European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Mínithe

Cuirimid topaicí casta i láthair iar bhealach sothuigthe inár mínithe

Is é is aidhm lenár mínithe go mbeadh gach duine in ann meabhair a bhaint as ábhair chasta a bhaineann leis an mbaincéireacht cheannais. B’fhéidir gur smaoinigh tú cheana ar an tionchar a bhíonn ag na cinntí airgeadaíochta a dhéanaimid nó b’fhéidir gur mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoi bitcoin. Féadfaidh tú teacht ar an bhfaisnéis inár gcuid alt, físeán agus grafaicí faisnéise.

Féach gach míniú uainn

Cárb as a dtagann brabúis agus caillteanais na mbanc ceannais?

Féadfaidh an Banc Ceannais Eorpach nó na bainc cheannais náisiúnta brabús nó caillteanais a thabhú mar thoradh ar ár gcuspóir cobhsaíochta praghsanna a shaothrú. Foghlaim faoin gcaoi a ndéantar brabúis agus caillteanais agus an méid a dhéanaimid leo.

Míniú

Tá rátaí úis ardaithe againn. Cén tionchar a bheidh aige sin ortsa?

D’ardaíomar ár rátaí úis arís i mí Dheireadh Fómhair. Cén chúis a bhí leis sin? Cén tionchar a imríonn rátaí úis ar bhoilsciú? Agus cén tionchar atá ag an gcinneadh seo ortsa?

Míniú

Cén fáth ar cás leis an mBanc Ceannais Eorpach an t-athrú aeráide?

Baineann dhá chineál riosca geilleagrach leis an athrú aeráide: rioscaí fisiciúla agus rioscaí aistrithe. Foghlaim faoin gcaoi a dtéann na rioscaí sin i bhfeidhm ar an ngeilleagar, ar ár gcuspóir cobhsaíochta praghsanna, ar na bainc a ndéanaimid maoirseacht orthu agus ar ár neamhchosaintí athraithe aeráide.

Míniú

An féidir leis an mBanc Ceannais Eorpach pé rud is mian leis a dhéanamh?

Bíonn neamhspleáchas bainc ceannais á phlé ar fud an domhain. Cén fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach sin? An bhfágann sé sin gur féidir le bainc cheannais pé rud is mian leo a dhéanamh? Faigh tuilleadh eolais faoin mbonn atá le neamhspleáchas an Bhainc Ceannais Eorpaigh, faoin gcaoi a bhfuilimid cuntasach agus faoin gcaoi a dtéann sé chun sochair duitse.

Cén fáth a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach neamhspleách?

Céard é an Banc Ceannais Eorpach?

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoin obair a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach agus faoin mbaint atá aige le do shaol féin? Caith siúl ar an míniú seo chun na freagraí a fháil.

Céard é an Banc Ceannais Eorpach?

Mínithe ón mBanc Ceannais Eorpach

An bhfuil tú faoi dheifir? Caith súil ar ár mínithe físeáin nach maireann ach nóiméad amháin. San fhíseán seo, míníonn Jean-François, comhghleacaí dár gcuid, conas a chuidíonn ár gcuntasacht do Pharlaimint na hEorpa linn oibriú ar do shon agus teagmháil a dhéanamh leat.

Caith súil ar ár bhfíseáin mínithe
AN BHFUIL TUILLEADH EOLAIS UAIT?

Foghlaim tuilleadh faoin mBanc Ceannais Eorpach agus faoina bheartas airgeadaíochta

Labhair linn: ECB Youth Dialogue (an Banc Ceannais Eorpach ag Comhrá leis an Óige)

Tá tionchar ag na cinntí a dhéanaimid ar do shaol laethúil. Sin é an fáth ar mhaith linn a chinntiú go mbeidh deis agat labhairt linn go díreach. Cruthaítear deis é sin a dhéanamh le ECB Youth Dialogue.

Tuilleadh eolais faoi ECB Youth Dialogue (an Banc Ceannais Eorpach ag Comhrá leis an Óige)

Tabhair cuairt orainn: Ionad Cuairteoirí an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Ar an drochuair, tá cuairteanna chuig an mBanc Ceannais Eorpach ar athló faoi láthair mar gheall ar phaindéim an choróinvíris. Is féidir leat dul ar turas fíorúil chuig ár nIonad Cuairteoirí chun foghlaim fúinne agus faoin méid a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach duitse.

Foghlaim faoin Ionad Cuairteoirí

Gach leathanach sa rannóg seo