European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är kassakrav?

11 augusti 2016 (uppdaterat den 27 oktober 2022)

Banker i euroområdet är tvungna att hålla ett visst belopp som reserver hos den nationella centralbanken. Dessa reserver kallas kassakravsmedel. Bankernas kassakrav fastställs för en period på sex till sju veckor, den s.k. uppfyllandeperioden. Det belopp som måste hållas beräknas baserat på bankens balansräkning vid varje uppfyllandeperiods början.

Bankerna måste se till att reservbeloppet i genomsnitt uppfyller kassakravet under uppfyllandeperioden. De behöver inte konstant hålla hela beloppet på sina konton hos den nationella centralbanken. Detta gör det möjligt för banker att reagera på kortfristiga förändringar på penningmarknaderna genom att sätta in eller ta ut medel från sina reserver. Detta bidrar i sin tur till att stabilisera penningmarknadsräntorna.

För närvarande är bankerna skyldiga att hålla minst 1 procent av vissa skuldposter, främst kunders insättningar, hos sin nationella centralbank. Det totala kassakravet för bankerna i euroområdet publiceras dagligen på sidan med likviditetsanalys (enbart på engelska).

I slutet av uppfyllandeperioden betalar de nationella centralbankerna i euroområdet ränta på de kassakrav som bankerna håller hos dem. Denna avkastning har traditionellt knutits till räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Från och med den 21 december 2022 betalas ränta enligt den räntesats som gäller för inlåningsfaciliteten. I och med detta är kassakravsräntan mer i linje med rådande penningmarknadsräntor.

Kassakrav är ett vanligt penningpolitiskt verktyg inom centralbanksverksamhet. Detta verktyg används dock inte av vissa centralbanker, till exempel Reserve Bank of Australia, Bank of Canada och Sveriges riksbank.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Få reda på mer

Kassakrav