European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Mínithe

Cuirtear topaicí casta i láthair i dteanga shimplí inár mínithe

Is é is aidhm lenár mínithe topaicí casta a bhaineann le baincéireacht cheannais a dhéanamh sothuigthe do gach léitheoir. B’fhéidir gur smaoinigh tú ar an tionchar a bhíonn ag na cinntí airgeadaíochta a dhéanaimid ar do shaol féin nó gur mian leat fáil amach cad is Bitcoin ann. Bhuel, beidh tú in ann an fhaisnéis sin a aimsiú inár dtéacsanna, físeáin agus grafaicí faisnéise.

Tá rátaí úis ardaithe againn. Cén tionchar atá aige sin ortsa?

Tá rátaí úis ardaithe againn den chéad uair le 11 bhliain anuas agus is dócha go mbeidh tuilleadh arduithe ann sna míonna atá le teacht. Cén fáth ar ardaíomar na rátaí? Cén tionchar atá acu ar bhoilsciú? Agus cén chaoi a dtéann siad i bhfeidhm ortsa?

Tá rátaí úis ardaithe againn. Cén tionchar atá aige sin ortsa?

Cén fáth ar mian leis an mBanc Ceannais Eorpach praghsanna a choinneáil cobhsaí?

Is é an príomhchuspóir atá ag an mBanc Ceannais Eorpach praghsanna a choinneáil cobhsaí. Ach cad atá i gceist againn le “praghsanna cobhsaí”? Agus nach mbeadh sé ní b’fhearr dúinn uile dá laghdódh praghsanna agus dá n-éireodh rudaí ní ba shaoire? Foghlaim tuilleadh faoi chobhsaíocht praghsanna agus an fáth a gcuidíonn sé linn uile.

Cén fáth a bhfuil praghsanna cobhsaí tábhachtach?

An féidir leis an mBanc Ceannais Eorpach pé rud is mian leis a dhéanamh?

Bíonn neamhspleáchas an bhainc cheannais á phlé ar fud an domhain. Cén fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach sin? An gciallaíonn sé sin gur féidir le bainc cheannais pé rud is mian leo a dhéanamh? Faigh tuilleadh eolais faoin réasúnacht atá le neamhspleáchas an Bhainc Ceannais Eorpaigh, faoin gcaoi a bhfuilimid cuntasach agus an tairbhe a bhaineann tú féin as sin.

Cén fáth a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach neamhspleách?

Céard é an Banc Ceannais Eorpach?

Ar mhian leat tuilleadh a fhoghlaim faoin obair a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach agus conas a bhaineann an obair sin le do shaol féin? Caith siúl ar an míniú seo chun an t-eolas sin a fháil.

Céard é an Banc Ceannais Eorpach?

Mínithe ón mBanc Ceannais Eorpach

An bhfuil deifir ort? Caith súil ar ár mínithe físeáin nach maireann ach nóiméad amháin. San fhíseán seo, míníonn ár gcomhghleacaí, Jean-François, conas a chuidíonn ár gcuntasacht do Pharlaimint na hEorpa linn oibriú ar do shon agus nascadh leat.

Caith súil ar ár mínithe físeáin
AN BHFUIL TUILLEADH EOLAIS UAIT?

Foghlaim tuilleadh faoin mBanc Ceannais Eorpach agus faoina bheartas airgeadaíochta

Labhair linn: ECB Youth Dialogue

Tá tionchar ag na cinntí a dhéanaimid ar do shaol ó lá go lá. Sin é an fáth a bhfuilimid ag iarraidh a chinntiú go mbeidh deis agat labhairt linn go díreach, seachas a bheith ag cloisteáil fúinn agus faoi gach a dhéanaimid. Cruthaítear deis chun é sin go díreach a dhéanamh le ECB Youth Dialogue.

Tuilleadh faisnéise faoi ECB Youth Dialogue

Tabhair cuairt orainn: Ionad Cuairteoirí an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Ar an drochuair, tá cuairteanna chuig BCE ar athló faoi láthair mar gheall ar phaindéim an choróinvíris. Is féidir leat dul ar turas fíorúil chuig ár nIonad Cuairteoirí chun foghlaim fúinne agus faoin méid a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach duitse.

Foghlaim faoin Ionad Cuairteoirí

Gach leathanach sa rannóg seo