Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

BCE întâmpină favorabil dialogul cu ONG privind transparența

28 martie 2017

EMBARGO

Embargo până marți, 28 martie 2017, ora 00.00 (ora Europei Centrale)
  • O organizație neguvernamentală laudă BCE pentru măsurile adoptate în direcția sporirii transparenței
  • BCE confirmă faptul că menține un dialog echilibrat cu toate părțile interesate
  • BCE s-a angajat să consolideze cadrul de bună guvernanță și mecanismele de integritate

Banca Centrală Europeană (BCE) și-a reiterat astăzi angajamentul în favoarea unui dialog deschis cu o mare varietate de părți interesate, cu ocazia publicării de către o organizație neguvernamentală a unui raport privind BCE. În pofida evidențierii responsabilității sale directe în fața Parlamentului European (PE), BCE a facilitat un proiect al Transparency International EU (TI-EU), invitând cercetătorii de la ONG la o serie de ședințe cu cadre superioare de conducere.

„Buna conduită și guvernanța sunt esențiale pentru asigurarea încrederii publice. Este de datoria instituțiilor europene să își consolideze în continuare legitimitatea atât prin întărirea asumării democratice a responsabilității, cât și prin demonstrarea faptului că îndeplinesc obiectivele care le-au fost încredințate”, a declarat președintele BCE, Mario Draghi. „Permiteți-mi să adaug, de asemenea, că BCE este și a fost întotdeauna deschisă unui dialog echilibrat cu părțile interesate, inclusiv cu publicul.”

Raportul recunoaște măsurile adoptate recent de BCE în vederea optimizării în continuare a mecanismelor sale de transparență, asumare a responsabilității și integritate, având în vedere și responsabilitățile care îi revin în calitate de autoritate de supraveghere bancară începând cu finele anului 2014. TI-EU laudă BCE pentru:

Raportul a încurajat, de asemenea, BCE să își continue eforturile de comunicare cu publicul.

Unele recomandări din raportul TI-EU nu intră în domeniul de aplicare a mandatului BCE sau nu sunt prevăzute în Tratat. Alte aspecte au fost deja implementate, de exemplu publicarea deciziilor, avizelor și recomandărilor, precum și furnizarea de informații privind ședințele cu reprezentanți ai sectorului.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media