European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat zijn minimumreserveverplichtingen?

11 augustus 2016 (bijgewerkt op 27 oktober 2022)

De banken in het eurogebied zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid geld als reserves op hun rekening-courant bij hun nationale centrale bank aan te houden. Deze gelden worden aangeduid met de term minimumreserves. De minimumreserveverplichtingen van de banken worden vastgesteld voor een periode van zes tot zeven weken, ook wel de aanhoudingsperiode genoemd. Het aan te houden bedrag wordt berekend op basis van de balans van de bank vóór aanvang van de aanhoudingsperiode.

Banken moeten ervoor zorgen dat het gemiddelde niveau van de gelden die ze gedurende een aanhoudingsperiode als reserves aanhouden aan hun reserveverplichtingen voldoet. Ze hoeven niet op elk moment het volledige bedrag op hun rekening bij de nationale centrale bank aan te houden. Zo kunnen banken reageren op kortetermijnveranderingen in de geldmarkten door gelden aan hun reserves te onttrekken of toe te voegen. En dit kan dan weer bijdragen aan de stabilisatie van de geldmarktrente.

Banken moeten op dit moment minimaal 1% van bepaalde verplichtingen, vooral klantendeposito’s, bij hun nationale centrale bank aanhouden. De totale minimumreserves van de banken in het eurogebied worden dagelijks gepubliceerd op de pagina met liquiditeitsanalyse.

Aan het einde van de aanhoudingsperiode betalen de nationale centrale banken van het eurogebied rente op de minimumreserves die de banken bij hen aanhouden. Deze vergoeding is historisch gezien gekoppeld aan de rente op de basisherfinancieringstransacties. Met ingang van 21 december 2022 ontvangen de banken een vergoeding op de minimumreserves tegen de toepasselijke rente op de depositofaciliteit. Deze wijziging brengt de vergoeding op de minimumreserves beter in overeenstemming met de geldende geldmarktrente.

Minimumreserves zijn voor centrale banken een gangbaar monetairbeleidsinstrument. Sommige centrale banken, zoals de Reserve Bank van Australië, de Bank of Canada en Sveriges Riksbank, maken er echter geen gebruik van.

ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen