Menu

Umenie a kultúra v ECB

Európska únia je domovom bohatej a pestrej palety kultúr pozostávajúcej z tradícií jednotlivých krajín a regiónov. V ECB túto diverzitu umenia a kultúry podporujeme prostredníctvom rôznych podujatí a iniciatív.

Prezrite si našu umeleckú zbierku pomocou novej aplikácie ECB Art App

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu ECB Art App na svoj smartfón alebo tablet a prezrite si našu zbierku pohodlne z domu. Aplikácia obsahuje informácie o rôznych umeleckých dielach a architektúre spolu s exkluzívnymi videami zo zákulisia a rozhovormi s umelcami a zamestnancami ECB.

Siahnuť aplikáciu z Google Play Store
Siahnuť aplikáciu z Apple App Store

Umelecká zbierka ECB

Našu umeleckú zbierku tvorí približne 480 malieb, kresieb, fotografií, plastík a umeleckých predmetov. Priebežne sa rozrastá o ďalšie umelecké diela nadobudnuté najmä v jednotlivých ročníkoch série výstav „Súčasné umenie z členských štátov Európskej únie“, ktorá je každý rok venovaná inej krajine. Cieľom série je prezentovať rôznorodosť umeleckej produkcie v jednotlivých krajinách a zamerať pritom pozornosť na aktuálne témy vo svete umenia.

Od roku 2015 do zbierky postupne pribúdajú i diela súvisiace s vybranými témami. Postupom času sa zbierka stala zrkadlom vývoja súčasného európskeho umenia od 90. rokov minulého storočia.

Zaregistrujte sa na prehliadku umeleckej zbierky ECB


Kultúrne dni

Kultúrne dni ECB sú príležitosťou osláviť európsku myšlienku „zjednotenia v rozmanitosti“. Každý rok sú zamerané na iný členský štát Európskej únie.
V roku 2019 budú naše Európske kultúrne dni venované spoločnej európskej identite. 

Viac informácií


Luminale 2018

Ďalšie prehliadky

Bolo nám potešením, že sme mohli byť súčasťou podujatia Luminale 2018, v rámci ktorého sa severná fasáda našej historickej budovy Grossmarkthalle premenila na obrovskú animovanú galériu pouličného umenia. Od 18. do 23. marca naša budova ožila farbami a pohybom vďaka Urbanscreen, kolektívu umelcov a kreatívnej spoločnosti z Brém, a Andreasovi Preisovi, známemu ilustrátorovi v súčasnosti žijúcemu a pracujúcemu v Berlíne.

Dokumentácia tvorby a rozhovory s umelcami
Fotografie z podujatia
Viac informácií o Luminale 2018