Schimbările climatice și BCE

Schimbările climatice afectează pe toată lumea, inclusiv băncile centrale. BCE este pe deplin conștientă de acest fapt și contribuie, în cadrul mandatului său, la eforturile depuse pentru contracararea acestei provocări globale.

Eforturile noastre se axează pe sprijinirea participanților pe piață, a legiuitorilor și a organismelor de standardizare în activitatea pe care o desfășoară în vederea identificării riscurilor generate de schimbările climatice. Susținem, de asemenea, elaborarea unui cadru clar pentru soluționarea acestor riscuri.


Politica monetară și schimbările climatice

„BCE, acționând în cadrul mandatului său, poate – și ar trebui – să sprijine în mod activ tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în două moduri: în primul rând, contribuind la definirea regulilor jocului și, în al doilea rând, acționând în consecință, fără a aduce atingere stabilității prețurilor.”

Benoît Cœuré, membru al Comitetului executiv al BCE

Discurs


BCE ia măsuri în trei domenii principale de competență

Supraveghere bancară

Supraveghetorii dialoghează cu băncile pentru a le sensibiliza cu privire la riscurile generate de schimbările climatice. Scopul este acela de a asigura că băncile au capacitatea de a gestiona aceste riscuri în mod corespunzător.

Stabilitate financiară

Experții în stabilitate financiară măsoară și evaluează riscurile reprezentate de schimbările climatice pentru sistemul financiar. Constatările acestora sunt comunicate publicului, participanților pe piață și factorilor de decizie.

Politică monetară și operațiuni de piață

Experții în operațiuni de piață iau în considerare criteriul sustenabilității atunci când gestionează portofoliile nemonetare ale BCE. În cadrul programelor de achiziţionare de active ale BCE, am investit în obligațiuni ecologice (green bonds). Aceste investiții sunt limitate de necesitatea de a evita distorsiuni nejustificate pe piețe și de a menține condiții de concurență echitabile.


BCE este membră a următoarelor grupuri:

Rețeaua pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System – NGFS)

Membrii NGFS includ bănci centrale și autorități de supraveghere financiară de pe toate cele cinci continente. Aceștia caută modalități de sprijinire a unei tranziții ordonate către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. La data de 17 aprilie 2019, aceștia au publicat un prim raport conținând recomandări privind modul în care băncile centrale și autoritățile de supraveghere pot promova un sistem financiar mai ecologic.

Grupul de experți tehnici privind finanțarea durabilă (Technical Expert Group on Sustainable Finance – TEG)

În calitate de membră a TEG – grup înființat de Comisia Europeană –, BCE contribuie la elaborarea unei taxonomii (sistem de clasificare) care să definească activitățile considerate durabile din punctul de vedere al mediului (verde) sau dăunătoare (maroniu). Acest sistem va ajuta investitorii să își direcționeze capitalul către investiții durabile, de exemplu prin intermediul obligațiunilor ecologice.


Alte inițiative

Green ECB

Ne străduim în mod continuu să reducem amprenta ecologică a BCE. Dacă vă interesează realizările noastre de până acum, consultați pagina Protecția mediului de pe website-ul nostru.

Săptămâna europeană a mobilității

BCE participă cu regularitate la acest eveniment, încurajând personalul să se deplaseze la locul de muncă într-un mod cât mai ecologic posibil.

Ora Pământului

BCE a participat la acest eveniment din 2012. Prin stingerea luminilor în clădirea noastră principală, încercăm să sensibilizăm publicul cu privire la schimbările climatice.


Publicații relevante