European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Konst och kultur på ECB

Europeiska unionen är hemvist för många olika kulturer vilka bygger på traditioner från de olika länderna och regionerna. Här på ECB ser vi som vårt uppdrag att främja denna mångfald av konst och kultur genom våra evenemang och initiativ.

Utforska vår konstsamling med ECB:s nya konstapp

Du kan nu ladda ned ECB:s nya konstapp på din smarttelefon eller surfplatta och i lugn och ro titta på konstsamlingen hemifrån. I appen ges information om konstverk och arkitektur och därutöver visas exklusiva videofilmer och intervjuer med konstnärer och människor som arbetar på ECB.

App för Google Play StoreApp för Apple App Store
ECB:s konstsamling

Konstsamlingen består av runt 480 målningar, teckningar, fotografier, skulpturer och konstföremål. Konstsamlingen växer, främst genom förvärv av konstverk från ”Samtida konst från Europeiska unionens medlemsstater”. Det är en årlig utställningsserie med ett nytt land i fokus varje år. Målet med utställningsserien är att presentera mångfalden av konst i varje medlemsland och framhäva några av de centrala idéer som i nuläget diskuteras i konstvärlden.

Sedan 2015 har konstsamlingen vuxit ytterligare genom temaspecifika förvärv. Med tiden har den blivit något av en återspegling av den samtida europeiska konstens utveckling sedan 1990-talet.

Kulturdagar

ECB:s kulturdagar ger en möjlighet att fira att länderna i Europa är ”förenade i mångfald”. Varje år står en ny EU-medlemsstat i fokus. Huvudtemat för de europeiska kulturdagarna 2019 är Europas gemensamma identitet.

Ta reda på mer

Luminale 2018

ECB deltog i Luminale 2018 och Grossmarkthalles norra fasad omvandlades till ett enormt animerat galleri för gatukonst. Från den 18 till den 23 mars fick hela byggnaden extra färg och rörelse tack vare Urbanscreen, ett konstnärskollektiv och företag inom kreativ konst från Bremen, och Andreas Preis, välkänd illustratör boende och verkande i Berlin.

Arbetet bakom och intervjuer med konstnärerna Bilder från evenemanget Mer om Luminale

Alla sidor i detta avsnitt