Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB atzinīgi novērtē dialogu ar NVO par caurredzamību

2017. gada 28. martā

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz otrdienai, 2017. gada 28. martam, plkst. 0.00 pēc Viduseiropas laika
  • Nevalstiskā organizācija uzteic ECB veiktos pasākumus caurredzamības veicināšanai.
  • ECB apstiprina, ka tā uztur līdzsvarotu dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm.
  • ECB apņēmusies pilnveidot labas pārvaldības sistēmu un integritātes mehānismus.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien uzsvēra savu apņemšanos sākt dialogu ar dažādām ieinteresētajām pusēm pēc tam, kad nevalstiskā organizācija publicēja ziņojumu par centrālo banku. ECB, uzsverot, ka tā tieši sniedz pārskatus Eiropas Parlamentam, veicināja Transparency International EU (TI-EU) projekta īstenošanu, aicinot NVO pētniekus uz vairākām sanāksmēm ar vadošajiem darbiniekiem.

"Ētiska rīcība un laba pārvaldība ir būtiska, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību. Eiropas institūciju pienākums ir uzlabot leģitimitāti gan stiprinot demokrātisko pārskatatbildību, gan demonstrējot, ka tās pilda tām uzticētos uzdevumus," teica ECB prezidents Mario Dragi (Mario Draghi). "Vēlos arī piebilst, ka ECB ir un vienmēr ir bijusi atvērta līdzsvarotam dialogam ar ieinteresētajām pusēm, t.sk. sabiedrību."

Ziņojumā uzskaitīti nesen ECB veiktie pasākumi, lai turpmāk uzlabotu caurredzamības, pārskatatbildības un integritātes mehānismus, t.sk. ņemot vērā ECB banku uzraudzības pienākumus kopš 2014. gada beigām. TI-EU atzinīgi novērtē to, ka ECB:

Ziņojumā ECB arī tika aicināta turpināt saziņu ar sabiedrību.

Daži TI-EU ziņojumā ietvertie ieteikumi neietilpst ECB pilnvarās vai nav noteikti Līgumā. Daži citi ieteikumi jau ir īstenoti, piemēram, lēmumu, atzinumu un rekomendāciju publicēšana, kā arī informācijas sniegšana par sanāksmēm ar nozaru pārstāvjiem.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Miltenī-Torstensones (Eszter Miltényi-Torstensson; tālr. +49 69 1344 8034).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem