Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB pozdravlja dialog z nevladnimi organizacijami o transparentnosti

28. marec 2017

EMBARGO

Prepoved objave do 0.00 po srednjeevropskem času v torek, 28. marca 2017
  • Nevladna organizacija je pohvalila ukrepe, s katerimi ECB povečuje transparentnost.
  • ECB potrjuje, da vzdržuje uravnotežen dialog z vsemi zainteresiranimi stranmi.
  • ECB je zavezana krepitvi okvira dobrega upravljanja in mehanizmov zagotavljanja integritete.

Evropska centralna banka (ECB) je danes poudarila svojo zavezanost odprtemu dialogu s širokim naborom zainteresiranih strani, potem ko je nevladna organizacija objavila poročilo o centralni banki. Medtem ko ECB poudarja, da je neposredno odgovorna Evropskemu parlamentu, je organizaciji Transparency International EU obenem omogočila izvedbo projekta, pri katerem je raziskovalce povabila na vrsto sestankov z višjim vodstvom.

»Dobro ravnanje in upravljanje sta bistvena za zagotovitev zaupanja javnosti. Evropske institucije imajo dolžnost, da svojo legitimnost dodatno okrepijo s tem, da povečajo demokratično odgovornost in pokažejo, da dosegajo cilje, ki so jim bili zaupani«, je dejal predsednik ECB Mario Draghi. »Naj še dodam, da je ECB vedno bila in ostaja odprta za uravnotežen dialog z vsemi zainteresiranimi stranmi, vključno s širšo javnostjo«.

Poročilo navaja nedavne ukrepe, ki jih je ECB sprejela, da bi nadalje okrepila mehanizme za večjo transparentnost, demokratično odgovornost in integriteto, med drugim tudi v luči pristojnosti, da od konca leta 2014 deluje kot bančni nadzornik. Transparency International EU je pohvalila ECB, ker:

  • je vzpostavila znatno izboljšan okvir poklicne etike
  • je ustanovila odbor na visoki ravni za poklicno etiko in posebno funkcijo, ki je pristojna za etično ravnanje in dobro upravljanje
  • objavlja povzetke posvetovanj Sveta ECB o denarni politiki
  • objavlja koledar obveznosti vsakega člana Izvršilnega odbora ECB in predsednice Nadzornega odbora
  • je objavila potrditev vodilnih načelki veljajo za člane Izvršilnega odbora pri zunanjem komuniciranju
  • je izboljšala dostop javnosti do bilance stanja ECB in operacij denarne politike.

Poročilo obenem spodbuja ECB, da naj nadaljuje svoja prizadevanja na področju obveščanja javnosti.

Nekatera priporočila v poročilu Transparency International EU ne sodijo v mandat ECB oziroma v Pogodbi niso predvidena. Nekatere druge točke iz poročila pa se že izvajajo, na primer objavljanje sklepov, mnenj in priporočil ter posredovanje informacij o sestankih s predstavniki različnih panog.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije