Kunst ja kultuur EKPs

Euroopa Liidus on ühise kodu leidnud rikkalik ja mitmekesine kultuuride kooslus, mille moodustavad eri riikide ja piirkondade traditsioonid. EKP soovib seda kunsti- ja kultuurimaastikku edendada erinevate sündmuste ja algatuste kaudu.

EKP kunstikogu

EKP kunstikogusse kuulub ligikaudu 480 eksponaati, nende hulgas maalid, joonistused, fotod, skulptuurid ja muud kunstiesemed. Kunstikogu täieneb pidevalt. Peamiselt omandatakse uusi teoseid iga-aastaselt näituselt „Euroopa Liidu liikmesriikide nüüdiskunst”, kus saab igal aastal tutvuda eri liikmesriigi väljapanekuga. Näituste seeria eesmärk on anda ülevaade liikmesriikide mitmekesisest kunstiloomingust ja tõsta esile kunstimaailma aktuaalseid põhiteemasid.

Alates 2015. aastast on kunstikogusse lisatud ka konkreetsete teemade järgi valitud töid. Kogust on aja jooksul saanud mälukandja, mis kajastab Euroopa nüüdiskunsti arengukäiku alates 1990. aastatest. 2018. aastal tutvustati 21. korda toimunud näituste seeria raames Eesti nüüdiskunsti ja 2019. aastal keskendutakse Horvaatia nüüdiskunstile. Teave uute ekskursioonide toimumise kohta avaldatakse siinsel veebilehel.

Kultuuripäevad

EKP korraldatavad kultuuripäevad annavad võimaluse esile tõsta Euroopat ühendavat juhtmõtet – ühinenud mitmekesisuses. Igal aastal on fookuses üks Euroopa Liidu liikmesriik.
Kui 2017. aastal oli kultuuripäevade teemaks „Inspireeriv Hispaania”, siis käesoleval aastal esitleti Leedu väljapaistvaid kultuurilisi saavutusi.

Vaata lähemalt


Luminale 2018 valgusfestival

Muud külastused

EKP-l oli hea meel 2018. aasta valgusfestivalist osa võtta. Festivali ajal muudeti ajaloolise Grossmarkthalle põhjafassaad hiiglaslikuks animeeritud tänavakunsti galeriiks. 18. kuni 23. märtsini pakkusid EKP peamaja hoonel värvide ja valguse mängu Bremenist pärit kunstikollektiiv ja loominguline ühendus Urbanscreen ning praegu Berliinis elav ja tegutsev tunnustatud illustraator Andreas Preis.

Luminale 2018
Intervjuud kunstnikega
Fotod sündmusest