European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

... wat zijn minimumreserveverplichtingen?

11 augustus 2016

De banken in het eurogebied zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid geld als reserves op hun rekening-courant bij hun nationale centrale bank aan te houden. Deze gelden worden aangeduid als minimumreserves. De minimumreserveverplichting van een bank wordt vastgesteld voor perioden van zes weken, die aanhoudingsperioden worden genoemd. Het niveau wordt berekend op basis van de balans van de bank vóór aanvang van de aanhoudingsperiode.

Banken moeten ervoor zorgen dat zij gedurende de aanhoudingsperiode gemiddeld aan de minimumreserveverplichting voldoen. Zij hoeven het totale bedrag dus niet elke dag op hun rekening-courant bij de centrale bank aan te houden. Dit werkt als een ventiel, dat banken in staat stelt te reageren op kortetermijnveranderingen op de geldmarkten, waar ze geld aan elkaar lenen, door gelden aan hun reserves bij de centrale bank te onttrekken of toe te voegen. Dit helpt bij het stabiliseren van de rente die banken elkaar voor kortetermijngelden in rekening brengen.

Tot januari 2012 moesten banken minimaal 2% van bepaalde verplichtingen, vooral klantendeposito’s, bij hun nationale centrale bank aanhouden. Sindsdien is dit percentage verlaagd naar 1%. De totale reserveverplichtingen voor de banken in het eurogebied bedragen zo'n EUR 113 miljard (begin 2016).

Aan het eind van de reserveaanhoudingsperiode betaalt de centrale bank aan de banken rente over de bij haar aangehouden minimumreserves – de rente is gelijk aan de basisherfinancieringsrente.

Reserveverplichtingen zijn een standaard monetairbeleidsinstrument van centrale banken. Enkele centrale banken, bijvoorbeeld die in Australië, Canada en Zweden, maken echter totaal geen gebruik van dit instrument.