Māksla un kultūra ECB

Eiropas Savienībā mājo bagātīga un daudzveidīga kultūru saime, kurā apvienotas atsevišķo valstu un reģionu tradīcijas. ECB uzņēmusies ar dažādu pasākumu un iniciatīvu palīdzību popularizēt šo mākslas un kultūras daudzveidību.

ECB mākslas darbu kolekcija

Mūsu mākslas darbu kolekcijā ietilpst aptuveni 480 gleznu, zīmējumu, fotoattēlu, skulptūru un mākslas priekšmetu. Tā nemitīgi tiek papildināta. Mākslas darbi galvenokārt tiek iegādāti ikgadējo izstāžu "Eiropas Savienības dalībvalstu modernā māksla" sērijas ietvaros, kas katru gadu iepazīstina ar citu valsti. Šīs sērijas mērķis ir demonstrēt katras valsts mākslas darbu daudzveidību un izcelt dažas no būtiskākajām idejām, kuras šobrīd tiek apspriestas mākslas pasaulē.

Kopš 2015. gada mūsu kolekcija vēl papildināta ar mākslas darbiem par īpašām tēmām. Laika gaitā tā kļuvusi par krājumu, kurā atspoguļotas Eiropas modernās mākslas norises kopš 20. gs. 90. gadiem. 2018. gadā sērijas 21. izstādes uzmanības centrā bija Igaunijas modernā māksla, un 2019. gadā tiks izstādīta modernā māksla no Horvātijas. Kad kolekcija atkal būs pieejama apmeklētājiem, šeit atradīsiet sīkāku informāciju par to.

Kultūras dienas

ECB kultūras dienas ir iespēja svinēt Eiropas moto "Vienoti daudzveidībā". Ik gadu tās veltītas citai Eiropas Savienības dalībvalstij.
Pēc 2017. gadā notikušā pasākuma "Iedvesmojošā Spānija" ECB Eiropas kultūras dienās šogad tika izrādīti Lietuvas ievērojamie kultūras sasniegumi.

Uzziniet vairāk


Luminale 2018

Citas ekskursijas

Mēs ar prieku piedalījāmies Luminale 2018 pasākumā, pārvēršot mūsu vēsturiskās Tirgus halles (Grossmarkthalle) ziemeļu fasādi milzīgā rosīgā ielu mākslas galerijā. No 18. līdz 23. martam mūsu ēku atdzīvināja krāsas un kustības, pateicoties radošajam mākslinieku kolektīvam Urbanscreen no Brēmenes un pazīstamajam ilustratoram Andreasam Praisam (Andreas Preis), kurš pašlaik dzīvo un strādā Berlīnē.

Vairāk par Luminale 2018
Pasākuma tapšana un intervijas ar māksliniekiem
Pasākuma fotoattēli