European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mitä ovat vähimmäisvarannot?

11.8.2016 (päivitetty 27.10.2022)

Euroalueen pankkien on pidettävä tietty osa varoistaan sekkitileillä kansallisissa keskuspankeissaan ns. vähimmäisvarantoina. Varantovaatimukset lasketaan 6–7 viikoksi kerrallaan pankkien tasetietojen perusteella.

Varantojen pitoajanjakson aikana tileillä on pidettävä keskimäärin niin paljon varoja, että vähimmäisvaatimus täyttyy. Pankkien ei siis tarvitse pitää keskuspankissa jatkuvasti koko vaadittavaa varantotalletusta. Varoja voi siirrellä rahamarkkina­tilanteen mukaan varantotilin ja rahamarkkinoiden välillä, mikä vakauttaa korkoja rahamarkkinoilla.

Nykyisin vähimmäisvaranto­velvoite vastaa suuruudeltaan yhtä prosenttia tietyistä pankkien veloista (pääasiassa asiakkailta saaduista talletuksista). Tiedot varantovaatimuksista ja sekkitili­talletuksista julkaistaan päivittäin likviditeettianalyysiä käsittelevällä sivulla.

Euroalueen kansalliset keskuspankit maksavat korkoa pankkien vähimmäisvaranto­talletuksille. Korot maksetaan pitoajanjakson lopussa. Aikaisemmin korkona on ollut keskimääräinen perusrahoitus­operaatioiden korko pitoajanjakson ajalta, mutta 21.12.2022 alkaen vähimmäisvaranto­talletuksille maksetaan talletus­mahdollisuuden korkoa, joka on nykytilanteessa lähempänä rahamarkkina­korkoja.

Vähimmäisvarannot ovat keskuspankkien yleisesti käyttämä rahapolitiikan väline. Kaikki keskuspankit eivät niitä kuitenkaan edellytä – esimerkiksi Australian, Kanadan ja Ruotsin keskuspankeilla ei tällä hetkellä ole käytössä vähimmäisvaranto­järjestelmää.

Lisätietoa aiheesta