Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB verwelkomt dialoog met ngo's over transparantie

28 maart 2017

EMBARGO

Persembargo tot 0:00 uur Midden-Europese tijd op dinsdag 28 maart 2017
  • Niet-gouvernementele organisatie prijst de ECB voor haar inspanningen ter versterking van transparantie
  • ECB bevestigt dat zij een evenwichtige dialoog onderhoudt met al haar stakeholders
  • ECB zet zich in voor versterking van kader voor goed bestuur en integriteitsmechanismen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag haar inzet voor een open dialoog met een brede groep van stakeholders onderstreept, dit naar aanleiding van een rapport dat een niet-gouvernementele organisatie over de centrale bank heeft uitgebracht. De ECB, die benadrukt dat ze direct verantwoording verschuldigd is aan het Europees Parlement (EP), heeft een project van Transparency International EU (TI-EU) gefaciliteerd door de onderzoekers van de ngo uit te nodigen voor bijeenkomsten met hoger personeel van de ECB.

“Goed gedrag en bestuur zijn cruciaal om het vertrouwen van de burgers veilig te stellen. Het is de taak van Europese instellingen om hun legitimiteit verder te verstevigen door hun democratische verantwoording te versterken en te laten zien dat zij de hun opgedragen taken vervullen,” aldus Mario Draghi, de President van de ECB. “Ik wil daaraan toevoegen dat de ECB altijd open staat en heeft gestaan voor een evenwichtige dialoog met haar stakeholders, waaronder het publiek.”

In het rapport wordt waardering uitgesproken voor recente maatregelen van de ECB om haar transparantie, verantwoording en integriteitsmechanismen verder te versterken, ook in het licht van haar verantwoordelijkheden als bankentoezichthouder sinds eind 2014. TI-EU prijst de ECB voor het:

  • tot stand brengen van een aanzienlijk verbeterd Ethisch kader
  • oprichten van een hooggeplaatst Ethisch comité en een speciale functie op het terrein van ethisch gedrag en goed bestuur
  • publiceren van verslagen van monetairbeleidsbesprekingen
  • publiceren van de agenda's van de leden van de Directie en van de Voorzitter van de Raad van Toezicht
  • publiceren van een herbevestiging van de door de Directie gehanteerde leidende beginselen voor externe communicatie
  • voor het publiek beter toegankelijk maken van de balans van de ECB en de monetairbeleidstransacties.

In het rapport wordt de ECB tevens aangemoedigd haar inspanningen voort te zetten wat betreft haar communicatie met het publiek.

Enkele aanbevelingen vallen buiten het mandaat van de ECB of zijn in het Verdrag niet voorzien. Enkele andere punten zijn al gerealiseerd, zoals de publicatie van besluiten, adviezen en aanbevelingen, evenals de informatieverstrekking over bijeenkomsten met sectorvertegenwoordigers.

De media kunnen voor inlichtingen contact opnemen met Eszter Miltényi-Torstensson, +49 69 1344 8034.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media