Klimato kaita ir ECB

Klimato kaita daro poveikį visiems, net ir centriniams bankams. ECB tai puikiai supranta ir, laikydamasis jam suteiktų įgaliojimų, prisideda sprendžiant šią pasaulinę problemą.

Mūsų pastangos sutelktos į paramą rinkos dalyviams, teisės aktų leidėjams ir standartus nustatančioms institucijoms siekiant nustatyti riziką, kylančią dėl klimato kaitos. Mes taip pat remiame aiškios sistemos, padėsiančios sumažinti šią riziką, kūrimą.


Pinigų politika ir klimato kaita

„Vadovaudamasis jam suteiktais įgaliojimais, ECB gali, o ir turėtų, aktyviai palaikyti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos – pirma, padėti nustatyti atitinkamas taisykles ir, antra, imtis atitinkamų veiksmų, nepažeisdamas kainų stabilumo tikslo.“

Benoît Cœuré, ECB vykdomosios valdybos narys

Kalba


ECB pagal kompetenciją veikia trijose srityse

Bankų priežiūra

Priežiūros institucijos bendradarbiauja su bankais ir siekia juos kuo geriau supažindinti su rizika, kylančia dėl klimato kaitos, kad jie galėtų tinkamai tokią riziką valdyti.

Finansinis stabilumas

Finansinio stabilumo ekspertai matuoja ir vertina riziką, kurią finansų sistemai kelia klimato kaita. Apie jų padarytas išvadas informuojama visuomenė, rinkos dalyviai ir politikos formuotojai.

Pinigų politikos ir rinkos operacijos

Valdydami ECB ne pinigų politikos portfelius, rinkos operacijų specialistai atsižvelgia ir į tvarumo aspektą. Vykdydamas turto pirkimo programą, ECB investavo į ekologines obligacijas. Šias investicijas riboja poreikis vengti nereikalingų rinkos iškraipymų ir visiems užtikrinti vienodas sąlygas.


ECB yra šių grupių narys

Finansų sistemos ekologiškumo didinimo tinklas (angl. Network for Greening the Financial System, NGFS)

NGFS nariai yra visų penkių žemynų centriniai bankai ir finansų priežiūros institucijos. Jie ieško būdų užtikrinti sklandų perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. 2019 m. balandžio 17 d. buvo paskelbta pirmoji jų ataskaita, kurioje pateiktos rekomendacijos, kaip centriniai bankai ir priežiūros institucijos gali prisidėti prie finansų sistemos ekologiškumo didinimo.

Techninė ekspertų grupė (TEG) tvarių finansų klausimais

Būdamas Europos Komisijos įsteigtos techninės ekspertų grupės narys, ECB prisideda kuriant taksonomiją (klasifikavimo sistemą), pagal kurią būtų apibrėžta, kuri veikla laikoma aplinką tausojančia (žalia), o kuri – jai kenkiančia. Tokia sistema padės investuotojams savo kapitalą nukreipti į tvarias investicijas, pavyzdžiui, ekologines obligacijas.


Kitos iniciatyvos

Žaliasis ECB

Nuolat stengiamės mažinti ECB ekologinį pėdsaką. Jei norite sužinoti, kiek mums jau pavyko pasiekti, apsilankykite mūsų svetainės puslapyje Aplinkos apsauga.

Europos judumo savaitė

ECB reguliariai dalyvauja šioje akcijoje. Banko darbuotojai skatinami į darbą vykti kuo mažiau aplinkai kenkiančiu būdu.

Žemės valanda

ECB šioje akcijoje dalyvauja nuo 2012 m. Išjungdami šviesas savo pagrindiniame pastate, siekiame didinti sąmoningumą klimato kaitos klausimais.


Susijusios publikacijos