Umění a kultura v ECB

Evropská unie nabízí bohatou a různorodou paletu kultur vycházející z tradic jednotlivých zemí a regionů. V ECB tuto uměleckou a kulturní pestrost podporujeme prostřednictvím svých akcí a iniciativ.

Umělecká sbírka ECB

Naše umělecká sbírka obsahuje zhruba 480 maleb, kreseb, fotografií, plastik a dalších uměleckých předmětů. Nadále se rozrůstá především akvizicemi uměleckých děl, která byla součástí výstav v rámci ročního výstavního cyklu „současné umění z členských států Evropské unie“, jenž představuje každý rok jinou zemi. Tento cyklus si klade za cíl ukázat různorodost umělecké tvorby jednotlivých zemí a poukázat na některé hlavní myšlenky, které v současnosti rezonují v uměleckém světě.

Naše sbírka se od roku 2015 dále rozrostla, přičemž jednotlivé akvizice souvisí se specifickými tématy. Postupně se tak do této sbírky zapsal vývoj současného evropského umění od 90. let 20. století. V roce 2018 byla v rámci 21. výstavy cyklu zaměřena pozornost na současnou uměleckou scénu v Estonsku a v r. 2019 představíme současné umění z Chorvatska. Jakmile se bude veřejnost opět moci zúčastnit prohlídek, naleznete další informace právě zde.

Kulturní dny

Kulturní dny ECB nabízejí možnost oslavit motto Evropy „jednotná v rozmanitosti“. Každý rok jsou zaměřeny na jeden členský stát Evropské unie.
Po „Inspirativním Španělsku“ v roce 2017 byly tématem letošních kulturních dnů pozoruhodné kulturní počiny v Litvě.

Více informací


Luminale 2018

Další prohlídky

S potěšením jsme se zúčastnili Luminale 2018, když jsme severní stěnu naší historické budovy Grossmarkthalle proměnili v obrovskou animovanou pouliční galerii umění. Od 18. do 23. března hýřila naše budova barvami a pohybem díky umělecké a kreativní formaci Urbanscreen z Brém a uznávanému ilustrátorovi Andreasi Preisovi, který nyní žije a pracuje v Berlíně.

Více o Luminale 2018
Příprava akce a rozhovory s umělci
Fotografie z akce