Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ приветства диалога с неправителствените организации за прозрачността

28 март 2017 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 0:00 ч. централноевропейско време във вторник, 28 март 2017 г.
  • Неправителствена организация поздравява ЕЦБ за предприетите мерки за повишаване на прозрачността
  • ЕЦБ потвърждава, че поддържа балансиран диалог с всички заинтересовани страни
  • ЕЦБ е решена да укрепва рамката за добро управление и механизмите за интегритет

По повод на публикуван от неправителствена организация доклад днес Европейската централна банка (ЕЦБ) подчерта решимостта си да поддържа открит диалог с широк диапазон от заинтересовани страни. При все че изтъква задължението си да се отчита пряко пред Европейския парламент (ЕП), ЕЦБ съдейства на проект на Transparency International EU (TI-EU), като покани изследователите от тази неправителствена организация на поредица срещи с висшето ръководство.

„Доброто поведение и доброто управление са от съществено значение за осигуряването на обществено доверие. Дълг на европейските институции е да укрепят легитимността си, като заздравяват демократичното си задължение за отчетност и като демонстрират, че постигат възложените им цели“ – заяви председателят на ЕЦБ Марио Драги. „Позволете ми да добавя още, че ЕЦБ е и винаги е била отворена за балансиран диалог със заинтересованите страни, включително и с обществеността.“

Докладът взема под внимание предприетите неотдавна от ЕЦБ мерки за допълнително засилване на нейните механизми за прозрачност, отчетност и интегритет, включително с оглед на задълженията ѝ като институция за банков надзор от края на 2014 г. насам. TI-EU приветства ЕЦБ за това, че:

Докладът също така насърчава ЕЦБ да продължи усилията си за комуникация с обществеността.

Някои от препоръките в доклада на TI-EU са извън мандата на ЕЦБ или не се предвиждат в Договора. Други вече са приложени, например публикуването на решения, становища и препоръки, както и предоставянето на информация за срещите с представители на сектора.

Медиите могат да се обръщат за информация към Естер Милтени-Торстенсон, +49 69 1344 8034.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите