European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Céard is ceanglais ceanglas cúlchiste íosta ann?

11 Lúnasa 2016 (nuashonraithe an 27 Deireadh Fómhair 2022)

Ceanglaítear ar bhainc sa limistéar euro méid áirithe cistí a choinneáil mar chúlchistí ina gcuntas reatha sa bhanc ceannais náisiúnta lena mbaineann. Tugtar cúlchistí íosta ar na cistí sin. Socraítear íoscheanglais chúlchistí na mbanc le haghaidh tréimhse sé nó seacht seachtaine, a nglaoitear an tréimhse chothabhála cúlchiste uirthi. Úsáidtear clár comhardaithe an bhainc, mar atá roimh an tréimhse chothabhála, chun méid na gcistí atá le coinneáil a ríomh.

I rith na tréimhse cothabhála, ní mór do na bainc a chinntiú gur mó meánleibhéal na gcistí atá á gcoinneáil acu mar chúlchistí ná an ceanglas cúlchiste íosta. Ní gá dóibh an tsuim iomlán a choinneáil ina gcuntais ag an mbanc ceannais náisiúnta an t-am ar fad. Mar sin, is féidir le bainc freagairt d’athruithe gearrthéarmacha sna margaí airgeadais ach airgead a chur lena gcúlchistí nó a bhaint díobh. Trí an bpróiseas sin, déantar rátaí an mhargaidh airgid a chobhsú freisin.

Ceanglaítear ar bhainc faoi láthair 1 % ar a laghad de dhliteanais áirithe, ar taiscí custaiméirí iad a bhformhór, a choinneáil leis an mbanc ceannais náisiúnta. Foilsítear iomlán cúlchistí íosta na mbanc sa limistéar euro go laethúil ar an leathanach anailíse leachtachta.

Ag deireadh na tréimhse cothabhála, íocann bainc cheannais náisiúnta an limistéir euro ús ar na cúlchistí íosta a choinníonn bainc leo. San am atá imithe thart, bhí an luach saothair sin ceangailte leis an ráta úis ar na príomhoibríochtaí athmhaoiniúcháin. Amhail ón 21 Nollaig 2022, íoctar cúlchistí íosta ag an ráta is infheidhme maidir leis an tsaoráid taisce. Leis an athrú seo, déantar an t-ús a íoctar ar chúlchistí íosta a ailíniú níos fearr leis na rátaí margaidh airgid atá i réim.

Úsáideann mórán bainc cheannais cúlchistí íosta mar uirlis beartais airgeadaíochta. Mar sin féin, ní bhaineann roinnt bainc cheannais, mar shampla Banc Cúlchiste na hAstráile, Banc Cheanada agus Sveriges Riksbank, úsáid astu.

FÉACH FREISIN

Foghlaim tuilleadh faoi ábhar gaolmhar

Foghlaim tuilleadh

Cúlchistí íosta