Umenie a kultúra v ECB

Európska únia je domovom bohatej a pestrej palety kultúr pozostávajúcich z tradícií jednotlivých krajín a regiónov. V ECB túto diverzitu umenia a kultúry podporujeme prostredníctvom rôznych podujatí a iniciatív.

Luminale 2018

Tešíme sa, že tento rok môžeme byť súčasťou podujatia Luminale, v rámci ktorého sa severná fasáda našej historickej budovy Grossmarkthalle premení na obrovskú animovanú galériu pouličného umenia.
Od 18. do 23. marca bude naša budova zaplavená farbami a pohybom vďaka Urbanscreen, kolektívu umelcov a kreatívnej spoločnosti z Brém, a Andreasovi Preisovi, známemu ilustrátorovi v súčasnosti žijúcemu a pracujúcemu v Berlíne.

Viac informácií o Luminale 2018
Fotografie z tohto podujatia

Kultúrne dni

Kultúrne dni ECB sú príležitosťou osláviť európsku myšlienku „zjednotenia v rozmanitosti“. Každý rok sú zamerané na iný členský štát Európskej únie.
Po „Inšpiratívnom Španielsku“ v roku 2017 Európske kultúrne dni tento rok predstavia pozoruhodné kultúrne úspechy Litvy.

Viac informácií


Umelecká zbierka ECB

Ďalšie prehliadky

Umeleckú zbierku ECB tvorí približne 450 malieb, kresieb, fotografií, sôch a umeleckých predmetov. Zameraná je na súčasné umenie.

Niektoré z týchto diel si čoskoro budete môcť prezrieť. Informácie o postupe rezervácie prehliadky umeleckej zbierky budú zverejnené v priebehu roka.