European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tietoa yleistajuisesti

Yleistajuista tietoa joskus mutkikkaistakin asioista

Yleiskielisiä sivuja varten asiantuntijoita on pyydetty kertomaan ymmärrettävästi keskuspankkien toiminnasta. Huolella laaditun teksti-, video- ja kuvamateriaalin avulla havainnollistetaan EKP:n rahapoliittisten päätösten vaikutuksia. Sivuilta myös selviää muun muassa, mikä on bitcoin.

Yleistajuista luettavaa

Miksi ilmasto­riskejä julkistetaan?

Yhä useammat pankit ja muut yritykset julkaisevat nykyisin tietoa ilmasto­riskeistään ja toimintansa ympäristö­vaikutuksista. Myös EKP:n verkkosivuilla kerrotaan, miten ilmaston­muutoksen etenemiseen pyritään vaikuttamaan.

Lue lisää

Jäsenten valitseminen johtokuntaan

EKP:n johtokunta on pieni, mutta sen jäsenet pystyvät vaikutta­maan monin tavoin, joten heidän on ymmärrettävä raha­maailman asioita. Valinnassa on mukana useita EU:n toimielimiä.

Lue lisää

Miten EKP:n koronnostot vaikuttavat arkeen?

Ohjauskorkoja on nostettu useamman kerran. Miksi korot nousevat? Miten koronnostot vaikuttavat inflaatioon? Mitä keskus­pankkien korko­päätökset tarkoittavat käytännössä?

Lue lisää

Ilmaston­muutoksen merkitys EKP:n toiminnassa

Ilmaston­muutoksesta taloudelle aiheutuvat riskit jaetaan fyysisiin ja siirtymä­riskeihin. Niiden vaikutus on otettava huomioon, kun pyritään ylläpitämään hintatason vakautta, valvotaan pankkeja ja kartoitetaan keskuspankkien omia ilmastoriskejä.

Lue lisää

Mikä on Euroopan keskuspankki?

EKP:n toiminta vaikuttaa jokaisen arkeen. Kymmenen perusasiaa EKP:stä.

Mitä Euroopan keskuspankki tekee?

Lyhyitä videoita EKP:stä

Jos tarvitsee tietoa nopeasti, videoilta voi saada tietoa minuutissa. Esimerkiksi tällä videolla Jean-François kertoo, miksi on hyvä, että EKP kertoo toiminnastaan Euroopan parlamentille.

Oheistietovideot


Muita mahdollisuuksia tutustua EKP:hen ja rahapolitiikkaan

Nuorten näkemyksiä kuunnellaan

EKP:n päätökset vaikuttavat nuortenkin arkeen. Siksi on tärkeää, että nuoret saavat paitsi tietoa EKP:n toiminnasta myös mahdollisuuden osallistua keskusteluun.

Tilaisuuksia

EKP:ssä voi vierailla (virtuaalisestikin)

EKP:n vierailija­keskuksessa Frankfurt am Mainissa järjestetään monen­laisia luentoja ja esittelykierroksia. Vierailija­keskuksen sivuilla voi tehdä myös virtuaali­vierailun EKP:hen.

Vierailijakeskus

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut