Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP arvostaa avoimuusvuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa

28.3.2017

EMBARGO

Julkaisuvapaa tiistaina 28.3.2017 klo 0.00 Keski-Euroopan aikaa
  • EKP saa kansalaisjärjestöltä kiitosta avoimuuden parantamisesta.
  • EKP ylläpitää vuoropuhelua tasapuolisesti kaikkien sidosryhmien kanssa.
  • EKP on sitoutunut hyvän hallintotavan ja eettisten toimintatapojen edistämiseen.

Transparency International EU ‑kansalaisjärjestö julkisti tänään Euroopan keskuspankkia (EKP) koskevan avoimuusraporttinsa. Julkistamisen yhteydessä EKP korosti, että vaikka se on suoraan tilivelvollinen Euroopan parlamentille, se on sitoutunut avoimeen vuoropuheluun moninaisten sidosryhmien kanssa. EKP tukikin Transparency International EU:n hanketta, jonka yhteydessä järjestön tutkijat tapasivat EKP:n ylintä johtoa.

EKP:n pääjohtajan Mario Draghin mukaan eettinen toiminta ja hyvä hallintotapa ovat välttämättömiä yleisön luottamuksen saavuttamiseksi. Legitimiteettinsä lujittamiseksi EU:n toimielinten täytyy vahvistaa demokraattista vastuutaan ja täyttää niille uskotut tehtävät. Draghi totesi myös, että EKP on – ja on aina ollut – valmis tasapuoliseen vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa, suurta yleisöä unohtamatta.

Raportissa EKP:lle annetaan tunnustusta viimeaikaisista toimista, joilla on parannettu avoimuus- ja tilivelvollisuusmekanismeja ja eettisiin toimintatapoihin liittyviä menettelyjä, osittain myös EKP:lle loppuvuodesta 2014 annettujen pankkivalvontatehtävien vuoksi. EKP saa kehuja Transparency International EU:lta siitä, että se

Raportissa EKP:tä myös kannustetaan jatkamaan työtä tiedotuksen kehittämiseksi.

Jotkin raportin suositukset eivät kuulu EKP:n toimivaltaan tai eivät ole perussopimuksen mukaisia. Osa muista toimista on jo toteutettukin: esimerkiksi päätökset, lausunnot ja suositukset julkaistaan, ja lisäksi julkaistaan tietoja tapaamisista sidosryhmien edustajien kanssa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Eszter Miltényi-Torstensson puhelinnumerossa +49 69 1344 8034.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle