Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Kliimamuutused ja EKP

„Tahame oma rahapoliitika strateegia läbivaatamise käigus välja selgitada, millal ja kuidas võivad kliimamuutustega seotud probleemid ja võitlus kliimamuutuste vastu avaldada tegelikku mõju meie poliitikale.”

EKP president Christine Lagarde

EKP uurib, kuidas tõhusalt toetada võitlust kliimamuutuste vastu. Teeme tööd selle nimel, et tuvastada riskid, mille kliimamuutused võivad kaasa tuua majandusele ja finantssüsteemile.

Kliimamuutused võivad avaldada majandusele mõju äärmuslike ilmastikunähtuste ning süsinikuvaesele majandusele üleminekuga seotud ebakindluse kaudu.

EKP võtab meetmeid neljas peamises pädevusvaldkonnas

Majandusanalüüs

EKP eksperdid tagavad, et kliimamuutuste tegurit võetakse arvesse nii EKP makromajanduslikes mudelites, prognoosimismeetodites kui ka riskihinnangutes.

Vaata lähemalt

Pangandusjärelevalve

Järelevalveasutused suhtlevad pankadega, et suurendada teadlikkust kliimamuutustest tulenevatest riskidest. Eesmärk on tagada, et pangad suudaksid neid riske nõuetekohaselt juhtida.

Vaata lähemalt

Rahapoliitika ja investeerimisportfellid

EKP varaostukavade raames oleme investeerinud rohelistesse võlakirjadesse, võttes arvesse vajadust vältida turumoonutusi.

Vaata lähemalt

Finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse eksperdid mõõdavad ja hindavad kliimamuutustest tulenevaid riske, mis ohustavad finantssüsteemi. Nende tähelepanekutest teavitatakse avalikkust, turuosalisi ja poliitikakujundajaid.

Vaata lähemalt

Muud algatused

Keskkonnasõbralik EKP

EKP töötab pidevalt selle nimel, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Seniste saavutustega saab tutvuda veebilehel Keskkonnakaitse EKPs.

Maa tund (Earth Hour)

Selles ettevõtmises on EKP osalenud alates 2012. aastast. Kustutades tuled EKP peahoones, püüab EKP suurendada teadlikkust kliimamuutustest.

EKP taskuhääling: kliimamuutused ja keskpankade roll

Kuidas mõjutavad kliimamuutused finantsstabiilsust? Miks ei osta EKP rohkem rohelisi võlakirju? Kuidas saavad pangad kliimariskidega toimetulekuks paremini valmis olla? Saatejuht Michael Steen arutab neid küsimusi saate külalistega, kelleks on eksperdid Fatima Pires, Madelaine Roos ja Patrick Amis.

Vaata lähemalt (ainult inglise keeles)
Kõned ja intervjuud
31 August 2020
Isabel Schnabel: Interview with Reuters Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Balazs Koranyi and Frank Siebelt on 28 August 2020 and published on 31 August 2020
31 July 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Courrier Cauchois Interview with Christine Lagarde, conducted by Dominique Lecoq and Marc Aubault on 29 July and published on 31 July
23 July 2020
Christine Lagarde: Interview with The Washington Post Interview with Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Balazs Koranyi and Frank Siebelt on 28 August 2020 and published on 31 August 2020
17 July 2020
Isabel Schnabel: Never waste a crisis: Covid-19, climate change and monetary policy Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at a virtual roundtable on “Sustainable Crisis Responses in Europe” organised by the INSPIRE research network, 17 July 2020
17 Jun 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
27 Fev 2020
Christine Lagarde: Climate change and the financial sector Speech by Christine Lagarde, President of the ECB, at the launch of the COP 26 Private Finance Agenda, London
21 Nov 2019
Speech by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at the European Savings and Retail Banking Group Conference, “Creating sustainable financial structures by putting citizens first” Speech by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at the European Savings and Retail Banking Group Conference, “Creating sustainable financial structures by putting citizens first”
21 Nov 2019
Andrea Enria: Regulation, proportionality and the sustainability of banking Speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Retail Banking Conference "Creating sustainable financial structures by putting citizens first" of European Savings Bank Group, in Brussels
17 Oct 2019
Luis de Guindos: Climate-related risksSpeaking notes by Luis de Guindos, Vice-President of the ECB, at roundtable event on climate-related risks at Bloomberg
19 Sept 2019
Pentti Hakkarainen: The greening of the financial sector Speech by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Hannes Snellman Financial Law Seminar, Helsinki, 9 September 2019
15 May 2019
Frank Elderson: We need to ensure resilience to climate-change riskInterview with Frank Elderson, Member of the Supervisory Board of the ECB, Supervision Newsletter, 15 May 2019
17 Apr 2020
Sabine Lautenschläger: Central Bankers, Supervisors and Climate-Related Risks
27 Nov 2018
Yves Mersch: Climate change and central banking Speech by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB, Workshop discussion: Sustainability is becoming mainstream, Frankfurt, 27 November 2018
8 Nov 2018
Benoît Cœuré: Monetary policy and climate change Speech by Benoît Cœuré, Member of the Executive Board of the ECB, at a conference on “Scaling up Green Finance: The Role of Central Banks”, organised by the Network for Greening the Financial System, the Deutsche Bundesbank and the Council on Economic Policies, Berlin, 8 November 2018
VAATA LISAKS

EKP on järgmiste rühmituste liige

Eurosüsteemi vastus kestlikku rahandust käsitlevale Euroopa Komisjoni uuendatud strateegiale

EKP ja euro kasutusele võtnud riikide keskpangad on valmis toetama Euroopa Komisjoni tööd kestliku rahanduse strateegia väljakujundamisel ja muu kui finantsteabe avalikustamise tõhustamisel. Oleme kindlaks teinud viis peamist prioriteeti vastusena komisjoni avalikule konsultatsioonile.

Vaata lähemalt

Finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustik

EKP on finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustiku (NGFS) liige. Võrgustikku kuuluvad keskpangad ja finantsjärelevalveasutused viiest maailmajaost. Üheskoos otsitakse viise süsinikuvaesele majandusele sujuva ülemineku toetamiseks. Alates 2020. aastast kuulub EKP võrgustiku täitevorganisse ehk juhtkomiteesse.

NGFSi veebileht

Kõik selle jaotise teemad