Tibdil fil-klima

It-tibdil fil-klima jaffettwa lil kulħadd, inklużi l-banek ċentrali. Aħna fil-BĊE konxji sewwa ta’ dan il-fatt u aħna qed nikkontribwixxu – fi ħdan il-mandat tagħna – biex nindirizzaw din l-isfida globali.

L-isforzi tagħna huma ffokati fuq l-għoti ta’ appoġġ lill-parteċipanti tas-suq, il-leġiżlaturi u dawk li jfasslu l-istandards, għax jaħdmu biex jidentifikaw ir-riskji li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima. Aħna nappoġġaw ukoll l-iżvilupp ta’ qafas ċar għall-indirizzar ta’ dawn ir-riskji.


Il-politika monetarja u t-tibdil fil-klima

“Il-BĊE, waqt li jaġixxi fil-mandat tiegħu, jista’ – u għandu – jappoġġa attivament it-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju, b’żewġ modi: l-ewwel, billi jgħin biex jiġu definiti r-regoli inkwistjoni u, it-tieni, billi jaġixxi kif xieraq, mingħajr preġudizzju għall-istabbiltà tal-prezzijiet”

Benoît Cœuré, Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Diskorsi


Il-BĊE jieħu azzjonijiet fi tliet oqsma ewlenin ta’ kompetenza

Superviżjoni bankarja

Is-superviżuri jimpenjaw ruħhom mal-banek biex iqajmu kuxjenza dwar ir-riskji li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima. L-għan huwa li jiġi żgurat li l-banek ikunu kapaċi jimmaniġġjaw dawn ir-riskji kif suppost.

Stabbiltà finanzjarja

L-esperti dwar l-istabbiltà finanzjarja jkejlu u jivvalutaw ir-riskji għas-sistema finanzjarja bit-tibdil fil-klima. Il-konstatazzjonijiet tagħhom huma kkomunikati lill-pubbliku, lill-parteċipanti fis-suq u lil dawk li jfasslu l-politika.

Politika monetarja u l-operazzjonijiet tas-suq

Esperti fl-operazzjonijiet tas-suq jikkunsidraw is-sostenibbiltà meta jamministraw il-portafolli mhux monetarji tal-BĊE. Bħala parti mill-programmi ta’ xiri ta’ assi tal-BĊE, aħna investejna f’bonds ħodor. Dawn l-investimenti huma ristretti mill-ħtieġa li jiġu evitati distorsjonijiet bla bżonn tas-suq u jinżammu kundizzjonijiet ugwali.


Il-BĊE huwa membru tal-gruppi li ġejjin

In-Network for Greening the Financial System (NGFS)

Il-membri tal-NGFS jinkludu banek ċentrali u superviżuri finanzjarji mill-ħames kontinenti kollha. Huma jfittxu modi biex jappoġġaw tranżizzjoni bla xkiel lejn ekonomija b'livell baxx ta’ karbonju. Fis-17 ta’ April 2019 huma ppubblikaw l-ewwel rapport tagħhom b’rakkomandazzjonijiet dwar kif il-banek ċentrali u s-superviżuri jistgħu jrawmu sistema finanzjarja aktar ekoloġika.

It-Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG)

Bħala membru tat-TEG – grupp imwaqqaf mill-Kummissjoni Ewropea – il-BĊE jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ tassonomija (jew sistema ta' klassifikazzjoni) li tiddefinixxi liema attivitajiet huma kkunsidrati ambjentalment sostenibbli (ħodor) jew ta’ ħsara (kannella). Tali sistema tgħin lill-investituri jidderieġu l-kapital tagħhom lejn investimenti sostenibbli, pereżempju permezz ta’ bonds ekoloġiċi.


Inizjattivi oħra

BĊE Aħdar

Qed naħdmu kontinwament biex innaqqsu l-impronta ekoloġika tal-BĊE. Jekk inti interessat/a tara x’irnexxielna niksbu sa issa, ara l-paġna tagħna fuq Protezzjoni ambjentali.

Ġimgħa ta’ Mobbiltà Ewropea

Il-BĊE jipparteċipa regolarment f’dan l-avveniment. Huwa jħeġġeġ lill-kollegi biex imorru għax-xogħol b’mod li jirrispetta l-ambjent kemm jista’ jkun.

Siegħa għad-Dinja

Il-BĊE jipparteċipa regolarment f’dan l-avveniment mill-2012. Bit-tifi tad-dwal fil-bini ewlieni tagħna, aħna rridu nqajmu kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima.


Pubblikazzjonijiet rilevanti