European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co jsou to povinné minimální rezervy?

11. srpna 2016 (poslední aktualizace 27. října 2022)

Banky v eurozóně jsou povinny držet na běžném účtu u své národní centrální banky určitou částku finančních prostředků jako rezervu. Tyto prostředky se nazývají minimální rezervy. Povinné minimální rezervy bank se určují na období šesti až sedmi týdnů – tzv. udržovací období. Výše povinně držených finančních prostředků se vypočítává na základě rozvahy banky před začátkem každého udržovacího období.

Po dobu udržovacího období musí banky zajistit, aby průměrná úroveň prostředků držených jako rezervy splňovala požadavek povinných minimálních rezerv. Na svých účtech v národní centrální bance nemusí mít neustále celou částku. Banky tak mohou reagovat na krátkodobé změny na peněžních trzích navýšením prostředků ve svých rezervách nebo jejich výběrem. To pak pomáhá stabilizovat úrokové sazby na peněžním trhu.

Banky jsou v současné době povinny držet u své národní centrální banky minimálně 1 % specifických závazků, hlavně vkladů svých zákazníků. Celkové minimální rezervy bank v eurozóně jsou každý den zveřejňovány na stránce s analýzou likvidity.

Na konci udržovacího období platí národní centrální banky eurozóny úroky z povinných minimálních rezerv, které u nich banky drží. Toto úročení bylo v minulosti svázáno s úrokovou sazbou hlavních refinančních operací (HRO). Od 21. prosince 2022 se minimální rezervy úročí sazbou platnou pro vkladovou facilitu. Tato změna lépe slaďuje úroky z minimálních rezerv s převládajícími sazbami peněžního trhu.

Minimální rezervy jsou společným nástrojem měnové politiky v centrálním bankovnictví. Některé centrální banky, např. Reserve Bank of Australia, Bank of Canada nebo Sveriges Riksbank, je však nepoužívají.

VIZ TAKÉ

Více informací k souvisejícímu obsahu

Zjistit více

Minimální rezervy