European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Što su minimalne obvezne pričuve?

11. kolovoza 2016. (posuvremenjeno 27. listopada 2022.)

Od banaka u europodručju zahtijeva se da drže određena sredstva kao pričuve na tekućim računima kod nacionalnih središnjih banka. Ta se sredstva nazivaju minimalnim pričuvama. Minimalne obvezne pričuve banaka određuju se na razdoblje od šest do sedam tjedana, koje se naziva razdobljem održavanja pričuva. Iznos minimalnih obveznih pričuva izračunava se na temelju bilance banke prije početka svakog razdoblja održavanja.

S iznosom minimalnih obveznih pričuva mora biti usklađena prosječna razina pričuva koje banke drže tijekom razdoblja održavanja pričuva. Drugim riječima, banke ne moraju cijelo vrijeme na svojem računu kod središnje banke imati puni iznos. Bankama se tako omogućuje da odgovore na kratkoročna kretanja na tržištima novca povećavajući ili smanjujući iznos pričuva, što ujedno pridonosi stabilnosti stopa na tržištu novca.

Banke su trenutačno dužne držati najmanje 1 % iznosa određenih obveza, uglavnom depozita klijenata, kod svojih nacionalnih središnjih banaka. Ukupne minimalne pričuve banaka europodručja objavljuju se svakodnevno na stranici analize likvidnosti.

Na kraju razdoblja održavanja nacionalne središnje banke europodručja isplaćuju kamate na minimalne pričuve koje banke drže kod njih. Ta je remuneracija prije bila vezana uz kamatnu stopu za glavne operacije refinanciranja. Od 21. prosinca 2022. minimalne pričuve remuneriraju se po stopi koja se primjenjuje na novčani depozit. Tom se promjenom kamata koja se plaća na minimalne pričuve u većoj mjeri usklađuje sa stopama na tržištu novca.

Minimalne pričuve uobičajen su instrument monetarne politike središnjih banaka. Međutim, neke se središnje banke, na primjer australska i kanadska središnja banka te središnja banka Sveriges Riksbank, ne služe njima.

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Povezani sadržaji