European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Цифровото евро и значението на централнобанковите пари

5 октомври 2022 

Всъщност съществуват два вида пари

Еврото е паричната единица на еврозоната. Над 346 милиона европейци използват евробанкноти и монети като пари в брой. Те плащат в евро при онлайн покупки. Наред с главната ни цел за ценова стабилност едно от задълженията ни е да емитираме евробанкноти и да осигуряваме безпроблемното функциониране на платежните системи.

Но парите в брой са нещо различно от електронното плащане – едното е централнобанкови, а другото – частни пари.

Ние непрекъснато използваме и двата вида. Но разликата е важна, за да разберем нуждата от цифрово евро. 

Да се вгледаме по-внимателно...

Какво представляват централнобанковите пари?

Парите, които ЕЦБ създава, се наричат централнобанкови. Такива са парите в брой във Вашето портмоне. Всъщност в момента банкнотите и монетите са единствените централнобанкови пари на разположение на гражданите.

Те се наричат още публични пари, защото се емитират от публична институция – централната банка, и съответно са обезпечени от публичния сектор.

Какво представляват частните пари?

Търговските банки също създават пари. Всъщност точно това се случва, когато Ви отпуснат нов кредит и парите се появят в банковата Ви сметка. Този вид пари се наричат частни. Те включват и салдото, което виждате в банковото си извлечение, както и спестяванията в сметката Ви. Плащанията, които правите с дебитната или кредитната си карта или посредством онлайн платежна услуга, представляват прехвърляне на частни пари, защото използвате пари, създадени от Вашата банка.

Но как си взаимодействат различните видове пари?

Когато изтегляте банкноти, превръщате частните пари в банковата си сметка в централнобанкови. И обратното – превръщате публични пари, например банкнота от 20 евро, която някой Ви е подарил за рождения ден – в частни, като ги внесете в банката си.

Публичните пари изпълняват ролята на котва за паричната система. Те са причината хората да имат доверие в стойността на частните пари, които банките емитират. Дадена фирма приема да платите с кредитна карта, защото знае, че може да превърне това плащане в същото количество централнобанкови пари.

Цифровото евро запълва празнината 

Амбицията ни е да съчетаем ползата от централнобанковите пари с начините, по които хората използват парите и извършват плащания в днешно време. Това би ни дало възможност да Ви предоставяме публични пари в електронна форма наред с парите в брой. Начинът това да се случи е да има централнобанкова цифрова валута – цифрово евро.

Както плащате с пари от банковата си сметка, по същия начин можете да използвате карта или телефонно приложение, за да плащате с цифрово евро. Но става въпрос за централнобанкови пари, гарантирани и обезпечени от ЕЦБ. 

Ползи от цифровото евро

Въвеждането на цифрово евро би могло да допринесе за цифровизацията и да ни помогне да посрещнем нуждите и предпочитанията на обществеността по отношение на плащанията. Цифровизацията от своя страна може да спомогне за икономическия растеж.

Друга полза се състои в това, че цифровото евро би засилило устойчивостта на парите ни срещу нерегулирани технологични тенденции в банковия и финансовия сектор, като например криптоактиви и алтернативни възможности за плащане, които не използват услугите на големите картови схеми, а това би могло да наруши финансовата стабилност. 

Bitcoin, Ethereum, Tether и другите „криптовалути“ не са пари

През последните години навсякъде по света се създават всевъзможни криптоактиви. Те са известни и като „криптовалути“. Названието им обаче е подвеждащо, защото те не изпълняват трите функции на парите: да бъдат надеждно разменно средство, средство за съхранение на стойността и разчетна единица.

Нещо повече, тези активи не са подкрепени и не се управляват от централна институция. Нямате гаранция, че когато Ви се наложи, ще можете да ги размените за пари.

Дори така наречените „стабилни валути“, които са опит за по-слабо волатилни цифрови активи, използващи подобни технологии, не са толкова стабилни, колкото се твърди. Стойността им се основава единствено на обещанието на частно предприятие. Освен че транзакциите са бавни и скъпи, емитентите на „стабилни валути“ не посочват ясно как можете да ги използвате. Със сигурност не можете да плащате с тях ежедневните си разходи.   

Нуждата от цифрово евро

Много хора се отдръпват от използването на пари в брой и се насочват към нови цифрови плащания. Ние искаме да запазим ролята на публичните пари като парична котва и да поддържаме доверието в нашата парична единица.

Емитирането на цифрово евро би ни позволило да укрепим паричната и платежната система. Това би дало възможност на всички да използват публични пари за сигурни плащания навсякъде в еврозоната.    

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Създаването на пари и ролята на ЕЦБ

Евробанкнотите и монетите са пари, както и салдото по банковата Ви сметка. Какво всъщност представляват парите? Как се създават и каква е ролята на ЕЦБ?

Какво представляват парите и какви са функциите им?

Научете повече за биткойн и други криптоактиви 

Определят биткойн като криптоактив. Но какво представлява той всъщност и какво значение има за истинските парични единици?

Какво представлява биткойн?