Umenie a kultúra v ECB

Európska únia je domovom bohatej a pestrej palety kultúr pozostávajúcej z tradícií jednotlivých krajín a regiónov. V ECB túto diverzitu umenia a kultúry podporujeme prostredníctvom rôznych podujatí a iniciatív.

Umelecká zbierka ECB

Našu umeleckú zbierku tvorí približne 480 malieb, kresieb, fotografií, plastík a umeleckých predmetov. Priebežne sa rozrastá o ďalšie umelecké diela nadobudnuté najmä v jednotlivých ročníkoch série výstav „Súčasné umenie z členských štátov Európskej únie“, ktorá je každý rok venovaná inej krajine. Cieľom série je prezentovať rôznorodosť umeleckej produkcie v jednotlivých krajinách a zamerať pritom pozornosť na aktuálne témy vo svete umenia.

Od roku 2015 do zbierky postupne pribúdajú i diela súvisiace s vybranými témami. Postupom času sa stáva odrazom vývoja súčasného európskeho umenia od 90. rokov minulého storočia. V roku 2018 bol 21. ročník výstavy venovaný súčasnej umeleckej scéne v Estónsku a v roku 2019 sa zameriame na Chorvátsko.

Zaregistrujte sa na prehliadku

Kultúrne dni

Kultúrne dni ECB sú príležitosťou osláviť európsku myšlienku „jednoty v rozmanitosti“. Každý rok sú zamerané na iný členský štát Európskej únie.
V roku 2019 budú naše Európske kultúrne dni venované spoločnej európskej identite.

Ďalšie informácie


Luminale 2018

Ďalšie prehliadky

Bolo nám potešením, že sme mohli byť súčasťou podujatia Luminale 2018, v rámci ktorého sa severná fasáda našej historickej budovy Grossmarkthalle premenila na obrovskú animovanú galériu pouličného umenia. Od 18. do 23. marca naša budova ožila farbami a pohybom vďaka Urbanscreen, kolektívu umelcov a kreatívnej spoločnosti z Brém, a Andreasovi Preisovi, známemu ilustrátorovi v súčasnosti žijúcemu a pracujúcemu v Berlíne.

Viac informácií o Luminale 2018
Dokumentácia tvorby a rozhovory s umelcami
Fotografie z podujatia