Klimatske promjene i ESB

Klimatske promjene pogađaju sve, uključujući središnje banke. U ESB-u smo toga svjesni i pridonosimo, u skladu sa svojim ovlastima, rješavanju tog globalnog problema.

Naši napori usmjereni su na potporu tržišnim sudionicima, zakonodavacima i tijelima koja određuju standarde kako bi utvrdili rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena. Osim toga, podupiremo oblikovanje jasnog okvira za odgovor na te rizike.


Monetarna politika i klimatske promjene

»ESB, u okviru svojih ovlasti, aktivno podupire, i mora podupirati, prijelaz na niskougljično gospodarstvo. Čini to na dva načina: prvo, tako što pomaže da se utvrde pravila igre i, drugo, tako što postupa u skladu s tim pravilima ne dovodeći u pitanje cjenovnu stabilnost.«

član Izvršnog odbora ESB-a Benoît Cœuré

Govor


ESB poduzima mjere u trima glavnim područjima nadležnosti

Nadzor banaka

Nadzornici upozoravaju banke na rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena kako bi mogle na odgovarajući način upravljati tim rizicima.

Financijska stabilnost

Stručnjaci za financijsku stabilnost mjere i procjenjuju rizike za financijski sustav koji proizlaze iz klimatskih promjena. O njihovim nalazima obavještavaju se javnost, tržišni sudionici i tvorci politika.

Monetarna politika i tržišne operacije

Stručnjaci za tržišne operacije uzimaju u obzir održivost kada upravljaju portfeljima ESB-a koji se ne drže za potrebe monetarne politike. U sklopu programa kupnje vrijednosnih papira ESB ulaže u zelene obveznice. Ta su ulaganja ograničena zbog potrebe da se izbjegne nepotrebno narušavanje tržišta i održe jednaki uvjeti za sve.


ESB je član Mreže za ekologizaciju financijskog sustava (Network for Greening the Financial System, NGFS) i Tehničke skupine stručnjaka za održive financije (Technical Expert Group on Sustainable Finance, TEG).

Mreža za ekologizaciju financijskog sustava

Ta mreža obuhvaća središnje banke i financijske nadzornike sa svih pet kontinenata, koji pokušavaju pronaći načine potpore nesmetanom prijelazu na niskougljično gospodarstvo. Prvo NGFS-ovo izvješće s preporukama središnjim bankama i nadzornicima za promicanje »zelenijeg« financijskog sustava objavljeno je 17. travnja 2019.

Tehnička skupina stručnjaka za održive financije

Kao član te tehničke skupine, koju je ustanovila Europska komisija, ESB pridonosi razvoju taksonomije (odnosno klasifikacijskog sustava) za određivanje vrsta aktivnosti koje se smatraju održivima (zelene aktivnosti) ili štetnima (smeđe aktivnosti). Taj će sustav pomoći ulagačima da svoj kapital usmjere prema održivim ulaganjima, npr. ulaganjem u zelene obveznice.


Ostale inicijative

Zeleni ESB

Stalno ulažemo napore u smanjenje ekološkog otiska ESB-a. Ako vas zanima što smo dosada postigli, pogledajte našu mrežnu stranicu o Zaštiti okoliša.

Europski tjedan mobilnosti

ESB redovito sudjeluje u tom događaju i potiče zaposlenike da se pri odabiru prijevoznog sredstva kojim dolaze na posao odluče za ono koje najmanje šteti okolišu.

Sat za planet Zemlju

ESB sudjeluje u tom događaju od 2012. Gašenjem svjetala u svojoj glavnoj zgradi pokušavamo upozoriti na klimatske promjene.


Povezane publikacije: