Konst och kultur på ECB

Europeiska unionen är hemvist för många olika kulturer vilka bygger på traditioner från de olika länderna och regionerna. Här på ECB ser vi som vårt uppdrag att främja denna mångfald av konst och kultur genom våra engagemang och initiativ.

Luminale 2018

Vi har nöjet att delta i årets Luminale genom att omvandla Grossmarkthalles norra fasad till ett enormt animerat galleri för gatukonst.
Från den 18 till den 23 mars kommer vår byggnad att sprudla i färg och rörelse tack vare Urbanscreen, ett konstnärskollektiv och företag inom kreativ konst från Bremen, och Andreas Preis, en välkänd illustratör som för närvarande bor och verkar i Berlin.

Mer om Luminale 2018
Foton från evenemanget

Kulturdagar

ECB:s kulturdagar ger en möjlighet att fira att länderna i Europa är ”förenade i mångfald”. Varje år står en ny EU-medlemsstat i fokus.
I fotspåren av ”Inspirerande Spanien” 2017 kommer årets europeiska kulturdagar att handla om Litauens spännande kultur.

Ta reda på mer


ECB:s konstsamling

Andra besöksplatser

ECB:s konstsamling består av runt 450 tavlor, teckningar, fotografier, skulpturer och konstföremål. Fokus ligger på samtida konst.

Inom en snar framtid kan du komma och titta på några av verken. Information om hur du bokar ett besök till konstsamlingen kommer att finnas tillgänglig senare i år.