Konst och kultur på ECB

Europeiska unionen är hemvist för många olika kulturer vilka bygger på traditioner från de olika länderna och regionerna. Här på ECB ser vi som vårt uppdrag att främja denna mångfald av konst och kultur genom våra evenemang och initiativ.

ECB:s konstsamling

Konstsamlingen består av runt 480 målningar, teckningar, fotografier, skulpturer och konstföremål. Konstsamlingen växer, främst genom förvärv av konstverk från ”Samtida konst från Europeiska unionens medlemsstater”. Det är en årlig utställningsserie med ett nytt land i fokus varje år. Målet med utställningsserien är att presentera mångfalden av konst i varje medlemsland och framhäva några av de centrala idéer som i nuläget diskuteras i konstvärlden.

Sedan 2015 har konstsamlingen vuxit ytterligare genom temaspecifika förvärv. Med tiden har den blivit något av en återspegling av den samtida europeiska konstens utveckling sedan 1990-talet. 2018 års utställning lade fokus på samtida konst från Estland – seriens 21:a utställning – och 2019 kommer samtida konst från Kroatien att presenteras.

Anmäl dig här för en rundtur

Kulturdagar

ECB:s kulturdagar ger en möjlighet att fira att länderna i Europa är ”förenade i mångfald”. Varje år står en ny EU-medlemsstat i fokus.
De europeiska kulturdagarna 2019 kommer att handla om Europas gemensamma identitet.

Läs mer


Luminale 2018

Andra besök

ECB deltog i Luminale 2018 och Grossmarkthalles norra fasad omvandlades till ett enormt animerat galleri för gatukonst. Från den 18 till den 23 mars fick vår byggnad extra färg och rörelse tack vare Urbanscreen, ett konstnärskollektiv och företag inom kreativ konst från Bremen, och Andreas Preis, en välkänd illustratör som för närvarande bor och verkar i Berlin.

Mer om Luminale 2018
Arbetet bakom Luminale och intervjuer med konstnärerna
Bilder från evenemanget