Menu

Klimatická zmena a ECB

ECB skúma možnosti, ako sa účinne zapojiť do boja proti klimatickej zmene. Pracujeme na odhaľovaní rizík spojených s klimatickou zmenou, ktoré by mohli ohroziť ekonomiku a finančný systém. Klimatická zmena môže ekonomiku zasiahnuť extrémnymi poveternostnými javmi a neistotou súvisiacou s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo.


„V rámci revízie našej menovopolitickej stratégie posúdime, kde a ako sa môže problematika klimatickej zmeny a boj proti zmene klímy konkrétne dotknúť našej politiky.“

Christine Lagardová, prezidentka ECB


ECB podniká kroky v štyroch oblastiach svojej pôsobnosti

Ekonomická analýza

Pracovníci ECB zabezpečujú, aby sa klimatická zmena zohľadňovala v makroekonomických modeloch, prognostických metódach a hodnoteniach rizík uplatňovaných v ECB.

Bankový dohľad

Pracovníci dohľadu spolupracujú s bankami na zvyšovaní informovanosti o rizikách vyplývajúcich z klimatickej zmeny. Cieľom je zabezpečiť, aby boli banky schopné tieto riziká adekvátne riadiť.

Menová politika a investičné portfóliá

So zreteľom na potrebu predchádzať deformáciám trhu ECB v rámci programov nákupu aktív investuje do tzv. zelených dlhopisov.

Finančná stabilita

Odborníci na oblasť finančnej stability merajú a vyhodnocujú riziká, ktoré klimatická zmena predstavuje pre finančný systém. O svojich zisteniach informujú verejnosť, účastníkov trhu i tvorcov politiky.


Odpoveď Eurosystému na obnovenú stratégiu Európskej komisie týkajúcu sa udržateľného financovania

ECB a národné centrálne banky krajín, ktoré prijali euro, sú pripravené podporiť prácu Európskej komisie na vývoji stratégie udržateľného financovania a zlepšovaní zverejňovania nefinančných informácií. V našej odpovedi na verejné konzultácie Európskej komisie sme určili päť hlavných priorít.

Viac informácií


Ďalšie iniciatívy

Zelená ECB

Neustále pracujeme na znižovaní ekologickej stopy ECB. Ak vás zaujímajú naše doterajšie výsledky, navštívte našu stránku ECB a ochrana životného prostredia.

Hodina Zeme

ECB sa do tohto podujatia zapája od roku 2012. Zhasnutím svetiel v hlavnej budove sa usilujeme zvyšovať povedomie o klimatickej zmene.

Network for Greening the Financial System (NGFS)

ECB je členom siete pre ekologizáciu finančného systému (Network for Greening the Financial System – NGFS). Ide o skupinu centrálnych bánk a orgánov dohľadu z piatich kontinentov, ktorých cieľom je podpora a hľadanie možností prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. V roku 2020 sa ECB stala členom riadiaceho výboru siete – jej výkonného orgánu.

Viac informácií

Podcast

Podcast ECB: klimatická zmena a úloha centrálnych bánk

Aký má klimatická zmena vplyv na finančnú stabilitu? Prečo ECB nenakupuje viac zelených dlhopisov? Ako sa môžu banky lepšie pripraviť na klimatické riziká? Diskusiu s odborníkmi na túto oblasť Fatimou Piresovou, Madelaine Roosovou a Patrickom Amisom moderuje Michael Steen.

Viac (len v angličtine)


Prejavy, rozhovory a publikácie

1 December 2020
Isabel Schnabel: Interview with Bloomberg
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Jana Randow, Carolynn Look and Alexander Weber on 30 November 2020
21 November 2020
Yves Mersch: Interview with Börsen-Zeitung
Interview with Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, conducted by Kai Johannsen and published on 21 November 2020
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17 November 2020
Christine Lagarde: Interview with The New York Times
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Alison Smale and Jack Ewing on 10 November 2020
3 November 2020
Isabel Schnabel: Interview with Handelsblatt
Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Jan Mallien and Frank Wiebe
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19 October 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Monde
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Marie Charrel and Eric Albert
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Viac publikácií o klimatickej zmene