Māksla un kultūra ECB

Eiropas Savienībā mājo bagātīga un daudzveidīga kultūru saime, kurā apvienotas dažādo valstu un reģionu tradīcijas. ECB apņēmusies ar dažādu pasākumu un iniciatīvu palīdzību popularizēt šo mākslas un kultūras daudzveidību.

ECB mākslas darbu kolekcija un izstādes

ECB mākslas darbu kolekcijā ietilpst aptuveni 450 gleznu, zīmējumu, fotoattēlu, skulptūru un mākslas priekšmetu. Tā nemitīgi tiek papildināta. Mākslas darbi galvenokārt tiek iegādāti ikgadējo izstāžu "Eiropas Savienības dalībvalstu modernā māksla" sērijas ietvaros, kas katru gadu iepazīstina ar citu valsti. Šīs sērijas mērķis ir demonstrēt katras valsts mākslas darbu daudzveidību un izcelt dažas no būtiskākajām idejām, kuras šobrīd tiek apspriestas mākslas pasaulē. Kopš 2015. gada ECB kolekcija vēl paplašināta ar tematisku mākslas darbu iegādēm izstādīšanai mūsu dažādajās ēkās.

Šogad sadarbībā ar Eesti Pank piedāvājam Igaunijas modernās mākslas izstādi – tā ir 21. izstāde šajā sērijā. Sarīkojot šo izstādi, mēs arī ar prieku pievienojamies Igaunijas neatkarības 100. gadadienas svinībām! No 2018. gada 28. jūnija līdz 26. oktobrim iespējams aplūkot vairāk nekā 50 darbu, ko radījuši 14 mākslinieki un mākslinieku grupas. Viņu darbos atspoguļojas mūsdienu strauji mainīgā vizuālā un digitālā kultūra un veidi, kā tā ietekmē mūsu uztveri un uzvedību. Dažos mākslas darbos aplūkotas arī tādas tēmas kā nacionālisms, feminisms un kapitālisms postpadomju Austrumeiropā. Savukārt citi sniedz vai nu vispārīgu ieskatu plašajās iespējās un riskos, kas saistīti ar mūsdienu globalizēto pasauli, vai pievēršas konkrēta indivīda tiešajai apkārtnei un viņa uztverei un mijiedarbībai ar to.

Izstādē piedalās šādi mākslinieki: Merike Estna (Merike Estna), Flo Kasearu (Flo Kasearu), Kristi Kongi (Kristi Kongi), Pauls Kuimets (Paul Kuimet), Kriss Lemsalu (Kris Lemsalu), Marko Meetamms (Marko Mäetamm), Marge Monko (Marge Monko), Krista Meldere (Krista Mölder), Katja Novitskova (Katja Novitskova), Kaido Ole (Kaido Ole), Kristīna Elleka (Kristina Õllek) un Kerts Vīarts (Kert Viiart), Laura Pelda (Laura Põld), Tāvi Suisalu (Taavi Suisalu), Sigrīda Vīre (Sigrid Viir).

Izstāde pieejama sabiedrībai gida vadītu ekskursiju ietvaros. Konkrēti apmeklējumu datumi un sīkāka informācija par reģistrāciju pieejama Kulturothek interneta vietnē.

Kultūras dienas

ECB kultūras dienas ir iespēja svinēt Eiropas moto "Vienota daudzveidībā". Ik gadu tās veltītas citai Eiropas Savienības dalībvalstij.
Pēc 2017. gadā piedzīvotā pasākuma "Iedvesmojošā Spānija" Kultūras dienas šogad piedāvās izbaudīt Lietuvas apbrīnojamos kultūras sasniegumus.

Uzziniet vairāk


Luminale 2018

Citas ekskursijas

Mēs ar prieku piedalījāmies šāgada Luminale pasākumā, pārvēršot mūsu vēsturiskās Tirgus halles (Grossmarkthalle) ziemeļu fasādi milzīgā kustīgā ielu mākslas galerijā. No 18. līdz 23. martam mūsu ēku appludināja krāsas un kustības, pateicoties radošajam mākslinieku kolektīvam Urbanscreen no Brēmenes un pazīstamajam ilustratoram Andreasam Praisam (Andreas Preis), kurš pašlaik dzīvo un strādā Berlīnē.

Vairāk par Luminale 2018
Pasākuma tapšana un intervijas ar māksliniekiem
Pasākuma fotoattēli