European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo znamenajú povinné minimálne rezervy?

11. augusta 2016 (aktualizované 27. októbra 2022)

Banky v krajinách eurozóny sú povinné viesť určitú sumu peňazí vo forme rezerv uložených na ich bežných účtoch v národnej centrálnej banke. Tieto prostriedky sa nazývajú minimálne rezervy. Povinné minimálne rezervy bánk sa stanovujú na obdobie šiestich až siedmich týždňov, ktoré sa označuje ako udržiavacie obdobie. Ich výška sa určuje na základe stavu súvahy banky pred začiatkom každého udržiavacieho obdobia.

Počas trvania udržiavacieho obdobia musia banky zabezpečiť, aby priemerná úroveň rezerv dosahovala minimálnu požadovanú výšku. Na svojich účtoch v národnej centrálnej banke nemusia nepretržite držať celú požadovanú sumu. Môžu tak reagovať na krátkodobé zmeny na peňažných trhoch dopĺňaním alebo čerpaním svojich rezerv, čo pomáha stabilizovať úrokové miery peňažného trhu.

Banky sú v súčasnosti povinné viesť na svojom účte v národnej centrálnej banke minimálne 1 % hodnoty určitých záväzkov, predovšetkým vkladov klientov. Celková výška povinných minimálnych rezerv bánk v eurozóne sa denne zverejňuje na stránke analýza likvidity.

Na konci udržiavacieho obdobia národné centrálne banky krajín eurozóny z povinných minimálnych rezerv, ktoré si u nich banky uložili, vyplácajú úrok. Miera úročenia je historicky viazaná na úrokovú sadzbu hlavných refinančných operácií. Od 21. decembra 2022 sa povinné minimálne rezervy úročia sadzbou jednodňových sterilizačných operácií. Táto zmena lepšie zosúlaďuje úročenie povinných minimálnych rezerv s platnými úrokovými sadzbami na peňažnom trhu.

Povinné minimálne rezervy sú bežným menovopolitickým nástrojom centrálnych bánk. Niektoré centrálne banky, napríklad Reserve Bank of Australia, Bank of Canada a Sveriges Riksbank, ich však nevyužívajú.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Viac informácií

Povinné minimálne rezervy