Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP toetab dialoogi valitsusväliste organisatsioonidega läbipaistvuse teemal

28. märts 2017

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi, teisipäeval, 28. märtsil 2017
  • EKP on saanud valitsusväliselt organisatsioonilt tunnustuse läbipaistvuse suurendamiseks võetud meetmete eest.
  • EKP kinnitab, et säilitab tasakaalustatud dialoogi kõigi sidusrühmadega.
  • EKP on võtnud endale ülesandeks tugevdada hea juhtimistava raamistikku ja terviklikkuse tagamise mehhanisme.

Seoses valitsusvälise organisatsiooni avaldatud aruandega Euroopa Keskpanga (EKP) kohta rõhutas EKP täna oma pühendumust avatud dialoogile paljude sidusrühmadega. EKP toonitas, et omades küll otsest aruandekohustust Euroopa Parlamendi ees, aitas ta kaasa ka rahvusvahelise organisatsiooni Transparency International EU (TI-EU) algatatud projektile, kutsudes organisatsiooni uurimiseksperte mitmetele kohtumistele EKP juhtivtöötajatega.

EKP presidendi Mario Draghi sõnul on head tegutsemis- ja juhtimistavad väga olulised usaldusväärsuse tagamisel üldsuse silmis. Ta lisas, et Euroopa institutsioonide ülesandeks on veelgi tugevdada oma legitiimsust, suurendades demokraatlikku aruandekohustust ja näidates, et nad täidavad neile pandud ülesandeid. Ühtlasi rõhutas Draghi, et EKP on alati valmis tasakaalustatud dialoogiks sidusrühmadega, sealhulgas üldsusega.

Aruandes tunnustatakse EKP hiljutisi meetmeid oma läbipaistvuse, aruandekohustuse ja terviklikkuse tagamise mehhanismide tõhustamisel, pidades silmas ka pangandusjärelevalvega seotud ülesandeid, mida EKP täidab alates 2014. aasta lõpust. TI-EU tunnustab EKPd järgmiste sammude eest:

Aruandes innustatakse EKPd jätkama suhtluse tõhustamist avalikkusega.

Mõned TI-EU aruandes toodud soovitused ei kuulu EKP pädevusse või ei ole ette nähtud aluslepingus. Mõningate muude tähelepanekute suhtes on juba võetud meetmeid, nt seoses otsuste, arvamuste ja soovituste avaldamisega ning teabe esitamisega asjaomaste tegevusvaldkondade esindajatega toimunud kohtumiste kohta.

Meediakanalite küsimustele vastab Eszter Miltényi-Torstensson (tel +49 69 1344 8034).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid