Umenie a kultúra v ECB

Európska únia je domovom bohatej a pestrej palety kultúr pozostávajúcej z tradícií jednotlivých krajín a regiónov. V ECB túto diverzitu umenia a kultúry podporujeme prostredníctvom rôznych podujatí a iniciatív.

Umelecká zbierka a výstavy ECB

Umeleckú zbierku ECB tvorí približne 450 malieb, kresieb, fotografií, plastík a umeleckých predmetov. Priebežne sa rozrastá o ďalšie umelecké diela nadobudnuté najmä v jednotlivých ročníkoch série výstav „Súčasné umenie z členských štátov Európskej únie“, ktorá je každý rok venovaná inej krajine. Cieľom série je prezentovať rôznorodosť umeleckej produkcie v jednotlivých krajinách a zamerať pritom pozornosť na aktuálne témy vo svete umenia. Od roku 2015 do zbierky pribúdajú tematické akvizície určené pre rôzne budovy ECB.

Tento rok v spolupráci s Eesti Pank organizujeme výstavu súčasného estónskeho umenia – ide o 21. výstavu v rámci tejto série. Prostredníctvom tejto výstavy sa zároveň pripájame k oslave 100. výročia nezávislosti Estónska. V čase od 28. júna do 26. októbra 2018 bude vystavených viac než 50 exponátov od 14 umelcov a umeleckých skupín. Ich tvorba je ukážkou dnešnej rýchlo sa meniacej vizuálnej a digitálnej kultúry a spôsobu, akým formuje naše vnímanie a správanie. Niektoré diela sa zameriavajú na témy ako je nacionalizmus, feminizmus a kapitalizmus v postsovietskej východnej Európe. Iné zaujímajú širokouhlejší pohľad na rozsiahle možnosti a riziká dnešného globalizovaného sveta, prípadne sa sústreďujú na bezprostredné okolie jednotlivca a jeho spôsob vnímania a interakcie.

Zúčastnení umelci: Merike Estna, Flo Kasearu, Kristi Kongi, Paul Kuimet, Kris Lemsalu, Marko Mäetamm, Marge Monko, Krista Mölder, Katja Novitskova, Kaido Ole, Kristina Õllek & Kert Viiart, Laura Põld, Taavi Suisalu, Sigrid Viir.

Pre verejnosť je výstava prístupná v rámci sprevádzaných prehliadok. Presné termíny a postup rezervácie sú uvedené na internetovej stránke Kulturothek.

Kultúrne dni

Kultúrne dni ECB sú príležitosťou osláviť európsku myšlienku „zjednotenia v rozmanitosti“. Každý rok sú zamerané na iný členský štát Európskej únie.
Po „Inšpiratívnom Španielsku“ v roku 2017 budú v rámci tohtoročných kultúrnych dní predstavené pozoruhodné kultúrne úspechy Litvy.

Viac informácií


Luminale 2018

Ďalšie prehliadky

Bolo nám potešením, že sme sa tento rok mohli zúčastniť podujatia Luminale, v rámci ktorého sa severná fasáda našej historickej budovy Grossmarkthalle premenila na obrovskú animovanú galériu pouličného umenia. Od 18. do 23. marca naša budova ožila farbami a pohybom vďaka Urbanscreen, kolektívu umelcov a kreatívnej spoločnosti z Brém, a Andreasovi Preisovi, známemu ilustrátorovi v súčasnosti žijúcemu a pracujúcemu v Berlíne.

Viac informácií o Luminale 2018
Dokumentácia tvorby a rozhovory s umelcami
Fotografie z podujatia