Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB víta dialóg s mimovládnymi organizáciami na tému transparentnosti

28. marca 2017

EMBARGO

Nezverejňovať do 0.00 hod. SEČ v utorok 28. marca 2017
  • Mimovládna organizácia vyjadrila ECB uznanie za kroky prijaté na zvýšenie transparentnosti.
  • ECB potvrdzuje, že aj naďalej vedie vyvážený dialóg so všetkými zainteresovanými stranami.
  • ECB je odhodlaná posilňovať rámec náležitého riadenia a mechanizmy integrity.

Európska centrálna banka (ECB) dnes pri príležitosti zverejnenia správy mimovládnej organizácie o ECB zdôraznila svoje odhodlanie viesť otvorený dialóg so širokým okruhom zainteresovaných strán. Hoci ECB zdôraznila, že sa priamo zodpovedá Európskemu parlamentu, podporila projekt Transparency International EU (TI-EU), v rámci ktorého umožnila sériu stretnutí výskumných pracovníkov tejto mimovládnej organizácie s vedúcimi pracovníkmi ECB.

„Riadne konanie a riadenie majú zásadný význam v udržiavaní dôvery verejnosti. Európske inštitúcie sú povinné upevňovať svoju legitímnosť tým, že budú posilňovať svoju demokratickú zodpovednosť a preukazovať, že plnia úlohy, ktoré im boli zverené,“ uviedol prezident ECB Mario Draghi. „Dovoľte mi tiež dodať, že ECB je a vždy bola otvorená vyváženému dialógu so zainteresovanými stranami vrátane širokej verejnosti.“

TI-EU vo svojej správe uznáva nedávne opatrenia, ktoré ECB prijala na zdokonalenie svojich mechanizmov transparentnosti, zodpovednosti a integrity, okrem iného aj vzhľadom na úlohy, ktorými je od konca roka 2014 poverená ako orgán dohľadu. Zároveň vyjadruje ECB uznanie za:

Správa zároveň ECB vyzýva, aby vo svojom úsilí v oblasti komunikácie s verejnosťou pokračovala.

Niektoré z odporúčaní správy TI-EU presahujú mandát ECB, resp. nie sú súčasťou zmluvy. V niektorých ďalších spomenutých oblastiach, napríklad pokiaľ ide o zverejňovanie rozhodnutí, stanovísk a odporúčaní, ako aj poskytovanie informácií o rokovaniach so zástupcami rôznych odvetví, už ECB prijala príslušné kroky.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá