European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är kassakrav?

11 augusti 2016 (uppdaterad den 21 augusti 2023)

Banker i euroområdet är tvungna att hålla finansiella medel till ett visst belopp på sina konton hos sin nationella centralbank. Dessa reserver kallas kassakravsmedel. Bankernas kassakrav fastställs vanligtvis för en period på sex till sju veckor, kallat ”uppfyllandeperiod för kassakrav”. Det belopp som måste hållas beräknas baserat på deras balansräkningar vid varje uppfyllandeperiods början.

Bankerna måste se till att den genomsnittliga nivån på de medel de håller som kassakravsmedel under uppfyllandeperioden uppfyller deras kassakrav. De behöver inte konstant hålla hela beloppet på sina konton hos den nationella centralbanken. Detta gör det möjligt för banker att reagera på kortfristiga förändringar på penningmarknaderna genom att sätta in eller ta ut medel från sina reserver. Detta bidrar i sin tur till att stabilisera penningmarknadsräntorna.

För närvarande är bankerna skyldiga att hålla minst 1 procent av vissa skuldposter, främst kunders insättningar, hos sin nationella centralbank. Det totala kassakravet för bankerna i euroområdet publiceras dagligen på liquidity analysis section (enbart på engelska) på vår webbplats.

I slutet av uppfyllandeperioden betalar de nationella centralbankerna i euroområdet ränta på de kassakrav som bankerna håller hos dem. Fram till oktober 2022 var den ränta som betalades bunden till räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Den sänktes sedan för att återspegla räntan på inlåningsfaciliteten, innan den fastställdes till 0 % i juli 2023.

Kassakrav är ett vanligt penningpolitiskt verktyg inom centralbanksverksamhet. Vissa länder, som USA, Australien, Kanada och Sverige, tillämpar dock inte kassakrav.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Få reda på mer

Kassakrav