Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB vítá dialog s nevládními organizacemi o transparentnosti

28. března 2017

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 0.00 SEČ v úterý 28. března 2017
  • Nevládní organizace vyjadřuje ECB uznání za kroky přijaté k posílení transparentnosti.
  • ECB potvrzuje, že se všemi zainteresovanými stranami udržuje vyvážený dialog.
  • ECB se zavázala posít rámec řádné správy a řízení a mechanismy integrity.

V souvislosti se zveřejněním zprávy nevládní organizace o centrální bance Evropská centrální banka (ECB) dnes zdůraznila svůj závazek k otevřenému dialogu se širokým spektrem zainteresovaných stran. I přes zdůraznění, že je přímo odpovědná Evropskému parlamentu (EP), umožnila ECB projekt Transparency International EU (TI-EU) tím, že na sérii jednání se zaměstnanci na vyšších pozicích pozvala její pracovníky výzkumu.

„Řádná správa a řízení jsou nezbytné k zajištění důvěry veřejnosti. Evropské instituce jsou povinny dále posilovat svou legitimitu jak podporováním své demokratické odpovědnosti, tak prokazováním, že plní cíle, kterými byly pověřeny,“ uvedl prezident ECB Mario Draghi. „Dovolte mi také dodat, že ECB je a vždy byla otevřená vyváženému dialogu se zainteresovanými stranami včetně veřejnosti.“

Zpráva oceňuje nedávná opatření, která ECB přijala s cílem dále posílit mechanismy transparentnosti, odpovědnosti a integrity, a to také v kontextu jejích povinností jakožto orgánu bankovního dohledu od konce roku 2014. TI-EU vyjadřuje ECB uznání za:

Zpráva rovněž podpořila ECB v tom, aby pokračovala v úsilí komunikovat s veřejností.

Některá doporučení ve zprávě TI-EU jsou mimo mandát ECB nebo je Smlouva nepředpokládá. Některé další body, jako je zveřejňování rozhodnutí, stanovisek a doporučení i poskytování informací o jednáních se zástupci sektoru, již byly provedeny.

Informace pro média poskytne Eszter Miltényi-Torstenssonová, +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média