Konst och kultur på ECB

Europeiska unionen är hemvist för många olika kulturer vilka bygger på traditioner från de olika länderna och regionerna. Här på ECB ser vi som vårt uppdrag att främja denna mångfald av konst och kultur genom våra evenemang och initiativ.

ECB:s konstsamling och utställningar

ECB:s konstsamling består av runt 450 målningar, teckningar, fotografier, skulpturer och konstföremål. Konstsamlingen blir större och större, främst genom förvärv av konstverk för den årliga utställningsserien "Samtida konst från Europeiska unionens medlemsstater", med ett nytt land i fokus varje år. Målet med utställningsserien är att presentera mångfalden av konst i varje medlemsland och framhäva några av de centrala idéer som i nuläget diskuteras i konstvärlden. ECB:s konstsamling har sedan 2015 växt ännu mer genom temaspecifika förvärv för våra olika byggnader.

I år presenterar vi i samarbete med Eesti Pank en samtida konstutställning från Estland – seriens 21:a utställning. Med den här utställningen firar vi också Estlands 100 år av självständighet. I utställningen presenteras, från den 28 juni till den 26 oktober 2018, över 50 konstverk av 14 konstnärer och konstnärsgrupper. Deras verk ger uttryck för dagens snabbt föränderliga visuella och digitala kultur och dess påverkningar på våra uppfattningar och vårt beteende. Några konstverk behandlar också teman som nationalism, feminism och kapitalism i Östeuropa efter Sovjettiden. Andra fokuserar antingen brett på de talrika möjligheter och risker som finns i dagens globaliserade värld eller på enskilda människors närmiljö och hur de uppfattar och växelverkar med sin omgivning.

Verk av följande konstnärer visas: Merike Estna, Flo Kasearu, Kristi Kongi, Paul Kuimet, Kris Lemsalu, Marko Mäetamm, Marge Monko, Krista Mölder, Katja Novitskova, Kaido Ole, Kristina Õllek & Kert Viiart, Laura Põld, Taavi Suisalu, Sigrid Viir.

Utställningen är öppen för allmänheten genom guidade rundvisningar. Information om exakta tider och registrering finns på webbsidan Kulturothek.

Kulturdagar

ECB:s kulturdagar ger en möjlighet att fira att länderna i Europa är ”förenade i mångfald”. Varje år står en ny EU-medlemsstat i fokus.
Efter 2017 års tema ”Inspirerande Spanien” kommer årets kulturdagar att handla om Litauens spännande kultur.

Ta reda på mer


Luminale 2018

Andra besöksplatser

Vi hade nöjet att delta i årets Luminale genom att omvandla Grossmarkthalles norra fasad till ett enormt animerat galleri för gatukonst. Från den 18 till den 23 mars fick vår byggnad extra färg och rörelse tack vare Urbanscreen, ett konstnärskollektiv och företag inom kreativ konst från Bremen, och Andreas Preis, en välkänd illustratör som för närvarande bor och verkar i Berlin.

Mer om Luminale 2018
Arbetet bakom Luminale och intervjuer med konstnärerna
Bilder från evenemanget