European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представляват изискванията за минимални резерви?

11 август 2016 г. (актуализация – 21 август 2023 г.)

Банките в еврозоната са задължени да поддържат определено количество средства в текущите си сметки при националната централна банка. Тези средства се наричат минимални резерви. Обикновено задължителните минимални резерви на банките се определят за период от шест до седем седмици, известен като „период на поддържане на резервите“. Размерът на средствата, които банките трябва да поддържат, се изчислява въз основа на баланса им преди началото на всеки период на поддържане.

Банките трябва да се погрижат средното равнище на средствата, които държат като резерви в течение на периода на поддържане, да отговаря на изискванията към тях за минимални резерви. Не е необходимо през цялото време да държат пълния размер в сметките си при националната централна банка. Така те имат възможност да реагират на краткосрочни промени на паричните пазари, като внасят или изтеглят средства от резервите си. Това от своя страна спомага за стабилизиране на лихвените проценти на паричния пазар.

В момента от банките се изисква да поддържат в националната си централна банка минимум 1% от определени пасиви, главно депозити на клиенти. Общият размер на минималните резерви на банките от еврозоната се публикува ежедневно в раздела за анализ на ликвидността на нашия уебсайт.

В края на периода на поддържане националните централни банки от еврозоната плащат лихви по минималните резерви, които банките държат при тях. До октомври 2022 г. олихвяването беше обвързано с лихвения процент по основните операции по рефинансиране. След това то бе намалено така, че да отразява лихвения процент по депозитното улеснение, а през юли 2023 г. стана 0%.

В централнобанковата дейност минималните резерви са често използван инструмент на паричната политика. Някои държави обаче, като Съединените щати, Австралия, Канада и Швеция, не прилагат изисквания за минимални резерви.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Повече информация

Минимални резерви