Kunst ja kultuur EKPs

Euroopa Liidus on ühise kodu leidnud rikkalik ja mitmekesine kultuuride kooslus, mille moodustavad eri riikide ja piirkondade traditsioonid. EKP soovib seda kunsti- ja kultuurimaastikku edendada erinevate sündmuste ja algatuste kaudu.

EKP kunstikogu ja väljapanekud

EKP kunstikogusse kuulub ligikaudu 450 eksponaati, nende hulgas maalid, joonistused, fotod, skulptuurid ja muud kunstiesemed. Kunstikogu täieneb pidevalt. Peamiselt omandatakse uusi teoseid iga-aastasele näitusele „Euroopa Liidu liikmesriikide nüüdiskunst”, kus saab igal aastal tutvuda eri liikmesriigi väljapanekuga. Näituste seeria eesmärk on anda ülevaade liikmesriikide mitmekesisest kunstiloomingust ja tõsta esile kunstimaailma aktuaalseid põhiteemasid. Alates 2015. aastast on kunstikogusse lisandunud ka konkreetsete teemade järgi valitud tööd, mida eksponeeritakse EKP erinevates hoonetes.

Sel aastal tutvustatakse 21. korda toimuva näituste seeria raames koostöös Eesti Pangaga Eesti nüüdiskunsti. Ühtlasi on EKP-l hea meel ühineda sel viisil Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistava sündmuste sarjaga. 14 kunstniku ja kunstnike rühmituse loodud enam kui 50 teosega saab tutvuda 28. juunist kuni 26. oktoobrini 2018. Näitusele valitud tööd esindavad nüüdisaja kiiresti muutuvat visuaalset ja digitaalset kultuuri ning näitavad, kuidas see kujundab meie taju ja käitumist. Mõned tööd käsitlevad selliseid teemasid nagu rahvuslus, feminism ja kapitalism postsovetlikus Ida-Euroopas. Teised vaatlevad laiemalt praeguse globaliseerunud maailma arvukaid võimalusi ja riske või süüvivad indiviidi vahetusse keskkonda, püüdes haarata inimese tajuruumi ja tema koostoimet ümbritsevaga.

Esindatud on järgmiste kunstnike looming: Merike Estna, Flo Kasearu, Kristi Kongi, Paul Kuimet, Kris Lemsalu, Marko Mäetamm, Marge Monko, Krista Mölder, Katja Novitskova, Kaido Ole, Kristina Õllek & Kert Viiart, Laura Põld, Taavi Suisalu ja Sigrid Viir.

Näitusele korraldatakse saatjaga külastusi. Külastuste kuupäevad ja teave registreerimise kohta on kättesaadavad veebilehel Kulturothek.

Kultuuripäevad

EKP korraldatavad kultuuripäevad annavad võimaluse esile tõsta Euroopat ühendavat juhtmõtet – ühinenud mitmekesisuses. Igal aastal on fookuses üks Euroopa Liidu liikmesriik.
Kui 2017. aastal oli kultuuripäevade teemaks „Inspireeriv Hispaania”, siis käesoleval aastal esitletakse Leedu väljapaistvaid kultuurilisi saavutusi.

Loe lähemalt


Luminale 2018 valgusfestival

Muud külastused

EKP-l oli hea meel sel aastal valgusfestivalist osa võtta. Festivali ajal muudeti ajaloolise Grossmarkthalle põhjafassaad hiiglaslikuks animeeritud tänavakunsti galeriiks. 18. kuni 23. märtsini pakkusid EKP peamaja hoonel värvide ja valguse mängu Bremenist pärit kunstikollektiiv ja loominguline ühendus Urbanscreen ning praegu Berliinis elav ja tegutsev tunnustatud illustraator Andreas Preis.

Luminale 2018
Intervjuud kunstnikega
Fotod sündmusest