European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC z zadowoleniem podejmuje dialog o przejrzystości z organizacjami pozarządowymi

28 marca 2017

EMBARGO

Embargo do godz. 0.00 CET we wtorek 28 marca 2017
  • Organizacja pozarządowa chwali EBC za działania na rzecz zwiększenia przejrzystości.
  • EBC potwierdza, że prowadzi wyważony dialog ze wszystkimi interesariuszami.
  • EBC będzie wzmacniać zasady dobrego zarządzania oraz mechanizmy ochrony uczciwości i rzetelności zawodowej.

W nawiązaniu do raportu organizacji pozarządowej Europejski Bank Centralny (EBC) podkreślił dziś swoje dążenie do otwartego dialogu z szerokim gronem interesariuszy. EBC umożliwił przedstawicielom organizacji Transparency International EU (TI-EU) udział w serii spotkań z wyższym kierownictwem, przypominając przy tym, że bezpośrednio rozlicza się przed Parlamentem Europejskim.

– Właściwe postępowanie i dobre zarządzanie są kluczowe dla utrzymania zaufania społecznego. Instytucje europejskie mają obowiązek stale wzmacniać swoją legitymację: zarówno przez zwiększanie odpowiedzialności demokratycznej, jak i wykazywanie, że wypełniają powierzone im zadania – powiedział prezes EBC Mario Draghi. – Chciałbym także dodać, że EBC jest i zawsze był otwarty na wyważony dialog ze swoimi interesariuszami, czyli także ze społeczeństwem.

W raporcie wyrażono uznanie dla ostatnich działań EBC na rzecz dalszego zwiększania przejrzystości, odpowiedzialności demokratycznej oraz mechanizmów ochrony uczciwości i rzetelności zawodowej, również w kontekście funkcji nadzorczej wobec banków wykonywanej od końca 2014 roku. TI-UE chwali EBC za:

Autorzy raportu TI-EU zachęcają także EBC do dalszych działań na rzecz komunikacji ze społeczeństwem.

Niektóre rekomendacje wykraczają poza mandat EBC lub nie są przewidziane w Traktacie. Inne zostały już wprowadzone w życie, np. publikowanie decyzji, opinii i zaleceń oraz informowanie o spotkaniach z przedstawicielami branży.

Kontakt z mediami: Eszter Miltényi-Torstensson, +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami