variable of GGR, time non-separabilities in preferences over consumption streams, given by the AFC and HF, may have important impacts on the environment and sustainability. We demonstrate that agents who smooth their consumption patterns, according to the HF hypothesis, are more likely to preserve the environment than those who anticipate future consumption or who do not so smooth consumption.

No. 1982
21 Nov 2016
ECB Working Paper Series
The impact of disasters on inflation

Abstract

JEL Classification

E31 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Price Level, Inflation, Deflation

Q54 : Agricultural and Natural Resource Economics, Environmental and Ecological Economics→Environmental Economics→Climate, Natural Disasters, Global Warming

G20
 

Abstract

This paper studies how disasters aff ect consumer price inflation, one of the main remaining gaps in our understanding of the impact of disasters. There is a marked heterogeneity in the impact between advanced economies, where the impact is negligible, and developing economies, where the impact can last for several years. There are also di fferences in the impact by type of disasters, particularly when considering inflation sub-indices. Storms in- crease food price inflation in the near term, although the eff ect dissipates within a year. Floods also typically have a short-run impact on inflation. Earthquakes reduce CPI inflation excluding food, housing and energy.