European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

... co jsou to povinné minimální rezervy?

11. srpna 2016

Banky v eurozóně jsou povinny držet na běžném účtu u své národní centrální banky jako rezervu určitou částku finančních prostředků. Ty se nazývají minimální rezervy. Povinné minimální rezervy banky se stanovují na šestitýdenní období nazývaná udržovací období. Výše rezerv se vypočítává na základě rozvahy banky před začátkem udržovacího období.

Banky musí zajistit plnění povinnosti minimálních rezerv v průměru za celé udržovací období. Nemusí tedy na svých běžných účtech u centrální banky držet celou částku každý den. Tento mechanismus funguje jako ventil, který bankám umožňuje reagovat na krátkodobé změny na peněžních trzích, kde si banky vzájemně půjčují tak, že do svých rezervních fondů u centrální banky vkládají finanční prostředky nebo je z nich vybírají. To pomáhá stabilizovat úrokovou sazbu, kterou si banky za krátkodobé financování vzájemně účtují.

Do ledna 2012 musely banky držet u své národní centrální banky minimálně 2 % určitých závazků, hlavně vkladů svých zákazníků. Od té doby byl tento poměr snížen na 1 %. Celkové povinné minimální rezervy pro banky v eurozóně činí asi 113 mld. EUR (k začátku roku 2016).

Na konci udržovacího období vyplatí centrální banka bankám za jejich minimální rezervy úrok; úroková sazba se rovná úrokové sazbě pro hlavní refinanční operace.

Povinné minimální rezervy jsou jedním ze standardních měnověpolitických nástrojů centrálního bankovnictví. Některé centrální banky je však vůbec nemají, například v Austrálii, Kanadě a ve Švédsku.