European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Jak działa system rezerwy obowiązkowej?

11 sierpnia 2016 (aktualizacja 27 października 2022)

Banki komercyjne ze strefy euro muszą utrzymywać pewną kwotę jako rezerwę na rachunku bieżącym w krajowym banku centralnym. Jest to tzw. rezerwa obowiązkowa. Jej wysokość ustala się na okres 6–7 tygodni, zwany okresem utrzymywania rezerwy obowiązkowej, i oblicza na podstawie bilansu banku za poprzedni okres.

Banki muszą dopilnować, żeby w danym okresie średni poziom utrzymywanej rezerwy spełniał ustalone wymogi w tym zakresie. Nie muszą cały czas mieć pełnej kwoty na rachunku w krajowym banku centralnym. Dzięki temu mogą reagować na krótkookresowe zmiany na rynkach pieniężnych przez zasilanie rezerwy lub pobieranie z niej środków. To z kolei pomaga stabilizować stopy procentowe na rynku pieniężnym.

Obecnie banki muszą utrzymywać w krajowym banku centralnym kwotę równą co najmniej 1% wartości określonych pozycji pasywów, głównie depozytów klientów. Suma rezerw obowiązkowych banków ze strefy euro jest codziennie publikowana na stronie poświęconej analizie płynności.

Na koniec danego okresu krajowe banki centralne ze strefy euro wypłacają odsetki od utrzymywanych rezerw. W przeszłości te odsetki były powiązane ze stopą procentową podstawowych operacji refinansujących. Od 21 grudnia 2022 są naliczane według stopy depozytu w banku centralnym. Ta zmiana zapewnia większą spójność między oprocentowaniem rezerw obowiązkowych a stopami procentowymi na rynku pieniężnym.

System rezerwy obowiązkowej to narzędzie polityki pieniężnej powszechnie stosowane w bankowości centralnej. Mimo to niektóre banki centralne – np. Reserve Bank of Australia, Bank of Canada i Sveriges riksbank – nie stosują tego narzędzia.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Więcej na ten temat

Rezerwa obowiązkowa