Podnebne spremembe in ECB

Podnebne spremembe vplivajo na vse, tudi na centralne banke. V ECB se dobro zavedamo tega dejstva in – v okviru svojega mandata – prispevamo k reševanju tega svetovnega izziva.

Prizadevamo si podpirati tržne udeležence, zakonodajalce in organe za določanje standardov pri prepoznavanju tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. Prav tako podpiramo razvoj jasnega okvira, s katerim bomo obravnavali ta tveganja.


Denarna politika in podnebne spremembe

»ECB lahko – in mora – znotraj svojega mandata aktivno podpirati prehod v nizkoogljično gospodarstvo, in sicer na dva načina: prvič, s tem da pomaga določiti pravila igre, in drugič, da potem ustrezno ukrepa, neodvisno od zagotavljanja stabilnosti cen.«

Benoît Cœuré, član Izvršilnega odbora ECB

Govor


ECB deluje na treh glavnih področjih

Bančni nadzor

Nadzorniki sodelujejo z bankami, da bi se te bolje zavedale tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. Cilj je zagotoviti, da so banke sposobne pravilno obvladovati ta tveganja.

Finančna stabilnost

Strokovnjaki za finančno stabilnost merijo in ocenjujejo tveganja, ki jih podnebne spremembe predstavljajo za finančni sistem. Njihove ugotovitve se posredujejo javnosti, tržnim udeležencem in oblikovalcem politik.

Denarna politika in tržne operacije

Strokovnjaki za tržne operacije upoštevajo načela trajnostnega razvoja, ko upravljajo portfelje ECB, ki niso povezani z denarno politiko. V okviru programa nakupa vrednostnih papirjev smo denar vložili tudi v zelene obveznice. Vendar moramo pri teh naložbah paziti, da ne ustvarjamo neupravičenih motenj trga in da ohranjamo enake pogoje za vse.


ECB je članica naslednjih skupin

Network for Greening the Financial System (NGFS)

To mrežo za ozelenitev finančnega sistema sestavljajo centralne banke in finančni nadzorniki z vseh petih celin. Iščejo načine, kako podpreti gladek prehod v nizkoogljično gospodarstvo. Prvo poročilo s priporočili, kako lahko centralne banke in nadzorniki pripomorejo k bolj zelenemu finančnemu sistemu, so objavili 17. aprila 2019.

Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG)

Kot članica TEG – skupine, ki jo je vzpostavila Evropska komisija – ECB prispeva k razvoju taksonomije (oziroma klasifikacijskega sistema), ki določa, katere aktivnosti so okoljsko trajnostne (zelene) ali škodljive (rjave). Tak sistem bo vlagateljem pomagal, da kapital usmerjajo v trajnostne naložbe, na primer preko zelenih obveznic.


Druge pobude

Zelena ECB

Vztrajno si prizadevamo, da bi zmanjšali ekološki odtis ECB. Če vas zanima, kaj smo do zdaj dosegli, si oglejte našo stran o varstvu okolja.

Evropski teden mobilnosti

ECB redno sodeluje na tem dogodku. Spodbuja sodelavce, da na delo pridejo na okolju najbolj prijazen način.

Ura za Zemljo

ECB na tem dogodku sodeluje od leta 2012. S tem, da ugasnemo luči v naši glavni zgradbi, želimo povečati ozaveščenost o podnebnih spremembah.


Pomembne publikacije